Күре-гүнь

Өмнө Солонгос орон болон Өмнө Чолла аймаг дахь Күре хошуу

Күре хошуу (солонгосоор 구례군 - кү-ре-гүн) — Өмнө Солонгос улсын Өмнө Чолла аймгийн хошуу (군 күнь). 443.20 км² газар нутагт нь 2009 оны эцэст 27,518 хүн оршин сууж байсан. Өдгөө хошууны нутаг 1 балгас (ып), 7 сум (мёнь) болон хуваагддаг.