Загвар:Их наймын удирдагч

Холбоосын бүрэн эсэхийг шалгаx