Jump to content

Ойн экологи

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь

Ойн экологи нь ой доторх хоорондоо харилцан уялдаатай зүй тогтол, үйл явц, ургамал, амьтан, Экосистемийн Шинжлэх ухааны судалгаа юм. Ойн Менежментийг мод үржүүлэлт, ойжуулалт, ойн менежмент гэж нэрлэдэг. Ойн экосистем гэдэг нь хүрээлэн буй орчны бүх амьд бус физик (абиотик-амьд бус) зүйлсийн хамт үйл ажиллагаагаа явуулдаг бүх ургамал, амьтан, бичил биетүүдээс (биотик- амьд бүрэлдэхүүн хэсэгүүд) бүрдсэн байгалийн ойн нэгж хэсгүүд юм.

Ач холбогдол

Ой мод дэлхийн экосистемд асар чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Ой мод нь дэлхийн хүчилтөрөгчийн 28 орчим хувийг ( дийлэнх хувийг далайн планктонууд бүтээдэг) үйлдвэрлэдэг. Мөн сая сая хүний гэр болж, тэдэнтэй ямар нэгэн байдлаар хэдэн тэрбум нь ойгоос хамааралтай байдаг. Үүний нэгэн адил дэлхийн амьтдын ихэнх хэсэг нь ойд амьдардаг. Мөн ой модыг түлээ бэлтгэх, модон бүтээгдэхүүн хийх зэрэг эдийн засгийн зориулалтаар ашигладаг. Тиймээс ойн экологи нь биосфер, түүгээр хангагдсан хүний үйл ажиллагаанд асар их нөлөө үзүүлдэг.

Арга зам

Калифорнийн хойд хэсэгт орших ойд улаан мод нь олон модыг хамгаалж, урт удаан амьдруулахын тулд удирддаг.

Ойг бие даасан организмаас эхлээд экосистем хүртэл зохион байгуулалтын хэд хэдэн түвшинд судалдаг. Гэсэн хэдий ч ой гэдэг нэр томьёо нь нэгээс олон организм амьдардаг газар нутгийг хэлдэг тул ойн экологи нь ихэвчлэн хүн ам, нийгмийн бүлэг эсвэл экосистемийн түвшинд төвлөрдөг.