НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөл

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын
Аюулгүйн Зөвлөл
UNSC
 
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын далбаа
 
НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөл гишүүд, 2019 он

██ байнгын гишүүн улсууд

██ байнгын бус гишүүн улсууд

Англи нэршил United Nations
Security Council (UNSC)
Франц нэршил Conseil de sécurité
des Nations unies
Статус идэвхтэй
Байгууллагын төв

Нью-Йорк хот, Нью-Йорк,
Америкийн Нэгдсэн УлсАмерикийн Нэгдсэн Улс Америкийн Нэгдсэн Улс

Дарга ПольшПольш Польш (2019 оны 8 сар)
Гишүүн улсууд 15
(таван байнгын & арван
байнгын бус гишүүн улсууд)
:

Байнгын гишүүн улсууд
(хориг тавих эрхтэй)

Байнгын бус гишүүн улсууд
(2018 & 2019)

Байнгын бус гишүүн улсууд
(2019 & 2020)

Байгуулагдсан

1946 оны 1 сарын 17
Лондон,
Их БританиИх Британи Их Британи

Дээд байгууллага Нэгдсэн Үндэстний БайгууллагаНэгдсэн Үндэстний Байгууллага Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага
www.un.org/securitycouncil

НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөл (англиар. United Nations Security Council, франц. Conseil de sécurité de l'ONU, араб. مجلس أمن الأمم المتحدة‎, хятад. 联合国安全理事会, испани. Consejo de Seguridad de la ONU) нь Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын зургаан үндсэн байгууллагын нэг бөгөөд НҮБ-ын Дүрмийн 24 дүгээр зүйлд заасаны дагуу олон улсын энхтайван, аюулгүй байдлыг хангах бөгөөд НҮБ-д шинээр гишүүн элсүүлэх, НҮБ-ын Хартид оруулах аливаа өөрчлөлтийг батлах зэрэг үүрэгтэй.

НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөлд нийт 15 гишүүн орон ордог. Их Британи, ОХУ, АНУ, БНХАУ, Франц зэрэг 5 орон бол байнгын гишүүн орнууд юм. Байнгын бус 10 орныг НҮБ-ын Дүрмийн дагуу НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейгаас 2 жилийн хугацаатай 5 жил бүр сонгодог байна.

НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөлийн даргыг сар бүр өөрчилж сонгодог байна.