Хэвлэлийн хүрээлэн

Чөлөөт нэвтэрхий толь — Википедиагаас
Jump to navigation Jump to search
Хэвлэлийн хүрээлэн лого

Хэвлэлийн Хүрээлэн нь Монгол, Данийн засгийн газрын хэлэлцээрийн дагуу, Данийн Олон Улсын Хөгжлийн Агентлагийн буцалтгүй тусламжаар Монгол улсад хараат бус бие даасан хэвлэл мэдээллийг дэмжин хөгжүүлэх зорилготой "Чөлөөт хэвлэл" төслийн хүрээнд 1995 онд анх байгуулагдсан юм. Барууны сэтгүүл зүй буюу хариуцлагатай сэтгүүл зүйг Монгол улсад хөгжүүлэхийг зорьдог байгууллагын нэг юм. 1995 оны дөрөвдүгээр сард Монголын хэвлэлийн хүрээлэн, Сонины хэвлэх үйлдвэрийн барилгыг улсын комисс хүлээн авав. Зургадугаар сард ДАНИДА-гийн нэрийн өмнөөс төслийг Монголд хэрэгжүүлэгч байгууллагаар Данийн Сэтгүүл зүйн сургууль ажиллаж эхэлжээ.

Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн гүйцэтгэх захирлаар 2003 оноос хойш сэтгүүл зүйн магистр, хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн харилцааны шинжлэх ухааны доктор Мягмарын Мөнхмандах ажиллаж байна.

Зорилго[засварлах | edit source]

 • Монгол улсад чөлөөт, бие даасан, олон ургальч хэвлэл мэдээллийг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх
 • Монголын хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудын сэтгүүл зүйн мэргэжил, ур чадварыг дээшлүүлэхэд туслах
 • Монголын хэвлэл мэдээллийн хөгжилд шинжлэх ухааны үндэслэл бүхий дүн шинжилгээ хийж, хэвлэл мэдээллийн судалгааны мэдээллийн солилцоог дэмжин дэлгэрүүлэх
 • Улс орны нийгэм, эдийн засаг, оюун санааны амьдралд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн гүйцэтгэх үүрэг, ач холбогдлыг олон нийтэд таниулан сурталчлах

Үйл ажиллагаа[засварлах | edit source]

 1. Сэтгүүл зүйн сургалт
 2. Сэтгүүл зүйн судалгаа
 3. Хэвлэлийн хурал/Үйлчилгээ/Хэвлэлийн бага хурал

Сургалт[засварлах | edit source]

Сэтгүүл зүйн сургалтуудаа барууны сэтгүүл зүйн онол үзэл баримтлалын хүрээнд зохион байгуулж ирсэн.

Сэтгүүл зүйн сургалт[засварлах | edit source]

Хэвлэлийн хүрээлэнгийн сэтгүүл зүйн сургалтыг хугацааны хувьд

 • Урт хугацааны сургалт
 • Богино хугацааны сургалт гэж ангилдаг.

Урт хугацааны сургалт[засварлах | edit source]

Сэтгүүл зүйн дээд курс[засварлах | edit source]

Сэтгүүл зүйн дээд курс: Сэтгүүл зүйн мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зургаан сарын дээд курст их дээд сургууль төгсөгчид болон хэвлэл мэдээллийн байгууллагад ажиллаж буй идэвхтэн бичигчид, цаашид хэвлэл мэдээллийн байгууллагад ажиллах сонирхолтой хүмүүсийг сонгон авч суралцуулдаг.

Сэтгүүл зүйн эчнээ дээд курс[засварлах | edit source]

Сэтгүүл зүйн эчнээ дээд курс: Хэвлэл мэдээллийн байгууллагад зарим ажилтнуудын хүсэлтээр 2003 оноос Сэтгүүл зүйн ерөнхий болон мэргэшүүлэх сэдвийн цахим курсийг явуулж эхэлсэн.

Олон нийтийн харилцаа дээд курс[засварлах | edit source]

Олон нийтийн харилцаа дээд курс: Олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн бэлтгэх зорилгоор олон нийтийн харилцааны сургалт явуулдаг.

Богино хугацааны сургалт[засварлах | edit source]

Сэтгүүл зүйн богино хугацааны сургалтыг тогтмол явуулж ирсэн. Үүнд: Редакцийн болоод хөтөлбөрийн сургалтууд багтана.

Редакцийн сургалт[засварлах | edit source]

Редакцийн сургалт: Хэвлэл, мэдээллийн байгууллагын баг, хамт олныг өөрсдийнх нь эрэлт хэрэгцээ, шаардлагад тулгуурласан тодорхой сэдэв, хөтөлбөрөөр мэргэшүүлж чадваржуулах сургалт зохион байгуулдаг.

Хөтөлбөрийн сургалт[засварлах | edit source]

Захиалгат болон төсөл хөтөлбөрийн сургалт: Хэвлэл, мэдээллийн байгууллагын баг, хамт олон, сэтгүүлчдийн хэвлэл мэдээллийн агуулгын судалгааны хүрээнд чадавхжуулах шаардлагатай сэдэв, үзэл баримтлалын хүрээнд сургалт зохион байгуулж байна.

Судалгаа[засварлах | edit source]

Монголын Хэвлэлийн хүрээлэн нь сэтгүүл зүйн сургалтаас гадна судалгааг хийж ирсэн юм. Үүнд:

 • “Монголын хэвлэл мэдээлэл-Өнөөдөр” судалгаа
 • Хэвлэл мэдээлэл хэрэглэгчдийн судалгаа
 • Хэвлэл мэдээллийн орчны судалгаа
 • Хэвлэл мэдээллийн агуулгын судалгаа
 • Хэвлэл мэдээллийн үр нөлөөний судалгаа

“Монголын хэвлэл мэдээлэл-Өнөөдөр” судалгаа[засварлах | edit source]

Монголын хэвлэл мэдээллийн мониторинг судалгааг 1999 оноос эхлэн хэрэгжүүлж ирсэн. "Монголын хэвлэл мэдээлэл-Өнөөдөр" судалгааны ерөнхий агуулга:

 • МУ-ын хэмжээнд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн тоо
 • Сонин, сэтгүүлийн борлуулалтын дундаж тоо, түгээлт
 • Радио, телевизийн нэвтрүүлгийн цаг, цацалтын хүрээ, нэвтрүүлгийн бүтэц
 • Мэдээллийн сайтууд, цахим орчин дахь уламжлалт мэдээллийн хэрэгслүүд
 • Монголын бүх хэвлэл мэдээллийн байгууллагын хаяг байршил болон боловсон хүчин
 • Хэвлэл мэдээллийн эзэмшил, харьяалал
 • Хэвлэл мэдээлэл хэрэглэгчдийн талаарх бусад үндсэн суурь судалгааны дүнгээс

Хэвлэл мэдээлэл хэрэглэгчдийн судалгаа[засварлах | edit source]

Хэвлэл мэдээллийн хэрэглэгчдийн судалгааг 2003 оноос эхлэн хийж эхэлсэн. Өдгөө хэвлэл мэдээлэл хэрэглэгчдийн зан үйлийг тодорхойлсоор ирсэн бөгөөд 100 гаруй удаагийн тайлан гаргаад байна.

Хэвлэл мэдээллийн агуулгын судалгаа[засварлах | edit source]

Монголын зарим тогтмол хэвлэлд 2000, 2010 онд нийтлэгдсэн ОХУ, БНХАУ-ын тухай нийтлэлийн харьцуулсан судалгаа

Монголын зарим тогтмол хэвлэлд 2000, 2008 онд нийтлэгдсэн эмэгтэй улс төрчдийн талаарх нийтлэлийн харьцуулсан судалгаа

Үйлчилгээ[засварлах | edit source]

 • Сэтгүүл зүйн зөвлөмж/шүүмж
 • Хэвлэлийн хурал (хараат бус, төвийг сахисан)
 • Сэтгүүлчдийн клуб
 • Сэтгүүлч сэтгүүл
 • Номын сан (1995 оноос хойших Монгол улсад гарч байсан сонин хэвлэлийн томоохон сан хөмрөг бий)

Сэтгүүл зүйн зөвлөмж[засварлах | edit source]

Хэвлэлийн мэдээллийн байгууллага, сэтгүүл зүйн чанар, шаардлага болоод тусгаж буй сэдвийн хүрээнд хараат бус, мэргэжлийн судлаач мэргэжилтнүүдээс сэтгүүл зүйн зөвлөмж авах боломжтой.

Хэвлэлийн хурал[засварлах | edit source]

Байгууллага, хувь хүн, хэн ч байсан өөрт тулгамдсан асуудлаар хэвлэлийн хурал зарлах боломжтой.

Сэтгүүлчдийн клуб[засварлах | edit source]

 • Хүүхдийн эрхийн төлөөх сэтгүүлчдийн "Хүүхэд сэтгүүлч" клуб
 • Байгаль орчны сэтгүүлчдийн "Ногоон дэлхий" клуб
 • Эдийн засгийн сэтгүүлчдийн "Өөрчлөгч" клуб

Сонин хэвлэл[засварлах | edit source]

Сэтгүүлч сэтгүүл[засварлах | edit source]

Хэвлэлийн хүрээлэнгийн эрдэмтэн багш, судлаачид "Сэтгүүлч" сэтгүүлийг сэтгүүлч, сэтгүүл зүйн багш нарт, судлаачдад зориулж эрхлэн гаргадаг. 2013 онд Үндэсний сэтгүүл зүйн 100 жилийн ойд зориулсан тусгай дугаар гаргав.

Нэг зуун ная сонин[засварлах | edit source]

Хэвлэлийн хүрээлэнгийн Сэтгүүл зүйн дээд курсийн суралцагчид "Нэг зуун ная" сониныг сургалтын төгсгөл тайлан болгож гаргадаг.

Төсөл хөтөлбөрүүд[засварлах | edit source]

 • Дани Улсын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлагаас санхүүжсэн "Чөлөөт хэвлэл" (1995 - 1999),
 • НҮБ-ын ХХ-өөс санхүүжсэн "Ардчилал ба сэтгүүл зүй" (1997 - 2000),
 • ТАСИС-аас санхүүжсэн "Хариуцлагатай, олон ургальч хэвлэл мэдээлэл ба сэтгүүл зүйн мэргэжлийн стандарт" (1999 - 2001),
 • ДАНИДА-аас санхүүжсэн "Монгол дахь сэтгүүл зүй ба хэвлэл мэдээлэл / Монголын хэвлэл мэдээллийн мониторинг" (1999 - 2002)
 • Нээлттэй Нийгмийн Хүрээлэнгээс санхүүжсэн “Стратегийн хөгжлийн дэмжлэг” (2003-2004),
 • ЮНЕСКО-гийн дэмжлэгээр “Фото сэтгүүл зүйн сургалт” (2004-2005),
 • Английн төв номын сан, Лизбет Розингийн сангийн дэмжлэгтэйгээр “Тогтмол хэвлэлийн цахим архив”ын төсөл (2006-2007) зэрэг олон төслийг амжилттай хэрэгжүүлсэн байна.

Гадаад холбоос[засварлах | edit source]

Хэвлэлийн хүрээлэн албан ёсны вэб сэйт