Моллисол

Моллисолын хамрах хүрээ

Моллисол (Латин: mollis — зөөлөн) нь АНУ Хөдөө Аж Ахуйн яамнаас гаргасан хөрсний ангилалын нэг. Моллисол нь ургамалаар хучигдсан хагас хуурай хагас чийглэг орчинд үүсдэг. Ийм хөрс дундаж өргөрөгийн бүсээс ихэвчлэн олддог. Хойд Америкийн Роккийн нурууны зүүн хэсгээр, Өмнөд Америкийн Аргентин (Пампас) ба Бразил, Азийн Монгол ба Оросын тал нутгуудын хамардаг.