БНХАУ-ын улсын хил

БНХАУ-ын Улсын хил-ийн ийт урт нь 22,457 км бөгөөд хуурай замаар 14 улстай, далайгаар 6 улстай хиллэлдэг байна. Эдгээр улсын хил дотроос Монгол-Хятадын улсын хил 4,677 км үргэлжилдэг хамгийн урт нь юм. Хамгийн богино нь Хятад-Афганистаны улсын хил 91 км ажээ.

БНХАУ

Хуурай замаар хил залгадаг тусгаар улсууд:

 1. Монгол Улс- 4630 км
 2. ОХУ- 4133 км /зүүн хэсэг/, 46 км /баруун хэсэг/
 3. Энэтхэг- 2659 км (Энэтхэг, Хятад улсын хоорондын газар нутгийн маргаантай асуудлууд байгаа)
 4. Мьянмар- 2129 км
 5. Казахстан- 1765 км
 6. Балба-1389 км
 7. БНАСАУ- 1352 км
 8. Вьетнам- 1297 км (далай дахь арлаар маргаантай)
 9. Киргиз -1063 км
 10. Бутан- 477 км (Хятад, Бутаны газар нутгийн маргаантай асуудал байгаа)
 11. Тажикистан- 477 км
 12. Лаос- 475 км
 13. Пакистан- 438 км ( Энэтхэг, Хятадын болон Энэтхэг, Пакистаны газар нутгийн маргаантай асуудлаас хамааралтай)
 14. Афганистан- 91 км

Эх сурвалж: https://www.laenderdaten.de/geographie/grenzen.aspx

Далайгаар хил залгадаг тусгаар орнууд:

 1. Филиппин (маргаантай)
 2. Малайз ( маргаантай)
 3. Бруней (маргаантай)
 4. Тайвань (маргаантай)
 5. Япон (Сэнкакү арлуудыг тойрсон маргаантай асуудал байгаа)
 6. БНСУ

Дотоод хил:

 1. Хонконг- 33 км
 2. Макао- 3 км