Портал:Ачаа тээвэр болон зам тээврийн хөдөлгөөн

Ачаа тээвэр болон зам тээврийн хөдөлгөөн
Хурдны зам Төмөр зам Агаар Усан тээвэр

Тээвэр болон тээвэрлэлт

Тээвэр болон тээвэрлэлтийг техникт олон утгаар хэрэглэнэ. Үүнд:

 • Ямар нэг объектын байрлалын өөрчлөлт жишээлбэл хүн тээвэр, ачаа тээвэр, эсвэл шуудан гэх мэт.
 • Замын хөдөлгөөн буюу зам тээвэр

Тээврийн салбар

Тээврийн хэрэгслийг дотор нь хэрэглэлтийн зориулалтаас хамааруулан ангилдаг.

 • Тээврийн салбар
  • Хуурай газрын тээвэр
   • Авто зам
   • Төмөр зам
  • Усан тээвэр
  • Агаарын тээвэр

Зам тээврийн шинжлэх ухаан

Зам тээврийн шинжлэх ухааныг дараах үндсэн салбарууд бүрдүүлнэ.

Хэрэглээний шинжлэx ухаан

Зам тээврийн сэтгэл зүй · Зам тээврийн экологи· Зам тээврийн, газрын төлөвлөлт · Зам тээврийн түүх · Зам тээврийн хууль зүй · Зам тээврийн улс төрийн бодлого

Зам тээврийн эдийн засаг

Зам тээврийн эдийн засаг судлал · Зам тээврийн статистик · Зам тээврийн үйлчилгээний байгууллага

Зам тээврийн хөдөлгөөний менежмент

Замын хөдөлгөөний техник, технологи · Тээвэрлэлтийн логистик · Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал

Зам тээврийн техник

Замын барилга байгууламж · Автомашин техник · Барилга, байгууламж доторx тээвэрлэлтийн техник