Jump to content

Солонгосын вангуудын жагсаалт

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь

Гужусон (НТӨ 2333/НТӨ 1122 - НТӨ 108)[засварлах | кодоор засварлах]

Гурван улсын үе[засварлах | кодоор засварлах]

Когурё (37-668)[засварлах | кодоор засварлах]

Шилла улс (НТӨ 57 - НТ 668)[засварлах | кодоор засварлах]

Пэгжэ улс (НТӨ 18 - НТ 663)[засварлах | кодоор засварлах]

Каяа улс (42-562)[засварлах | кодоор засварлах]

Умард, Өмнөд улсын үе[засварлах | кодоор засварлах]

Нэгдсэн Шилла улс (668-935)[засварлах | кодоор засварлах]

Бохай улс[засварлах | кодоор засварлах]

Хожуу гурван улсын үе[засварлах | кодоор засварлах]

Тэбонь улс[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Гүнь Е (901-918)

Хожуу Пэгжэ[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Кёнь Хуонь ван (견훤, 甄萱) 900–935
 2. Кёнь Шингом ван (견신검, 甄神劍) 935–936

Гуулин улс (918-1392)[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Ван Гон (918-943)
 2. Хэжун ван (943-945)
 3. Чонжун ван (945-949)
 4. Гванжун ван (949-975)
 5. Кёнжун ван (975-981)
 6. Сонжун ван (981-997)
 7. Мукжун ван (997-1009)
 8. Хёньжун ван (1009-1031)
 9. Токжун ван (1031-1034)
 10. Чонжун ван (1034-1046)
 11. Мүньжун ван (1046-1083)
 12. Сүньжун ван (1083)
 13. Соньжун ван (1083-1094)
 14. Хоньжун ван (1094-1095)
 15. Сүкжун ван (1095-1105)
 16. Ежун ван (1105-1122)
 17. Инжун ван (1122-1146)
 18. Юйжун ван (1146-1170)
 19. Мёнжун ван (1170-1197)
 20. Синьжун ван (1197-1204)
 21. Хуйжун ван (1204-1211)
 22. Канжун ван (1211-1213)
 23. Кужун ван (1213-1259)
 24. Вонжун ван (1259-1274)
 25. Чүннёль ван (1274-1298, 1298-1308)
 26. Чүнсонь ван (1298, 1308-1313)
 27. Чүнсук ван (1313-1330, 1332-1339)
 28. Чүнхэ ван (1330-1332, 1339-1344)
 29. Чүнмуг ван (1344-1348)
 30. Чүнжон ван (1348-1351)
 31. Кунминь ван (1351-1374)
 32. Ү ван (Курё улс) (1374-1388)
 33. Чан ван (1388-1389)
 34. Конян ван (1389-1392)

Чусонь улс (1392-1898)[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Тэжу ван (1392-1398)
 2. Чонжун ван (1398-1400)
 3. Тэжун ван (1400-1418)
 4. Сэжун ван (1418-1450)
 5. Мүньжун ван (1450-1452)
 6. Таньжун ван (1452-1455)
 7. Сэжу ван (1455-1468)
 8. Ежун ван (1468-1469)
 9. Сонжун ван (1469-1494)
 10. Ёнсангүн ван (1494-1506)
 11. Чүнжун ван (1506-1544)
 12. Инжун ван (1544-1545)
 13. Мёнжун ван (1545-1567)
 14. Соньжу ван (1567-1608)
 15. Куанхэгүн (1608-1623)
 16. Инжу ван (1623-1649)
 17. Хюжун ван (1649-1659)
 18. Хёньжун ван (1659-1674)
 19. Сүгжун ван (1674-1720)
 20. Кёнжун ван (1720-1724)
 21. Ёнжу ван (1724-1776)
 22. Чонжу ван (1776-1800)
 23. Сүньжу ван (1800-1834)
 24. Хонжун ван (1834-1849)
 25. Чолжун ван (1849-1864)
 26. Кужун ван (1864-1898)

Солонгосын эзэнт улс (1898-1910)[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Кожон ван (1898-1907)
 2. Сүньжон ван (1907-1910)