Дашчойлин хийд

Дашчойлин хийд нь Монгол улсын Улаанбаатар хотод орших Буддын шашны хийд юм. Хийд нь өдгөө мөн Зүүн хүрээ хэмээн нэрлэгддэг. Тус хийд нь Улаанбаатар хотын түүхтэй холбоотой түүхэн дурсгалт газар юм. Монгол гэр хэлбэртэй хийдийн барилгыг циркийн зориулалтаар ашиглаж байв.