Jump to content

Энтальпи

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь
Физикийн тоо хэмжээ
Нэр Энтальпи
Томьёоны тэмдэглэгээ
Тоо хэмжээ- ба
нэгжийн систем
Нэгж Хэмжээс
СИ Ж = кг·м2·сек−2 L2·M·T−2

Термодинамикийн системийн энтальпи (эртний грекээр ἐν эн ‚-д‘ ба θάλπειν тальпeин ‚дулаалах‘, ‚xалаах‘[1]) нь тухайн системийн дотоод энерги дээр даралт эзлэхүүний үржвэрийг нэмсэнтэй тэнцүү:[2]

.

Энтальпи нь энергийн хэмжээстэй бөгөөд нэгж нь жоуль.

Энтальпи нь төлөвийн хэмжигдэхүүн: Нийт системийн энтальпи нь дэд системүүдийн энтальпийн нийлбэр юм.

Бодисын тоо хэмжээг энтальпид харьцуулсан харьцааг моляр энтальпи (нэгж: Ж/моль) гэнэ:

.

Массыг энтальпид харьцуулсан харьцааг хувийн энтальпи (нэгж нь: Ж/кг) гэнэ:

.
  1. Wilhelm Gemoll: Griechisch-Deutsches Schul- und Handwörterbuch, München/ Wien, 1965
  2. Eintrag zu enthalpy. In: IUPAC Compendium of Chemical Terminology (the “Gold Book”). doi:10.1351/goldbook.E02141 Version: 2.0.2.