Грей (нэгж)

Грей
Нэгжийн систем СИ-н уламжлагдсан нэгж
Хэмжигдэхүүн Ионжсон цацрагийг шингээх тун, Керма
Тэмдэглэгээ Гр
Нэрлэгдсэн Льюис Харольд Грей
Томъёоны тэмдэглэгээ D
Шилжүүлэг
1 Гр нь...
   СИ-системд    1 Ж / кг = 1 м2 / сек2

Грей нь СИ системийн нэгж жоуль болон килограммаас уламжлагдсан нэгж юм. Энэ нь ионжсон цацрагаас шалтгаалсан шингээх тунгийн хэмжээг бөгөөд жин тутамд шингэсэн энергийг тодорхойлдог. Мөн Кермаг бас грейгээр хэмждэг.

Грей нь их британий физикч болон радиобиологийн эцэг гэгдэгч Льюис Харольд Грейгийн нэрээр нэрлэгджээ.

Энэ нэгж нь шингээж авсан энергийг биетийн жинд харьцуулсан харьцаа юм.

1 Гр = 1 Ж/кг = 100 Рад

Энэхүү нэгжийг ихэвчлэн анагаах ухааны салбарт хэрэглэх ба хэрэглэсэн цацраг туяаны тунг илэрхийлэх эсвэл цөмийн анагаах ухааны эмчилгээнд хэрэглэгдэнэ.