Хампён-гүнь

Өмнө Солонгос орон болон Өмнө Чолла аймаг дахь Хампён хошуу

Хампён хошуу (солонгосоор 함평군 - хам-пёнг-гүн) — Өмнө Солонгос улсын Өмнө Чолла аймгийн хошуу (군 күнь). 393 км² газар нутагт нь 2009 оны эцэст 37,089 хүн оршин сууж байсан. Өдгөө хошууны нутаг 1 балгас (ып), 8 сум (мёнь)-нд хуваагддаг.