Киноварь

Cinnabarit 01.jpg

Киноварь, жоглом, сандар, шунх — (лат. cinnabari – хүрэн мод), мөнгөн усны сульфид HgS. Хамгийн өргөн тархсан мөнгөн усны эрдэс. Цустай адил улаан хүрэн өнгөтэй. Зарим оронд хятадын улаан гэж нэрлэдэг.