Игорь Стравинский

Игорь Стравинский

И́горь Фёдорович Страви́нский (оросоор: Игорь Фёдорович Стравинский; 1882 оны 6 сарын 17 – 1971 оны 4 сарын 6) нь Орос, хожим нь франц болон америкийн хөгжмийн зохиолч, төгөлдөр хуурч, удирдаач байжээ. Түүнийг XX зууны хөгжмийн урлагийн нэг том төлөөлөгч гэж үздэг.