Jump to content

Загвар:НҮБ-ын байгууллагууд

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь
НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблей
— НҮБ-ын бүх гишүүн орнуудын зөвлөлдөх хурал —
НҮБ-ын Нарийн Бичгийн Даргын Газар
— НҮБ-ын захиргааны байгууллага —
Олон Улсын Шүүх
— Олон улсын хуулийн нэгдсэн шүүх —
НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн танхим
Нью-Йорк дахь НҮБ-ын төв байр
Олон Улсын Шүүх
 • Улс орнуудад заавал өгөх албагүй зөвлөмж, Аюулгүйн Зөвлөлд (НҮБАЗ) оруулах саналыг шийдвэрлэж болно;
 • НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөлийн саналын дагуу шинэ гишүүдийг элсүүлэх асуудлыг шийдвэрлэдэг;
 • Төсөв баталдаг;
 • НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөлийн байнгын бус гишүүд; НҮБЭЗНЗ-ийн бүх гишүүд; НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга (НҮБ-ын аюулгүй байдлын зөвлөлөөс гаргасан саналын дагуу); мөн Олон Улсын Шүүхийн (ОУШ) арван таван шүүгчийг сонгодог. Улс бүр нэг саналтай.
 • Харьяаллыг нь хүлээн зөвшөөрсөн улс хоорондын маргааныг шийдвэрлэдэг;
 • Хууль зүйн дүгнэлт гаргадаг;
 • Харьцангуй олонхын саналаар дүгнэлт гаргадаг. Тус байгууллагын 15 шүүгчийг НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблей есөн жилийн хугацаатай сонгодог.
НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөл
— Олон улсын аюулгүй байдлын асуудлаар —
НҮБ-ын Эдийн Засаг, Нийгмийн Зөвлөл
— Дэлхийн эдийн засаг, нийгмийн асуудлаар —
НҮБ-ын Асрамжийн зөвлөл
— Итгэмжлэгдсэн нутаг дэвсгэрийг удирдах (одоогоор идэвхгүй) —
НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөл
НҮБ-ын Эдийн Засаг, Нийгмийн Зөвлөл
НҮБ-ын Асрамжийн зөвлөл
 • Улс орнуудын эдийн засаг, нийгмийн асуудлаарх хамтын ажиллагааг хариуцдаг;
 • НҮБ-ын олон тооны төрөлжсөн агентлагуудын хамтын ажиллагааг зохицуулдаг;
 • Ерөнхий ассамблейгаас сонгогдсон 54 гишүүнтэй бөгөөд гурван жилийн хугацаатай бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхээр сонгогддог.
 • Өмнө нь Үндэстнүүдийн Лигийн мандат байсан колонийн эзэмшил газруудыг удирдахаар анх байгуулагдсан;
 • Сүүлчийн итгэмжлэгдсэн нутаг дэвсгэр болох Палау тусгаар тогтнолоо олж авснаас хойш 1994 оноос хойш идэвхгүй болсон.