Зөвлөлт Орос Улс

Зөвлөлт Орос Улс гэх нэршил нь Зөвлөлт Холбоот Улс байгуулагдахын өмнө нэрлэж байсан нэр бөгөөд энэ нь 1917 оны Октябрийн хувьсгалын үеэс эхлэн Оросын иргэний дайны үеийг дамжин, 1922 онд Зөвлөлийн Үндсэн Хуулийг (мөн ЗХУ байгуулагдахаас өмнөх Оросын засгийн газрын албан бус нэр) батлах хүртэлх хугацааг хамардаг.