Jump to content

Ом

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь
Ом
Эсэргүүцлийн хэмжээг нь өнгөт бүслүүрээр омоор илэрхийлсэн эсэргүүцлүүд
Товчхон
Нэгжийн систем СИ-н уламжлагдсан нэгж
Хэмжигдэхүүн Цахилгаан эсэргүүцэл
Тэмдэглэгээ Ом эсвэл Ω
Нэрлэгдсэн Георг Симон Ом
СИ-н үндсэн нэгжүүдээр 1 Ω = 1 кг·м2·с-3·А-2

Ом нь Олон улсын нэгжийн систем дэх цахилгаан эсэргүүцлийн нэгж юм. Ом эсвэл Ω гэж тэмдэглэнэ. Энэхүү нэгж нь Германы физикч Георг Симон Омын нэрээр нэрлэгдсэн юм.

Омыг мултиметр, омметр ашиглан хэмжиж болно. Омын урвуу нь сименс юм.

Омын тодорхойлолт хэд хэдэн удаа шинэчлэгдэж ирсэн бөгөөд орчин үед квант халлын эффектээр тодорхойлдог болсон.

Цахилгаан дамжуулагчийн 1 вольт потенциалын ялгаварын нөлөөгөөр 1 ампер гүйдэл гүйх, гадны цахилгаан хөдөлгөгч хүчинд залгагдаагүй хэсгийн цахилгаан эсэргүүцэл нь 1 ом юм.

Бусад нэгжүүдээр омыг илэрхийлэн бичвэл:

энд:

V = вольт
A = ампер
m = метр
kg = килограмм
s = секунд
C = кулон
J = жоуль
S = сименс
F = фарад
ом (Ω)-н зэргүүд
Хасах зэргүүд Нэмэх зэргүүд
Тоон утга Тэмдэглэгээ Нэр Тоон утга Тэмдэглэгээ Нэр
10−3мΩмиллиом103кΩкилоом
10−6µΩмикроом106МΩмегаом
10−9нΩнаноом109ГΩгигаом
1012ТΩтераом
ом (Ом)-н зэргүүд
Хасах зэргүүд Нэмэх зэргүүд
Тоон утга Тэмдэглэгээ Нэр Тоон утга Тэмдэглэгээ Нэр
10−3мОммиллиом103кОмкилоом
10−6µОммикроом106МОммегаом
10−9нОмнаноом109ГОмгигаом
1012ТОмтераом
Түгээмэлүүдийг нь тодруулав.