Загвар:Хөтлөгч мөр ХБНГУ-ын канцлер

Холбоосын бүрэн эсэхийг шалгаx