Казахстаны хотын жагсаалт

3. Шымкент
8. Өскемен
Дэс Хасаг
үсгээс
хасаг
нэр
орос
нэр
кирил монгол
тохируулга
Хүн ам
(2010)
1 Алматы Алматы Алма-Ата хасгаас орч. «Алимтай»,
хасаг дууд. Алмата, Алмаатэ
1,422,354
2 Астана Астана Астана хасгаас орч. «нийслэл» 684,479
3 Шымкент Шымкент Шымкент үсэг соль. Чимкент, хасгаас орч. "ногоон балгас (хот)" 625,110
4 Караганды Қарағанды Караганда хасгаас орч. «Харганат»
хасаг дууд. Карагандэ
472,957
5 Актөбе Ақтөбе Актюбинск хасгаас орч. «цагаан дов», үсэг соль. Агдов 357,193
6 Тараз Тараз Тараз Талас голын сунжирсан дуудлага 327,180
7 Павлодар Павлодар Павлодар 321,815
8 Өскемен Өскемен Усть-Каменогорск 306,588
9 Семей Семей Семипалатинск оросоос «долоон асарт» 303,878
10 Костанай Қостанай Костанай үсэг соль. Хостанай 215,346