Влёра

Влёра (албаниар Vlorа, грекээр Αυλώνας — Авалона) — Албани улсын Влёра хошууны төв, 124 мянган хүнтэй хот.