Ньютон (нэгж)

Ньютон
Нэгжийн систем СИ-н уламжлагдсан нэгж
Хэмжигдэхүүн Хүч
Тэмдэглэгээ Н
Нэрлэгдсэн Исаак Ньютон
СИ-н үндсэн нэгжүүдээр 1 Н = 1 кг·м·с-2

Ньютон (Тэмдэглэгээ: Н) - Олон улсын нэгжийн системийн (СИ) хүчийг хэмжих нэгж юм. Олон улсын хэллэг - Newton (Тэмдэглэгээ: N). Хөдөлгөөний хуулиуд ба хүч, жин, хурдатгал зэрэг ойлголтуудыг хооронд нь холбосон, английн эрдэмтэн Исаак Ньютоны нэрээр нэрлэгдсэн. Алдарт эрдэмтнийг өөд болсноос хойш 2 зууны дараа буюу СИ систем нэвтрэх үед хүчийг нюьтоноор хэмжиж эхэлсэн.

Ньютон нь уламжлагдсан нэгж бөгөөд, Ньютоны II-р хуулиар дараах байдлаар тодорхойлогддог: 1кг жинтэй биеийн хурдыг, хүчний чиглэлийн дагуу 1с хугацаанд 1м/с-ээр өөрчлөхөд зарцуулагдах хүч. Ө.х. 1 Н = 1 кг·м/с2.

Бусад нэгжээр[засварлах | кодоор засварлах]

Нюьтон нь хүчний бусад нэгжээр дараах байдлаар илэрхийлэгдэнэ:

  • 1 Н = 105 дин.
  • 1 Н ≈ 0,10197162 кгс.
  • 1 Н = 10−3 стен.
  • 1 Н ≈ 8,262619X10−45 Fp.
  • 1 Н ≈ 0,224808943 lbf.
  • 1 Н ≈ 7,233013851 pdl.

СИ дэх зэргүүд[засварлах | кодоор засварлах]

ньютон (Н)-н зэргүүд
Хасах зэргүүд Нэмэх зэргүүд
Тоон утга Тэмдэглэгээ Нэр Тоон утга Тэмдэглэгээ Нэр
10−1дНдециньютон101даНдеканьютон
10−2сНсантиньютон102гНгектоньютон
10−3мНмиллиньютон103кНкилоньютон
10−6µНмикроньютон106МНмеганьютон
109ГНгиганьютон
1012ТНтераньютон
Түгээмэлүүдийг нь тодруулав.