Мёнжун ван

Мёнжун (солонгосоор 명종, төрсөн нэр нь 이환 буюу И Хуань; 1534–1567) — Чусонь улсын 13-р эзэн ван. Эх өөр ах Иньжун ванг залган 22 жил (1545–1567) хаанчлаад угсаа залгах хан хүүгүй болсон байсан тул Соньжу ванд хаан өвөө үлдээн одсон. 12 насандаа улсын ван болсон түүний хаанчлалын ихэнх жилд түүний нэрээр Мүньжон хатан эх нь төрийн хэргийг эрхэлж байжээ.