Загвар:Монголын аймаг/Туршилт

Чөлөөт нэвтэрхий толь — Википедиагаас
Jump to navigation Jump to search
Монголын аймаг/Туршилт (Монгол Улс)
Улаанбаатар Улаанбаатар
УлаанбаатарУлаанбаатар Улаанбаатар
Black star.png
Дорнод аймаг Дорнод
Дорнод аймагДорнод Дорнод
Сүхбаатар аймаг Сүхбаатар
Сүхбаатар аймагСүхбаатар Сүхбаатар
Хэнтий аймаг Хэнтий
Хэнтий аймагХэнтий Хэнтий
Дорноговь аймаг Дорноговь
Дорноговь аймагДорноговь Дорноговь
Говьсүмбэр аймаг Говьсүмбэр
Говьсүмбэр аймагГовьсүмбэр Говьсүмбэр
Төв аймаг Төв
Төв аймагТөв Төв
Дундговь аймаг Дундговь
Дундговь аймагДундговь Дундговь
Орхон аймаг Орхон
Орхон аймагОрхон Орхон
Дархан-Уул аймаг Дархан-Уул
Дархан-Уул аймагДархан-Уул Дархан-Уул
Сэлэнгэ аймаг Сэлэнгэ
Сэлэнгэ аймагСэлэнгэ Сэлэнгэ
Булган аймаг Булган
Булган аймагБулган Булган
Өвөрхангай аймаг Өвөрхангай
Өвөрхангай аймагӨвөрхангай Өвөрхангай
Өмнөговь аймаг Өмнөговь
Өмнөговь аймагӨмнөговь Өмнөговь
Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл
Хөвсгөл аймагХөвсгөл Хөвсгөл
Архангай аймаг Архангай
Архангай аймагАрхангай Архангай
Баянхонгор аймаг Баянхонгор
Баянхонгор аймагБаянхонгор Баянхонгор
Завхан аймаг Завхан
Завхан аймагЗавхан Завхан
Говь-Алтай аймаг Говь-Алтай
Говь-Алтай аймагГовь-Алтай Говь-Алтай
Увс аймаг Увс
Увс аймагУвс Увс
Ховд аймаг Ховд
Ховд аймагХовд Ховд
Баян-Өлгий аймаг Баян-Өлгий
Баян-Өлгий аймагБаян-Өлгий Баян-Өлгий