Загвар:Инфобокс Ерөнхийлөгч

Permanently protected template
Инфобокс Ерөнхийлөгч
{{{нэр нутгийн хэлээр}}}

Төрсөн: