Чанхөн-гүнь

Өмнө Солонгос орон болон Өмнө Чолла аймаг дахь Чанхөн хошуу

Чанхөн хошуу (солонгосоор 장흥군 - чанг-хын-гүн) — Өмнө Солонгос улсын Өмнө Чолла аймгийн хошуу (군 күнь). 618.18 км² газар нутагт нь 2008 оны эцэст 42,097 хүн оршин сууж байсан. Өдгөө хошууны нутаг 3 балгас (ып), 7 сум (мёнь)-нд хуваагддаг.