Дөрвөн дагалдагчийн бичсэн Сайн Мэдээ

Чөлөөт нэвтэрхий толь — Википедиагаас
Харайх: Удирдах, Хайлт
Ариун Библи

Матай, Марк, Лук, Иохан гэсэн 4 номыг Сайн мэдээний дөрвөн ном гэдэг. Мөн Баярын мэдээн 4 ном ч гэдэг. Ариун Библийн Шинэ Гэрээг эхлэхэд энэ 4 ном байдаг. Эдгээр номонд Есүс Христийн амьдрал, түүний үйлчлэл болон түүний үйлдсэн гайхамшигуудын талаар тодорхой бичсэн байдаг. Эдгээр 4 ном нь өөр цаг үед, өөр өөр хүмүүсээр бичигдсэн боловч яг адил нэгэн түүхийг өгүүлдэггээрээ онцлогтой. Номыг нэрийг тухайн номыг бичигчийн нэрээр нэрлэсэн бөгөөд 3 бичигч нь Еврей буюу Израйль хүмүүс болно. Лук бол иудей бус буюу харь үндэстэн итгэгч байсан. Тэд Христийн дагалдагч байсан бөгөөд сайн мэдээний төлөө тууштай тэмцсэн юм. Номыг бичигдсэн он цагаар жагсаан үзвэл -