Сэжу ван

Сэжу (солонгосоор 세조, төрсөн нэр нь 이유 буюу И Ю; 1417–1468) — Чусонь улсын 7-р эзэн ван. Балчир Таньжун ванг түлхэн унагаж, 13 жил (1455-1468) хаанчлаад хөвүүн Ежун ванд өв залгуулсан. Тэрээр их хууль цаазын бичиг зохиосон гавъяатай.

Өмнөх
Таньжун ван
Чусонь улсын ван
1455-1468
Дараах
Ежун ван