Баоань

Баоань ястан
Олон нэрхятад, орос бичгээс → Баоань

худам монгол бичгээс → Бууань
Өнөөгийн байдал
Нутаг оронБүгд тоо — 20,074 сая. Үүнээс:
 Хятад (БНХАУ) — 20,074 (2010)
Хэл аялгаБаоань хэл (монгол, хятад,
бусад найралдсан), Хятад хэл
ШүтлэгСунни дэгт Лалын шашин, Буддын шашин
Төрөл холбоо
Ойр төрөлДунсян ястан, Монгор ястан
Хэл угсааМонгол угсаатан

Баоань (монгол бичгээр [буу ан] - Бууань, хятадаар 保安 [Bǎo'ān zú], оросоор Баоань) — Монгол хэл-угсааны лал, будда шүтлэгтэй 20,074 хүнтэй ястан.