Берат

Берат - Албани улсын Берат хошууны төв, 65000 хүний хот.