Тесла (нэгж)

Тесла
Нэгжийн систем СИ-н уламжлагдсан нэгж
Хэмжигдэхүүн Соронзон индукц
Тэмдэглэгээ Тл
Нэрлэгдсэн Никола Тесла
Томъёоны тэмдэглэгээ Т
Шилжүүлэг
1 Тл нь...
   СИ-системд    1 кг·А-1· сек-2
=1 В·сек·м-2

Тесла нь соронзон урсгалын нягтыг илэрхийлдэг СИ системийн уламжлагдсан нэгж юм. Энэхүү нэгжийг анх 1960 оны Парисийн олон улсын хэмжил зүйн хуралдаанаар Никола Теслагийн нэрээр нэрлэх болсон юм.

1 Тл = 1 В·сек / м2 = 1 Н / А·м = 1 Вб / м2 = 1 кг / А·сек2

СГС-системд болон ялангуяа онолын физикт хэрэглэдэг нэгж нь Гаусс:

1 Гс = 10-4 Тл

Геофизикт хэрэглэдэг нэгж нь Гамма (γ):

1 γ = 10-9 Тл = 1 нТл

Хэмжилтийн нэгжийн жишээ[засварлах | кодоор засварлах]

  • 100 пТл - 10 нТл (10 - 10 ): сансар дахь соронзон индукц
  • 2 мТл (0,002): 100 А гүйдлээс 1 см зай, жишээ нь: автомашиныг асаах аккумляторын гүйдэл, Амперийн хуулийг үзнэ үү
  • 0,1 Тл: худалдаанд байдаг энгийн соронзон тах (морины тах шиг хэлбэртэй)
  • 0,25 Тл: ердийн нарны толбо

Зэргүүд[засварлах | кодоор засварлах]

тесла (Тл)-н зэргүүд
Хасах зэргүүд Нэмэх зэргүүд
Тоон утга Тэмдэглэгээ Нэр Тоон утга Тэмдэглэгээ Нэр
10−1дТлдецитесла101даТлдекатесла
10−2сТлсантитесла102гТлгектотесла
10−3мТлмиллитесла103кТлкилотесла
10−6µТлмикротесла106МТлмегатесла
10−9нТлнанотесла109ГТлгигатесла
10−12пТлпикотесла1012ТТлтератесла
10−15фТлфемтотесла1015ПТлпетатесла
10−18аТлаттотесла1018ЭТлэксатесла
10−21зТлзептотесла1021ЗТлзеттатесла
10−24йТлйоктотесла1024ЙТлйоттатесла