Шиньань-гүнь

Өмнө Солонгос орон болон Өмнө Чолла аймаг дахь Шиньань хошуу

Шиньань хошуу (солонгосоор 신안군 - шин-ан-гүн) — Өмнө Солонгос улсын Өмнө Чолла аймгийн хошуу (군 күнь). 654.84 км² газар нутагт нь 2011 оны зун 45,294 хүн оршин сууж байсан. Өдгөө хошууны нутаг 1 балгас (ып), 13 сум (мёнь)-нд хуваагддаг.