Jump to content

Манж овгуудын жагсаалт

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь

Нурхачи баатар зүрчидийн бүх овог аймгийг нэгтгэсний дараа найман хошууг байгуулах үед нийгмийн байгуулал нь хөдөлгөөнд орж, өмнөх хуучин овгуудын зарим нь нэрээ солин шинэ нэртэй болох, шинээр мүкүн буюу салбар овог үүсгэх, Мин улсаас дүрвэсэн хятад иргэд зүрчид газар усны нэрээр овгоо сольж манж хүн болох, дагаар орсон зарим монгол овог манж найман хошуунд шилжин суух зэргийн олон өөрчлөлт болсны дүнд зүрчид-манж овгийн тоо огцом нэмэгдсэн. Чин гүрний Тэнгэрийн тэтгэсэн хааны үед Найман хошууны Манж овгуудын бүрэн данс хэмээх манж овгуудын угсаа гаралыг бүртгэн тэмдэглэсэн номонд монгол, хятад гаралтай олон овгийг манж хүнд тоолж авч байсныг тодорхой бичжээ.

Манжийн найман хошуунд багтсан овгуудыг үсгийн дарааллаар нь жагсаан бичив. Овог гэхийг манжаар Хала хэмээмүй.

А үсэг[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Аньган хала (昂刚氏)
 2. Ацигэцар хала (阿其格查依尔氏)
 3. Аха гиоро хала (阿哈觉罗氏)
 4. Айху хала (爱珲氏)
 5. Айсингиоро хала (爱新觉罗氏)
 6. Айи хала (爱义氏)
 7. Айяоши хала (艾耀施氏)
 8. Акжан хала (阿克占氏)
 9. Ала хала (阿喇氏)
 10. Алай хала (阿赉氏)
 11. Алар хала (阿拉尔氏)
 12. Албаки хала (阿勒巴齐氏)
 13. Алтанмок хала (阿勒坦鄂谟克氏)
 14. Алта хала (阿勒特氏)
 15. Амухарну хала (阿穆哈尔努氏)
 16. Амунбутас хала (阿穆尼布塔斯氏)
 17. Амуру хала (阿穆噜氏)
 18. Аньдара хала (安达拉氏)
 19. Аньгия хала (安佳氏) (Хятад гаралтай овог)
 20. Аогия хала (敖佳氏) (Хятад гаралтай овог)
 21. Аора хала (敖拉氏)
 22. Аоратошин хала (敖拉托欣氏)
 23. Арабянцянь хала (阿拉边前氏)
 24. Аракцоу хала (阿喇克球氏)
 25. Аракта хала (阿拉克塔氏)
 26. Арбэнцан хала (阿尔本昌氏)
 27. Арбу хала (阿尔布氏)
 28. Ардань хала (阿尔丹氏)
 29. Арги хала (阿尔吉氏)
 30. Ариха хала (阿礼哈氏)
 31. Арла хала (阿尔拉氏)
 32. Артас хала (阿尔塔斯氏)
 33. Ару хала (阿噜氏)
 34. Арурут хала (阿噜罗特氏)
 35. Аруд хала (阿鲁特氏)
 36. Асукэ хала (阿苏克氏)
 37. Асуд хала (阿苏特氏)
 38. Атаму хала (阿塔穆氏)
 39. Атурамо хала (阿图拉墨氏)
 40. Аянгиоро хала (阿颜觉罗氏)
 41. Аянтатар хала (阿颜塔塔尔氏)

Б үсэг[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Ба хала (把氏) (Хятад гаралтай овог)
 2. Багири хала (巴济哩氏)
 3. Бай хала (柏氏) (Хятад гаралтай овог)
 4. Бай хала (白氏) (Хятад гаралтай овог)
 5. Байца хала (拜察氏)
 6. Байцань хала (拜禅氏)
 7. Байдар хала (拜达尔氏)
 8. Байду хала (拜都氏)
 9. Байгэ хала (拜格氏)
 10. Байгия хала (拜佳氏) (Хятад гаралтай овог)
 11. Байгияра хала (拜嘉拉氏)
 12. Байжин хала (拜津氏)
 13. Баксан хала (巴克桑氏)
 14. Барда хала (巴尔达氏)
 15. Бари хала (巴哩氏)
 16. Баарин хала (巴林氏)
 17. Барра хала (巴尔拉氏)
 18. Барут хала (巴鲁特氏)
 19. Басун хала (巴逊氏)
 20. Баяак хала (巴雅克氏)
 21. Баян хала (巴颜氏)
 22. Баянту хала (巴颜图氏)
 23. Баяра хала (巴雅拉氏)
 24. Баярки хала (巴雅尔齐氏)
 25. Байнгэри хала (拜英格哩氏)
 26. Баяд хала (巴岳特氏)
 27. Баяту хала (巴岳图氏)
 28. Байсу хала (伯苏氏)
 29. Бэйсүт хала (伯苏特氏)
 30. Бэктү хала (伯克图氏)
 31. Бянь хала (边氏)
 32. Бянгия хала (边佳氏)
 33. Бяот хала (表特氏)
 34. Бира хала (必喇氏)
 35. Биру хала (弼噜氏)
 36. Бирурэ хала (必鲁哷氏)
 37. Биря хала (弼尔雅氏)
 38. Бодиси хала (博第斯氏)
 39. Бодуот хала (博多特氏)
 40. Бодури хала (博都哩氏)
 41. Богулот хала (博古罗特氏)
 42. Бохэлок хала (博和罗克氏)
 43. Бохитэ хала (博希特氏)
 44. Бохоло хала (博和罗氏)
 45. Бохори хала (博和哩氏)
 46. Болжок хала (博勒卓克氏)
 47. Боло хала (博啰氏)
 48. Болод хала (博罗特氏)
 49. Бооки хала (宝济氏)
 50. Боогия хала (保佳氏) (Хятад гаралтай овог)
 51. Боолигит хала (宝里吉特氏)
 52. Борки хала (博尔济氏)
 53. Боргигин хала (博尔吉津氏)
 54. Боржигик хала (博尔济克氏)
 55. Боргиси хала (博尔济斯氏)
 56. Боргун хала (博尔衮氏)
 57. Борхигис хала (博尔奇济斯氏)
 58. Борхосо хала (博尔和罗氏)
 59. Боржигин хала (博尔津氏)
 60. Боржигид хала (博尔济吉特氏)
 61. Боркэ хала (博尔克氏)
 62. Боркит хала (博尔齐特氏)
 63. Борсут хала (博尔苏特氏)
 64. Босо хал (博硕氏)
 65. Будара хала (布达喇氏)
 66. Бугиргэн хала (布吉尔根氏)
 67. Бугулут хала (布古鲁特氏)
 68. Букур хала (布库尔氏)
 69. Буламу хала (布喇穆氏)
 70. Бурча хала (布尔察氏)
 71. Булдурбэн хала (布楞都尔本氏)
 72. Булхачи хала (布勒哈齐氏)
 73. Бурни хала (布尔尼氏)
 74. Булту хала (布尔图氏)
 75. Буни хала (布尼氏)
 76. Бурхацит хала (布尔哈齐特氏)
 77. Бурут хала (布鲁特氏)
 78. Буса хала (布萨氏)
 79. Бусай хала (布赛氏)
 80. Буси хала (布希氏)
 81. Бусук хала (布苏克氏)
 82. Буямици хала (布雅穆齐氏)

В үсэг[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Ва хала (瓦氏) (Хятад гаралтай овог)
 2. Валань хала (瓦兰氏)
 3. Валэгия хала (瓦勒佳氏)
 4. Вамо хала (瓦墨氏)
 5. Вань хала (万氏) (Хятад гаралтай овог)
 6. Ван хала (汪氏) (Хятад гаралтай овог)
 7. Ван хала (王氏) (Хятад гаралтай овог)
 8. Ванги хала (旺吉氏)
 9. Ваньянь хала (完颜氏)
 10. Вангия хала (汪佳氏)
 11. Вангурцин хала (旺古尔沁氏)
 12. Ванжабу хала (旺扎布氏)
 13. Ванжар хала (旺扎尔氏)
 14. Вансут хала (旺舒特氏)
 15. Ваньлиуха хала (万旒哈氏)
 16. Варки хала (瓦尔吉氏)
 17. Вари хал (瓦哩氏)
 18. Варка хала (瓦尔喀氏)
 19. Васань хала (瓦三氏)
 20. Васэ хала (瓦色氏)
 21. Вэги хала (鄂济氏)
 22. Вэй хала (卫氏) (Хятад гаралтай овог)
 23. Вэй хала (魏氏) (Хятад гаралтай овог)
 24. Вэйгия хала (魏佳氏) (Хятад гаралтай овог)
 25. Вэйгут хала (威古特氏)
 26. Вэйлар хала (魏拉依尔氏)
 27. Вэнь хала (文氏) (Хятад гаралтай овог)
 28. Вэнь хала (闻氏) (Хятад гаралтай овог)
 29. Вэньча хала (温察氏)
 30. Вэньчара хала (温察拉氏)
 31. Вэньцэхэн хала (温彻亨氏)
 32. Вэньда хала (文达氏)
 33. Вэньдэ хала (文德氏)
 34. Вэньдэнгэ хала (温登额氏)
 35. Вэньдү хала (温都氏)
 36. Вэнгари хала (翁阿里氏)
 37. Вэньгигин хала (翁集尔金氏)
 38. Вэнгит хала (翁吉特氏)
 39. Вэньгори хала (翁郭里氏)
 40. Вэнгот хала (翁果特氏)
 41. Вэнгия хала (温佳氏) (Хятад гаралтай овог)
 42. Вэнкэт хала (翁科特氏)
 43. Вэнниола хала (翁钮啰氏)
 44. Вэннири хала (翁尼哩氏)
 45. Вэньнит хала (翁尼特氏)
 46. Вэннот хала (翁牛特氏)
 47. Вэньсэжан хала (翁舍占氏)
 48. Вэньжа хала (文札氏)
 49. Вэньтэхэ хала (温特赫氏)
 50. Вэньтүнь хала (温屯氏)

Г үсэг[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Гаржа хала (噶尔扎氏)
 2. Гиламинэмат хала (济喇敏鄂玛特氏)
 3. Гирангиварка хала (吉郎吉瓦尔喀氏)
 4. Гирги хала (吉尔吉氏)
 5. Ги хала (姬氏) (Хятад гаралтай овог)
 6. Ги хала (季氏) (Хятад гаралтай овог)
 7. Ги хала (纪氏) (Хятад гаралтай овог)
 8. Гиагия хала (贾佳氏) (Хятад гаралтай овог)
 9. Гяо хала (焦氏) (Хятад гаралтай овог)
 10. Гибучу хала (吉布褚氏)
 11. Гигия хала (纪佳氏) (Хятад гаралтай овог)
 12. Гилара хала (济拉喇氏)
 13. Гилат хала (吉喇特氏)
 14. Гилэт хала (吉勒特氏)
 15. Гилүт хала (济鲁特氏)
 16. Гинь хала (晋氏) (Хятад гаралтай овог)
 17. Гинь хала (金氏) (Хятад гаралтай овог)
 18. Гинь хала (靳氏) (Хятад гаралтай овог)
 19. Гин хала (井氏) (Хятад гаралтай овог)
 20. Гинчири хала (精奇哩氏)
 21. Гингэри хала (精格哩氏)
 22. Гинги хала (精吉氏)
 23. Гингиги хала (精吉集氏)
 24. Гингия хала (景佳氏) (Хятад гаралтай овог)
 25. Гингия хала (金佳氏) (Чосонь Боо-и аха буюу Чосониос олзлогдож ирсэн гэрийн боол гаралтай овог. Солонгосын Ким овог)
 26. Гинмит хала (金米特氏)
 27. Гиоцань хала (觉禅氏)
 28. Гиогия хала (觉佳氏)
 29. Гиороцань хала (觉罗禅氏)
 30. Гиорча хала (觉尔察氏)
 31. Гиоро хала (觉罗氏)
 32. Гирбис хала (吉尔必斯氏)
 33. Гири хала (济礼氏)
 34. Гириту хала (吉礼图氏)
 35. Гиру хала (吉噜氏)
 36. Гит хала (济特氏)
 37. Гияа хала (假氏) (Хятад гаралтай овог)
 38. Гияа хала (贾氏) Хятад гаралтай овог)
 39. Гиябутала хала (嘉布塔喇氏)
 40. Гиягири хала (佳吉哩氏)
 41. Гияагия хала (嘉佳氏) (Хятад гаралтай овог)
 42. Гияхама хала (嘉哈玛氏)
 43. Гияжань хала (嘉瞻氏)
 44. Гиямуху хала (嘉穆呼氏)
 45. Гиямухут Гиоро хала (嘉穆瑚觉罗)
 46. Гиян хала (姜氏) (Хятад гаралтай овог)
 47. Гиян хала (江氏) (Хятад гаралтай овог)
 48. Гиян хала (蒋氏) (Хятад гаралтай овог)
 49. Гиянги хала (江吉氏)
 50. Гиянгия хала (姜佳氏) (Хятад гаралтай овог)
 51. Гиянгия хала (蒋佳氏) (Хятад гаралтай овог)
 52. Гобула хала (郭布罗)
 53. Гогия хала (郭佳氏) (Хятад гаралтай овог)
 54. Гороло хала (郭络罗氏)
 55. Гувалгия хала (瓜爾佳氏)
 56. Гурхасу хала (钴尔哈苏氏)

Д үсэг[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Дагия хала (大佳氏) (Хятад гаралтай овог)
 2. Дахури хала (达呼哩氏)
 3. Дай хала (戴氏) (Хятад гаралтай овог)
 4. Дайболо хала (戴卜罗氏)
 5. Дайцит хала (岱齐特氏)
 6. Дайгия хала (戴佳氏) (Хятад гаралтай овог)
 7. Далаймянган хала (达喇明安氏)
 8. Далок хала (达啰克氏)
 9. Далут хала (达鲁特氏)
 10. Дапуту хала (达普图氏)
 11. Дарцунга хала (达尔充阿氏)
 12. Даркун хала (达尔坤氏)
 13. Дартао хала (达尔陶氏)
 14. Дэдүнь хала (德敦氏)
 15. Дэдүрэ хала (德都哷氏)
 16. Дэн хала (邓氏) (Хятад гаралтай овог)
 17. Дэтэцит хала (德特齐特氏)
 18. Дин хала (丁氏) (Хятад гаралтай овог)
 19. Дингири хала (定吉哩氏)
 20. Дукдари хала (都克塔理氏)
 21. Дуочинь хала (多秦氏)
 22. Дуогинь хала (多锦氏)
 23. Дуохин хала (多兴氏)
 24. Дуолар хала (多拉尔氏)
 25. Дуоло хала (多啰氏)
 26. Дуолуохог хала (多罗宏氏)
 27. Дуолок хала (多罗科氏)
 28. Дон хала (董氏) (Хятад гаралтай овог)
 29. Донга хала (栋阿氏)
 30. Донгия хала (栋佳氏) (Хятад гаралтай овог)
 31. Донго хала (董鄂氏)
 32. Донгор хала (冬果尔氏)
 33. Доргун хала (多尔衮氏)
 34. Дортара хала (多尔塔喇氏)
 35. Ду хала (杜氏) (Хятад гаралтай овог)
 36. Дуань хала (段氏) (Хятад гаралтай овог)
 37. Дуцилэ хала (杜奇勒氏)
 38. Дугия хала (都佳氏) (Хятад гаралтай овог)
 39. Дукда хала (都克达氏)
 40. Дулара хала (都拉喇氏)
 41. Дүнэхэн хала (都讷亨氏)
 42. Дүрэ хала (都勒氏)
 43. Дурха хала (都尔哈氏)
 44. Дури хала (都哩氏)
 45. Дуррэ хала (都尔勒氏)
 46. Дуру хала (都噜氏)
 47. Дусань хала (都善氏)
 48. Дуваргия хала (都瓦尔佳氏)
 49. Дуяар хала (都雅尔氏)

Е үсэг[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Ехэнара хала (叶赫那拉氏)
 2. Ехэлэ хала (叶赫勒氏)
 3. Екэжон хала (叶克忠氏)
 4. Екури хала (叶库哩氏)
 5. Елү хала (叶禄氏)
 6. Емоло хала (叶墨勒氏)
 7. Емү хала (叶穆氏)

Ё үсэг[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Ёо хала (岳氏) (Хятад гаралтай овог)
 2. Ёча хала (岳察氏)
 3. Ёкрэ хала (尤克热氏)
 4. Ёлочин хала (岳罗沁氏)
 5. Ёнот хала (岳诺特氏)
 6. Ёо хала (尤氏) (Хятад гаралтай овог)
 7. Ёгэ хала (猷格氏)
 8. Ёгия хала (猷佳氏)
 9. Ёхулу хала (佑祜鲁氏)
 10. Ёнлоку хала (攸啰库氏)

Ж үсэг[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Жаяжала хала (扎雅扎喇氏)
 2. Жоянь хала (周延氏)
 3. Жүржитэмок хала (珠尔吉特鄂谟克氏)
 4. Жахачит хала (扎哈齐特氏)
 5. Жа хала (扎哈拉氏)
 6. Жахама хала (扎哈玛氏)
 7. Жахасучинь хала (扎哈苏沁氏)
 8. Жайгия хала (翟佳氏)
 9. Жакда хала (扎克塔氏)
 10. Жаку хала (扎库氏)
 11. Жакута хала (扎库塔氏)
 12. Жала хала (扎拉氏)
 13. Жалай хала (扎赖氏)
 14. Жалар хала (扎拉尔氏)
 15. Жалари хала (扎拉哩氏)
 16. Жаларора хала (扎拉尔敖拉氏)
 17. Жалуча хала (扎鲁察氏)
 18. Жаруд хала (扎噜特氏)
 19. Жамтай хала (扎木泰氏)
 20. Жамукэн хала (扎穆恳氏)
 21. Жамур хала (扎穆尔氏)
 22. Жамуя хала (扎穆雅氏)
 23. Жанчухунь хала (瞻楚浑氏)
 24. Жан хала (张氏) (Хятад гаралтай овог)
 25. Жан хала (章氏) (Хятад гаралтай овог)
 26. Жанци хала (章齐氏)
 27. Жангин хала (彰锦氏)
 28. Жангия хала (章佳氏)
 29. Жанжар хала (彰扎尔氏)
 30. Жанму хала (章穆氏)
 31. Жантури хала (章图哩氏)
 32. Жанни хала (占尼氏)
 33. Жарит хала (扎哩特氏)
 34. Жасихури хала (扎思瑚哩氏)
 35. Жасури хала (扎苏哩氏)
 36. Жатэхэй хала (扎特黑氏)
 37. Жэбэ хала (哲伯氏)
 38. Жэн хала (郑氏) (Хятад гаралтай овог)
 39. Жэнгия хала (郑佳氏) (Хятад гаралтай овог)
 40. Жэннэлуд хала (正讷鲁特氏)
 41. Жэрдэ хала (哲尔德氏)
 42. Жэрги хала (哲尔齐氏)
 43. Жэри хала (哲哩氏)
 44. Жоу хала (周氏) (Хятад гаралтай овог)
 45. Жобарут хала (卓巴鲁特氏)
 46. Жочэн хала (周成氏)
 47. Жочи хала (卓奇氏)
 48. Жочичубут хала (卓齐楚布特氏)
 49. Жоцис хала (卓启斯氏)
 50. Жодому хала (卓多穆氏)
 51. Жогин хала (卓津氏)
 52. Жогия хала (卓佳氏) (Хятад гаралтай овог)
 53. Жокэ хала (卓克氏)
 54. Жокэгия хала (卓克佳氏)
 55. Жон хала (宗氏) (Хятад гаралтай овог)
 56. Жон хала (钟氏) (Хятад гаралтай овог)
 57. Жонги хала (钟吉氏)
 58. Жонгия хала (宗佳氏) (Хятад гаралтай овог)
 59. Жоо хала (赵氏) (Хятад гаралтай овог)
 60. Жоо хала (邹氏) (Хятад гаралтай овог)
 61. Жообар хала (兆巴尔氏)
 62. Жоодархан хала (兆达尔汉氏)
 63. Жоогия хала (兆佳氏) (Хятад гаралтай овог)
 64. Жоогия хала (肇佳氏) (Хятад гаралтай овог)
 65. Жоогия хала (邹佳氏) (Хятад гаралтай овог)
 66. Жоочит хала (兆齐特氏)
 67. Жоолэ хала (兆垒氏)
 68. Жоолот хала (兆啰特氏)
 69. Жооюуд хала (赵禹特氏)
 70. Жоргуд хала (卓尔古特氏)
 71. Жорхэчин хала (卓尔和沁氏)
 72. Жортэ хала (卓尔特氏)
 73. Жосань хала (卓显氏)
 74. Жу хала (朱氏) (Хятад гаралтай овог)
 75. Жугэ хала (珠格氏)
 76. Жугэдэ хала (珠格德氏)
 77. Жугия хала (珠佳氏) (Хятад гаралтай овог)
 78. Жугия хала (组佳氏) (Хятад гаралтай овог)
 79. Жухэрэ хала (珠赫哷氏)
 80. Жургэн хала (珠尔根氏)
 81. Жүргүн хала (朱尔衮氏)
 82. Жүркэ хала (珠尔克氏)
 83. Жүрки хала (珠尔奇氏)
 84. Жүркид хала (珠尔奇特氏)
 85. Жүрсү хала (珠尔苏氏)
 86. Жүрү хала (珠鲁氏)
 87. Жүсири хала (珠锡哩氏)
 88. Жүвэци хала (准齐氏)
 89. Жүвэта хала (专塔氏)
 90. Жүвэтэ хала (卓特氏)
 91. Жүяала хала (珠雅拉氏)

З үсэг[засварлах | кодоор засварлах]

И үсэг[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Илэрги хала (伊勒尔济氏)
 2. И хала (伊氏) (Хятад гаралтай овог)
 3. И хала (宜氏) (Хятад гаралтай овог)
 4. Ибэ хала (伊伯氏)
 5. Ибуцит хала (伊布齐特氏)
 6. Инь хала (任氏) (Хятад гаралтай овог)
 7. Иньгия хала (仁佳氏) (Хятад гаралтай овог)
 8. Ижар хала (伊扎尔氏)
 9. Икдэри хала (伊克得里氏)
 10. Ихмянган хала (伊克明安氏)
 11. Икүтү хала (伊库鲁氏)
 12. Илачи хала (伊拉齐氏)
 13. Илан хала (伊喇氏)
 14. Илари хала (伊拉哩氏)
 15. Илмэнь хала (伊勒们氏)
 16. Илмү хала (伊勒穆氏)
 17. Имү хала (伊穆氏)
 18. Имүтү хала (伊穆图氏)
 19. Ин хала (尹氏) (Хятад гаралтай овог)
 20. Иньдэ хала (润德氏)
 21. Ингай хала (音斋氏)
 22. Ингия хала (英佳氏) (Хятад гаралтай овог)
 23. Ингия хала (音佳氏) (Хятад гаралтай овог)
 24. Иргэнгиоро хала (伊尔根觉罗氏)
 25. Иргия хала (伊尔佳氏)
 26. Ирха хала (伊尔哈氏)
 27. Иркүлэ хала (伊尔库勒氏)
 28. Исү хала (伊苏氏)
 29. Итэмо хала (宜特墨氏)
 30. Итүмо хала (伊图默氏)

К үсэг[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Качут хала (喀楚特氏)
 2. Кагэйр хала (卡格依尔氏)
 3. Кайлүнь хала (凯隆氏)
 4. Кайян хала (恺颜氏)
 5. Какэсири хала (喀克锡哩氏)
 6. Кала хала (喀喇氏)
 7. Калдасу хала (喀勒达苏氏)
 8. Кан хала (康氏) (хятад гаралтай овог)
 9. Кангэда хала (慷杰达氏)
 10. Кансири хала (康锡哩氏)
 11. Канили хала (康仪理氏)
 12. Каргия хала (喀尔佳氏)
 13. Карку хала (喀尔库氏)
 14. Карла хала (喀尔拉氏)
 15. Карлаха хала (喀尔拉哈氏)
 16. Карнук хала (喀尔努克氏)
 17. Картагир хала (卡尔他吉尔氏)
 18. Каи хала (卡宜氏)
 19. Кэртэйр хала (柯尔特依尔氏)
 20. Кэбэн хала (科本氏)
 21. Кэчири хала (科奇哩氏)
 22. Кэйн хала (克音氏)
 23. Кэлэдэ хала (克勒德氏)
 24. Кэмцү хала (克穆楚氏)
 25. Кэмүцүт хала (克穆楚特氏)
 26. Кэмүкит хала (克穆齐特氏)
 27. Кэрдэ хала (克尔德氏)
 28. Кэрэ хала (克哷氏)
 29. Кэрит хала (克哩特氏)
 30. Кэрсун хала (科尔逊氏)
 31. Кэрут хала (克哷特氏)
 32. Кэтэ хала (科特氏)
 33. Кэеэрэ хала (克叶哷氏)
 34. Кэйкэрэ хала (克依克哷氏)
 35. Кэйкэлэ хала (克伊克勒氏)
 36. Кодай хала (叩岱氏)
 37. Кодэ хала (叩德氏)
 38. Кокэн хала (扣恳氏)
 39. Кон хала (孔氏) (хятад гаралтай овог)
 40. Конголо хала (崆果啰氏)
 41. Конкэри хала (崆克礼氏)
 42. Коннила хала (孔尼喇氏)
 43. Кооцоли хала (阔绰里氏)
 44. Күбүкэ хала (库布克氏)
 45. Күбүт хала (库发廷氏)
 46. Күбүт хала (库布特氏)
 47. Күйцэлик хала (奎车里克氏)
 48. Күйгия хала (奎佳氏)
 49. Күйлон хала (揆龙氏)
 50. Күмүтү хала (库穆图氏)
 51. Күндүлэ хала (琨都勒氏)
 52. Куварда хала (夸尔达氏)
 53. Куяала хала (库雅拉氏)

Л үсэг[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Лай хала (赖氏) (хятад гаралтай овог)
 2. Лайбу хала (赖布氏)
 3. Лаймо хала (来默氏)
 4. Лакулэ хала (拉库勒氏)
 5. Лан хала (郎氏) (хятад гаралтай овог)
 6. Лангия хала (郎佳氏) (хятад гаралтай овог)
 7. Лаян хала (拉颜氏)
 8. Лэди хала (勒第氏)
 9. Лэй хала (雷氏) (хятад гаралтай овог)
 10. Лэнбурчин хала (楞布尔勤氏)
 11. Ли хала (李氏) (хятад гаралтай овог)
 12. Лян хала (梁氏) (хятад гаралтай овог)
 13. Лянгия хала (良佳氏) (хятад гаралтай овог)
 14. Лигия хала (李佳氏) (хятад гаралтай овог)
 15. Лю хала (刘氏) (хятад гаралтай овог)
 16. Линь хала (林氏) (хятад гаралтай овог)
 17. Лингири хала (留济理氏)
 18. Линьгия хала (林佳氏) (хятад гаралтай овог)
 19. Люгия хала (留佳氏/刘佳氏) (хятад гаралтай овог)
 20. Литари хала (理塔哩氏)
 21. Лияала хала (李雅拉氏)
 22. Лю хала (吕氏) (хятад гаралтай овог)
 23. Ло хала (罗氏) (хятад гаралтай овог)
 24. Лоча хала (罗察氏)
 25. Логия хала (罗佳氏) (хятад гаралтай овог)
 26. Лон хала (龙氏) (хятад гаралтай овог)
 27. Лоёо хала (罗岳氏)
 28. Лү хала (卢氏) (хятад гаралтай овог)
 29. Лү хала (陆氏) (хятад гаралтай овог)
 30. Лүрүхо хала (卢如火氏)

М үсэг[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Моржигит хала (墨尔济吉特氏)
 2. Ма хала (马氏) (хятад гаралтай овог)
 3. Мача хала (玛察氏)
 4. Магия хала (马佳氏) (хятад гаралтай овог)
 5. Магус хала (玛古思氏)
 6. Магут хала (玛古特氏)
 7. Манайр хала (玛那依尔氏)
 8. Мажах хала (玛扎克氏)
 9. Малакур хала (玛拉库尔氏)
 10. Малайр хала (玛拉依尔氏)
 11. Маланга хала (玛朗阿氏)
 12. Малара хала (玛喇拉氏)
 13. Мангэнут хала (莽格努特氏)
 14. Мангицо хала (莽吉绰氏)
 15. Мангия хала (莽佳氏)
 16. Манго хала (莽果氏)
 17. Мангин хала (满津氏)
 18. Маннут хала (莽努特氏)
 19. Манжа хала (满扎氏)
 20. Маои хала (茂仪氏)
 21. Мардан хала (玛尔丹氏)
 22. Маргит хала (玛尔吉特氏)
 23. Мартун хала (玛尔屯氏)
 24. Мэй хала (梅氏) (хятад гаралтай овог)
 25. Мэйгия хала (梅佳氏) (хятад гаралтай овог)
 26. Мэйхэри хала (梅赫哩氏)
 27. Мэйлэ хала (梅勒氏)
 28. Мэйрэн хала (梅楞氏)
 29. Мэн хала (孟氏) (хятад гаралтай овог)
 30. Мэнгэро хала (蒙鄂啰氏)
 31. Мэнгия хала (盟佳氏)
 32. Мэнгоси хала (蒙果资氏)
 33. Монгучу хала (蒙古楚氏)
 34. Монгурчи хала (蒙古尔济氏)
 35. Мэнкири хала (孟克伊哷氏)
 36. Мэннат хала (莽那特氏)
 37. Мяо хала (苗氏) (хятад гаралтай овог)
 38. Мигия хала (米佳氏) (хятад гаралтай овог)
 39. Мижа хала (密扎氏)
 40. Минь хала (闵氏) (хятад гаралтай овог)
 41. Мянган хала (明安氏)
 42. Мо хала (莫氏) (хятад гаралтай овог)
 43. Могия хала (墨佳氏) (хятад гаралтай овог)
 44. Мохури хала (墨呼哩氏)
 45. Мокэлэ хала (墨克勒氏)
 46. Мокэтин хала (墨克廷氏)
 47. Мокэто хала (谟克拖氏)
 48. Молэчи хала (墨勒齐氏)
 49. Молэчири хала (谟勒齐哩氏)
 50. Молэдирэ хала (墨勒迪哷氏)
 51. Молэжэрэ хала (墨勒哲哷氏)
 52. Монэхэр хала (墨讷赫尔氏)
 53. Монгэсо хала (蒙鄂索氏)
 54. Монго хала (蒙果氏)
 55. Монгол хала (蒙古氏)
 56. Монгули хала (蒙古里氏)
 57. Морчи хала (墨尔齐氏)
 58. Морчин хала (墨尔秦氏)
 59. Морчит хала (墨尔奇特氏)
 60. Мордажа хала (墨尔达扎氏)
 61. Морди хала (墨尔迪氏)
 62. Mordin Hala (莫尔登氏)
 63. Морэ хала (墨哷氏)
 64. Морги хала (墨尔吉氏)
 65. Морхо хала (墨尔赫氏)
 66. Мосирэ хала (谟锡哷氏)
 67. Моёоло хала (谟岳啰氏)
 68. Му хала (牧氏) (хятад гаралтай овог)
 69. Му хала (穆氏) (хятад гаралтай овог)
 70. Муча хала (穆察氏)
 71. Мудачи хала (穆达齐氏)
 72. Мугия хала (穆佳氏) (хятад гаралтай овог)
 73. Мухэлин хала (穆和林氏)
 74. Мукдэри хала (木克得立氏)
 75. Муки хала (穆齐氏)
 76. Мукту хала (穆克图氏)
 77. Мулдэ хала (穆勒德氏)
 78. Мулиялянь хала (穆里雅连氏)
 79. Мурча хала (穆尔察氏)
 80. Муру хала (穆鲁氏)
 81. Мусэчэн хала (穆色辰氏)
 82. Муяа хала (穆雅氏)
 83. Муян хала (穆颜氏)

Н үсэг[засварлах | кодоор засварлах]

 • Нахата хала (纳哈塔氏)
 • Найкири хала (鼐奇哩氏)
 • Найкитэ хала (鼐奇特氏)
 • Найман хала (奈曼氏)
 • Накта хала (那克塔氏)
 • Налгия хала (那勒加氏)
 • Намдулу хала (那木都鲁氏)
 • Намуту хала (那木图氏)
 • Нанфулу хала (南福禄氏)
 • Нангия хала (囊佳氏)
 • Нангият хала (囊佳特氏)
 • Нара хала (纳喇氏) (монгол гаралтай овог)
 • Нарай хала (纳赖氏)
 • Ната хала (纳塔氏)
 • Наяа хала (纳雅氏)
 • На-и хала (纳伊氏)
 • Нэди хала (讷迪氏)
 • Нэрэ хала (讷哷氏)
 • Ни хала (倪氏) (хятад гаралтай овог)
 • Нигэлэ хала (尼格勒氏)
 • Нигия хала (尼佳氏) (хятад гаралтай овог)
 • Нихэри хала (尼赫理氏)
 • Нижухун хала (尼珠珲氏)
 • Никири хала (尼奇哩氏)
 • Нила хала (尼拉氏)
 • Нимача хала (尼玛察氏)
 • Нимачи хала (尼玛奇氏)
 • Нимаха хала (尼玛哈氏)
 • Ниманги хала (尼满吉氏)
 • Нин хала (宁氏) (хятад гаралтай овог)
 • Нин хала (聂氏) (хятад гаралтай овог)
 • Нингэри хала (聂格哩氏)
 • Нингия хала (宁佳氏) (хятад гаралтай овог)
 • Нингия хала (聂佳氏) (хятад гаралтай овог)
 • Нингият хала (宁佳特氏)
 • Нингуту хала (宁古塔氏)
 • Нинжу хала (尼珠氏)
 • Нио хала (牛氏) (хятад гаралтай овог)
 • Нио хала (钮氏) (хятад гаралтай овог)
 • Ниогия хала (牛佳氏) (хятад гаралтай овог)
 • Ниохэ хала (钮赫氏)
 • Ниохэрэ хала (钮赫哷氏)
 • Ниухулэ хала (钮胡勒氏)
 • Ниохуру хала (钮祜禄氏)
 • Ниохурубу хала (钮祜禄布氏)
 • Ниохут хала (钮瑚特氏)
 • Ниолун хала (钮抡氏)
 • Ниоту хала(钮图氏)
 • Ниовангиян хала (钮旺坚氏)
 • Ниоян хала (钮颜氏)
 • Нири хала (尼理氏)
 • Ниса хала (尼沙氏)
 • Нисири хала (尼锡哩氏)
 • Няння хала (尼扬尼雅氏)
 • Нинту хала (尼音图氏)
 • Ниёнтэ хала (尼庸特氏)
 • Ноло хала (诺罗氏)
 • Нонжилэ хала (农吉勒氏)
 • Нонэр хала (努尔哈拉氏)
 • Нуолэт хала (诺勒特氏)
 • Нуолэт хала (耨埒特氏)
 • Нулу хала (努鲁氏)
 • Нурхан хала (努尔汉氏)
 • Нутэлүн хала (努特伦氏)

О үсэг[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Оюу хала (鄂岳氏)
 2. Оюут хала (额玉特氏)

Ө үсэг[засварлах | кодоор засварлах]

П үсэг[засварлах | кодоор засварлах]

Р үсэг[засварлах | кодоор засварлах]

С үсэг[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Сайлги хала (塞楞吉氏)
 2. Сайнсарту хала (赛音萨尔图氏) (монгол гаралтай овог)
 3. Сайн ноён хала (赛音诺颜氏) (монгол гаралтай овог)
 4. Сэлжэ хала (色勒杰氏)
 5. Сэрэри хала (色哷哩氏)
 6. Сэрнолоясу хала (舍尔诺罗雅苏氏)
 7. Сочара хала (索察喇氏)
 8. Судури хала (苏都哩氏)
 9. Сача хала (萨察氏)
 10. Сача гиоро хала (塔察觉尔察氏)
 11. Сачахай хала (沙查海氏)
 12. Садала хала (沙达喇氏)
 13. Сахалжи хала (萨哈勒济氏)
 14. Сахалян хала (萨哈连氏)
 15. Сахарча хала (萨哈尔察氏)
 16. Сайхэри хала (塞赫哩氏)
 17. Сайкту хала (塞克图氏)
 18. Саймирэ хала (赛密哷氏)
 19. Сакча хала (萨克察氏)
 20. Сакда хала (萨克达氏)
 21. Сала хала (沙拉氏)
 22. Салатак хала (萨拉塔克氏)
 23. Салатэжо хала (萨喇特卓氏)
 24. Салату хала (萨喇图氏)
 25. Салжут хала (萨勒珠特氏)
 26. Самала хала (萨玛喇氏)
 27. Самаржи хала (萨玛尔吉氏)
 28. Самушир хала (萨木希尔氏)
 29. Сан хала (商氏) (хятад гаралтай овог)
 30. Сан хала (尚氏) (хятад гаралтай овог)
 31. Сангия хала (商佳氏) (хятад гаралтай овог)
 32. Сарду хала (萨尔都氏) (монгол гаралтай овог)
 33. Сарту хала (萨尔图氏) (монгол гаралтай овог)
 34. Сартук хала (萨尔图克氏)
 35. Сартун хала (萨尔屯氏)
 36. Сарут хала (萨噜特氏) (монгол гаралтай овог)
 37. Саёт хала (沙岳特氏)
 38. Сэчэ хала (色彻氏)
 39. Сэмүкири хала (色木奇哩氏)
 40. Сэн хала (沈氏) (хятад гаралтай овог)
 41. Сэнгия хала (盛佳氏) (хятад гаралтай овог)
 42. Сэнгия хала (申佳氏) (хятад гаралтай овог)
 43. Сэнмүри хала (申穆哩氏)
 44. Сэян хала (舍颜氏)
 45. Си хала (史氏) (хятад гаралтай овог)
 46. Си хала (司氏) (хятад гаралтай овог)
 47. Си хала (施氏) (хятад гаралтай овог)
 48. Си хала (时氏) (хятад гаралтай овог)
 49. Си хала (石氏) (хятад гаралтай овог)
 50. Ся хала (夏氏) (хятад гаралтай овог)
 51. Сяндацан хала (贤达禅氏)
 52. Сян хала (向氏) (хятад гаралтай овог)
 53. Сибооцан хала (实宝禅氏)
 54. Сибуру хала (希卜鲁氏)
 55. Сибусу хала (希卜苏氏)
 56. Сицигир хала (席奇吉尔氏)
 57. Сиэ хала (谢氏) (хятад гаралтай овог)
 58. Сифаци хала (西法齐氏)
 59. Сифуча хала (石富察氏)
 60. Сижа хала (喜瞻氏)
 61. Сикдэ хала (锡克德氏)
 62. Сикэгира хала (锡克济拉氏)
 63. Сиктэри хала (锡克特哩氏)
 64. Силэдэ хала (锡喇德氏)
 65. Силэрги хала (锡勒尔吉氏)
 66. Силин хала (锡璘氏)
 67. Сирингиоро хала (西林觉罗氏)
 68. Силэтү хала (锡喇图氏)
 69. Силүкэ хала (锡鲁克氏)
 70. Силүт хала (席鲁特氏)
 71. Симара хала (锡玛喇氏)
 72. Симолэ хала (锡墨埒氏)
 73. Симулу хала (石穆鲁氏)
 74. Синь хала (辛氏) (хятад гаралтай овог)
 75. Син хала (邢氏) (хятад гаралтай овог)
 76. Синурху хала (希努尔呼氏)
 77. Сио хала (肖氏) (хятад гаралтай овог)
 78. Сио хала (萧氏) (хятад гаралтай овог)
 79. Сирэ хала (实哷氏)
 80. Сиргия хала (奚尔佳氏)
 81. Сирха хала (锡尔哈氏)
 82. Сирхин хала (锡尔馨氏)
 83. Сирту хала (锡尔图氏)
 84. Сисар хала (希萨尔氏)
 85. Сися хала (锡强氏)
 86. Ситара хала (喜塔喇氏)
 87. Сиу хала (徐氏) (хятад гаралтай овог)
 88. Сиу хала (许氏) (хятад гаралтай овог)
 89. Сиуча хала (叙察氏)
 90. Сюги хала (徐吉氏)
 91. Сюгия хала (徐佳氏)
 92. Сюнжор хала (逊绰尔氏)
 93. Сюнгин хала (逊津氏)
 94. Сюняот хала (逊尼耀特氏)
 95. Сёогия хала (休佳氏) (хятад гаралтай овог)
 96. Сёхэри хала (修和理氏)
 97. Сёмори хала (修墨哩氏)
 98. Со хала (受氏) (хятад гаралтай овог)
 99. Соча хала (索察氏)
 100. Сочэри хала (索彻哩氏)
 101. Сочэри хала (索齐哷氏)
 102. Сочоро хала (索绰罗氏)
 103. Сочор хала (索绰尔氏)
 104. Содоли хала (索多哩氏)
 105. Согия хала (索佳氏) (хятад гаралтай овог)
 106. Согияла хала (索济雅喇氏)
 107. Солэхогин хала (索勒霍金氏)
 108. Солохал хала (索啰恰氏)
 109. Солонгар хала (索罗噶尔氏)
 110. Солонгус хала (索龙古斯氏)
 111. Сөнөд хала (索诺图氏)
 112. Сордо хала (索尔多氏)
 113. Сорги хала (索尔济氏)
 114. Су хала (苏氏) (хятад гаралтай овог)
 115. Суань хала (宣氏) (хятад гаралтай овог)
 116. Сюэ хала (薛氏) (хятад гаралтай овог)
 117. Сугия хала (孙佳氏)
 118. Сугия хала (苏佳氏)
 119. Сүйгия хала (随佳氏)
 120. Сукча хала (苏克察氏)
 121. Сулара хала (苏拉喇氏)
 122. Сумари хала (书玛哩氏)
 123. Сумир хала (苏密尔氏)
 124. Сумуча хала (苏穆察氏)
 125. Сумукэ хала (苏木克氏)
 126. Сунь хала (孙氏) (хятад гаралтай овог)
 127. Сунбулу хала (顺布鲁氏)
 128. Сунчор хала (荪绰尔氏)
 129. Сун хала (宋氏) (хятад гаралтай овог)
 130. Сун хала (松氏) (хятад гаралтай овог)
 131. Сунги хала (松吉氏)
 132. Сунгия хала (嵩佳氏)
 133. Сунян хала (松颜氏)
 134. Сөнит хала (苏尼特氏) (монгол гаралтай овог)
 135. Сургия хала (苏尔佳氏)

Т үсэг[засварлах | кодоор засварлах]

У үсэг[засварлах | кодоор засварлах]

Ү үсэг[засварлах | кодоор засварлах]

Ф үсэг[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Фань хала (范氏) (Хятад гаралтай овог)
 2. Фан хала (房氏) (Хятад гаралтай овог)
 3. Фан хала (方氏) (Хятад гаралтай овог)
 4. Фангия хала (方佳氏) (Хятад гаралтай овог)
 5. Фаньгия хала (范佳氏) (Хятад гаралтай овог)
 6. Фэдосимори хала (佛多锡墨理氏)
 7. Фэй хала (费氏) (Хятад гаралтай овог)
 8. Фэйгия хала (费佳氏) (Хятад гаралтай овог)
 9. Фэймо хала (费莫氏)
 10. Фэйяа хала (费雅氏)
 11. Фэйянгу хала (费仰古氏)
 12. Фэн хала (冯氏) (Хятад гаралтай овог)
 13. Фэнгия хала (丰佳氏) (Хятад гаралтай овог)
 14. Фу хала (傅氏) (Хятад гаралтай овог)
 15. Фуча хала (富察氏)
 16. Фучэнь хала (敷辰氏)
 17. Фучири хала (傅锡哩氏)
 18. Фугия хала (傅佳氏) (Хятад гаралтай овог)
 19. Фучури хала (富珠哩氏)
 20. Фулха хала (富勒哈氏)
 21. Фулкуру хала (富勒库噜氏)
 22. Фусэ хала (富森氏)
 23. Фусэрэ хала (富色哷氏)
 24. Фуси хала (福锡氏)
 25. Фусуху хала (富苏瑚氏)
 26. Фусуку хала (富思库氏)
 27. Фута хала (福塔氏)

Х үсэг[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Хангата хала (杭阿塔氏)
 2. Хэгия хала (赫佳氏) (Хятад гаралтай овог)
 3. Хэшэри хала (赫舍里氏)
 4. Хингия хала (性佳氏) (Хятад гаралтай овог)
 5. Хитара хала (喜塔腊氏)
 6. Хойфа Нара хала (輝發那拉氏)
 7. Хошууд хала (霍硕特氏)

Ц үсэг[засварлах | кодоор засварлах]

Ч үсэг[засварлах | кодоор засварлах]

Ш үсэг[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Шардүүрэн (沙喇图鲁腾氏)
 2. Шигия хала (司佳氏)
 3. Шигия хала (石佳氏)
 4. Шинэмянга хала (锡纳明安氏)
 5. Шинэчүк хала (锡讷楚克氏)
 6. Шинэт хала (锡讷特氏)
 7. Шира хала (锡喇氏)
 8. Ширби хала (锡尔弼氏)
 9. Ширдэт хала (锡尔德特氏)
 10. Шүрү хала (舒噜氏)
 11. Шүшангиоро хала (舒善觉罗氏)
 12. Шүшү гиоро хала (舒舒觉罗氏)
 13. Шүрдү хала (舒尔都氏)
 14. Шүмүр хала (舒穆尔氏)
 15. Шүмүли хала (舒墨哩氏)
 16. Шүмүли хала (舒穆哩氏)
 17. Шүмүлү хала (舒穆禄氏)
 18. Шүлү хала (舒禄氏)
 19. Шүкдүри хала (舒克都哩氏)
 20. Шүгия хала (舒佳氏)
 21. Шүфача хала (舒发察氏)

Э үсэг[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Элхүйжэт хала (额勒辉额哲特氏)
 2. Эцинь хала (鄂秦氏)
 3. Эцоло хала (鄂绰罗氏)
 4. Эгири хала (鄂济哩氏)
 5. Эгит хала (鄂济特氏)
 6. Эжэ хала (额哲氏)
 7. Эжэт хала (额哲特氏)
 8. Эжо хала (鄂卓氏)
 9. Эжү хала (额珠氏)
 10. Эжүт хала (额珠特氏)
 11. Элакүнь хала (鄂拉坤氏)
 12. Элцоло хала (鄂勒绰啰氏)
 13. Элгэжи хала (额尔格济氏)
 14. Элгэтү хала (额尔格图氏)
 15. Элхэ хала (额勒赫氏)
 16. Эло хала (鄂啰氏)
 17. Эмит хала (鄂密特氏)
 18. Эмок хала (鄂谟克氏)
 19. Эмото хала (鄂谟拖氏)
 20. Эмүцо хала (鄂木绰氏)
 21. Эмүтри хала (额木特理氏)
 22. Энгитэ хала (鄂恩济特氏)
 23. Эно хала (鄂诺氏)
 24. Эрабэн хала (鄂拉本氏)
 25. Эрцинь хала (鄂尔沁氏)
 26. Эрдэт хала (额尔德特)
 27. Эрдо хала (鄂尔多氏)
 28. Эрдүнь хала (鄂尔敦氏)
 29. Эргэ хала (鄂尔格氏)
 30. Эргэтэн хала (额尔格特恩氏)
 31. Эрги хала (额尔吉氏)
 32. Эргис хала (鄂勒济斯氏)
 33. Эргүнүт хала (鄂尔果诺特氏)
 34. Эрикэ хала (鄂礼克氏)
 35. Эримүсү хала (鄂里木苏氏)
 36. Эркэт хала (鄂尔克特氏)
 37. Эркүлэ хала (额尔库勒氏)
 38. Эртү хала (额尔图氏)
 39. Эртүт хала (鄂尔图特氏)
 40. Эсэ хала (额色氏)
 41. Эсоло хала (鄂索啰氏)
 42. Эсүрхү хала (鄂苏尔瑚氏)
 43. Эсүри хала (额苏哩氏)
 44. Это хала (额托氏)
 45. Этун хала (鄂通氏)
 46. Эйсү хала (额宜苏氏)

Ю үсэг[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Ю хала (于氏) (Хятад гаралтай овог)
 2. Ю хала (俞氏) (Хятад гаралтай овог)
 3. Юань хала (袁氏) (Хятад гаралтай овог)
 4. Югия хала (于佳氏) (Хятад гаралтай овог)
 5. Югия хала (虞佳氏) (Хятад гаралтай овог)
 6. Юншэбү хала (永舍布氏)
 7. Юхуру хала (裕瑚噜氏)
 8. Юкмо хала (玉克墨氏)
 9. Юкүрэ хала (玉库哷氏)
 10. Юүлү хала (玉鲁氏)
 11. Юүр хала (禹尔氏)
 12. Юүркү хала (玉尔库氏)
 13. Юүркүрэ хала (裕尔库哷氏)
 14. Юүтүмо хала (玉图墨氏)

Я үсэг[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Я хала (雅氏) (Хятад гаралтай овог)
 2. Ягия хала (雅佳氏) (Хятад гаралтай овог)
 3. Янь хала (严氏) (Хятад гаралтай овог)
 4. Янь хала (鄢氏) (Хятад гаралтай овог)
 5. Янь хала (阎氏) (Хятад гаралтай овог)
 6. Янь хала (颜氏) (Хятад гаралтай овог)
 7. Ян хала (杨氏) (Хятад гаралтай овог)
 8. Янгай хала (扬蔼氏)
 9. Янгэри хала (扬额理氏)
 10. Янги хала (扬吉氏)
 11. Янгия хала (扬佳氏) (Хятад гаралтай овог)
 12. Янги хала (颜济氏)
 13. Янгири хала (颜济哩氏)
 14. Янгия хала (阎佳氏) (Хятад гаралтай овог)
 15. Янна хала (扬那氏)
 16. Янжа хала (颜扎氏)
 17. Янжу хала (颜珠氏)
 18. Яао хала(姚氏) (Хятад гаралтай овог)
 19. Яаогия хала (耀佳氏) (Хятад гаралтай овог)
 20. Ярху хала (雅尔胡氏)
 21. Ярсара хала (雅尔萨喇氏)
 22. Ясу хала (雅苏氏)

Холбоотой хуудас[засварлах | кодоор засварлах]