Узбекистаны хотын жагсаалт

1. Ташкент
7. Харш
Дэс Зохих нэр узбек нэр орос нэр Хүн ам (2010)
1 Ташкент Toshkent - Тошкент Ташкент 2,194,272
2 Наманган Namangan - Наманган Наманган 427,783
3 Андижан Andijon - Андижон Андижан 370,714
4 Самарканд Samarqand - Самарқанд Самарканд 352,047
5 Нукус Nukus - Нукус Нукус 240,488
6 Бухар Buxoro - Бухоро Бухара 231,793
7 Харш Qarshi - Қарши Карши 226,130
8 Хоканд Qoʻqon - Қўқон Коканд 209,389
9 Ферган Fargʻona - Фарғона, Фергана 171,064
10 Маргилан Margʻilon - Марғилон Маргилан 168,515