Оросын Эзэн хаадын жагсаалт

Бүх оросын Эзэн хаан (эртний орос. Импера́торъ Всероссíйскій) цолны нэршил 1721 оны 10-р сарын 22-нд I-р Пётр Умардын дайны дараа Сенатын саналаар бий болж Оросын 1917 оны "Хоёрдугаар сарын хувьсгал" хүртэл оршин тогтносон байна.

Эзэн хааны нэр Амьдарсан он жилүүд Угсаа залгамжлагч Албан ёсны цолны нэршил Эрх мэдлийн эхэл Эрх мэдлийн төгсгөл Хаан ширээнд залсан он, сар, өдөр
I Пётр, Алексеевич
(1672—1725)
Пётр Алексеевич, Екатерина Алексеевна, Анна Петровна Эх орны эцэг, Агуу (орос. Отец Отечества, Великий) 1721 оны 10-р сарын 22 (2 ноября) 1721

(1682—1721 онуудад Бүх Русийн агуу Ван, Төр баригч, Царь)

1725 оны 1-р сарын 28 1682 оны 6-р сарын 25
I Екатерина, Алексеевна
(1684—1727)
Пётр Алексеевич, Елизавета Петровна 1725 оны 1-р сарын 28 1727 оны 5-р сарын 6 1724 оны 7( Петр I-ийн гэргийн хуваарь хатан хаан)
II Пётр, Алексеевич
(1715—1730)
Елизавета Петровна 1727 оны 5-р сарын 6 1730 оны 1-р сарын 19 1728 оны 2-р сарын 25
I Анна Иоанновна
(1693—1740)
Анна Леопольдовна 1730 оны 2-р сарын 15 1740 оны 10-р сарын 17 1730 оны 4-р сарын 28
VI Иван Антонович
(1740—1764)
1740 оны 10-р сарын 17. 1740—1741 онд Анна Леопольдовнагийн захиргаан дор) 1741 оны 11-р сарын 25 Хаан ширээнд залаагүй
Елизавета Петровна
(1709—1762)
Пётр Фёдорович, Павел Петрович 1741 оны 11-р сарын 25 1762 оны 12-р сарын 25 1742 оны 4-р сарын 25
III Пётр Фёдорович
(1728—1762)
Павел Петрович 1761 оны 12-р сарын 25 1762 оны 6-р сарын 28 1796 онд нас барсаны дараа I Павел хаан ширээнд нөхөн залсан байна.
II Екатерина Алексеевна
(1729—1796)
Павел Петрович, Александр Павлович Эх орны эх, Агуу (Мать Отечества, Великая) 1762 оны 6-р сарын 28 1796 оны 11-р сарын 6 1762 оны 9-р сарын 22
I Павел Петрович
(1754—1801)
Александр Павлович 1796 оны 11-р сарын 6 1801 оны 3-р сарын 12 1797 оны 4-р сарын 5
I Александр Павлович
(1777—1825)
Константин Павлович, Николай Павлович Ерөөл дэмбэрэлт (Благословенный) 1801 оны 3-р сарын 12 19 ноября (1 декабря) 1825 1801 оны 9-р сарын 15
Константин I Павлович (де-юре)
(1779—1831)
Николай Павлович 1825 оны 11-р сарын 19 Хаан ширээнд залаагүй
I Николай Павлович
(1796—1855)
Александр Николаевич Үл мартагдах (Незабвенный) 1825 оны 11-р сарын 19 1855 оны 2-р сарын 18 1826 оны 8-р сарын 2
II Александр Николаевич
(1818—1881)
Николай Александрович, Александр Александрович Чөлөөлөгч (Освободитель) 1855 оны 2-р сарын 18 1881 оны 3-р сарын 1 1856 оны 8-р сарын 26
III Александр Александрович
(1845—1894)
Николай Александрович Энхийг сахиулагч (Миротворец) 1881 оны 3-р сарын 1 1894 оны 10-р сарын 20 1883 оны 5-р сарын 15
II Николай Александрович
(1868—1918)
Георгий Александрович, Михаил Александрович, Алексей Николаевич 1894 оны 10-р сарын 20 1917 оны 3-р сарын 2 (15) 1896 оны 5-р сарын 14