Ватт (нэгж)

Ватт
Нэгжийн систем СИ-н уламжлагдсан нэгж
Хэмжигдэхүүн Чадал
Тэмдэглэгээ Вт
Нэрлэгдсэн Жэймс Ватт
СИ-н үндсэн нэгжүүдээр 1 кг·м2/с3
Шилжүүлэг
1 Вт нь...
   СГС системд    1×10−7 эрг/с

Ватт гэдэг нь Шотландын инженер, зохион бүтээгч Жэймс Ваттын нэрээр нэрлэгдсэн олон улсын СИ системийн чадлыг хэмжих уламжлагдсан нэгж (хэмжээс) юм. Тэмдэглэгээ нь Вт. Тус нэгж нь энерги шилжилтийн хурдыг хэмждэг ба 1Ж/1с гэж тодорхойлогддог. СИ-н үндсэн нэгжүүдээр илэрхийлэн бичвэл кг·м2·c−3.

Тодорхойлолтууд[засварлах | кодоор засварлах]

1Вт гэдэг нь тогтмол 1Н хүчний эсрэг 1м/с тогтмол хурдтай хөдлөх үед 1с-д хийгдэх ажил юм.

Вт = Ж/с = Н·м·c−1 = кг·м2·c−3.

Цахилгаан соронзонгийн үүднээс 1Вт нь 1А гүйдэл 1В потенциалын ялгавараар гүйх үед 1с-д хийгдэх ажил юм.

Вт = В·А

Жишээ[засварлах | кодоор засварлах]

Физикийн чадал гэсэн хэмжигдэхүүн болон түүний нэгж Ватт нь бидний өдөр тутмын амьдралд их тааралддаг. Жишээ нь 100Вт-н (мөн 100 лааны гэж хэлэгддэг) чийдэн гэдэг нь 1секундэд 100Ж цахилгааны эрчим хүч хэрэглэн асна гэсэн үг юм. Вт (чадал) их байна гэдэг нь нэгж хугацаанд хэрэглэх эрчим хүч их байхыг харуулна.

Зэргүүд[засварлах | кодоор засварлах]

ватт (Вт)-н зэргүүд
Хасах зэргүүд Нэмэх зэргүүд
Тоон утга Тэмдэглэгээ Нэр Тоон утга Тэмдэглэгээ Нэр
10−1дВтдециватт101даВтдекаватт
10−2сВтсантиватт102гВтгектоватт
10−3мВтмилливатт103кВткиловатт
10−6µВтмикроватт106МВтмегаватт
10−9нВтнановатт109ГВтгигаватт
10−12пВтпиковатт1012ТВттераватт
10−15фВтфемтоватт1015ПВтпетаватт
10−18аВтаттоватт1018ЭВтэксаватт
10−21зВтзептоватт1021ЗВтзеттаватт
10−24йВтйоктоватт1024ЙВтйоттаватт
Түгээмэлүүдийг нь тодруулав.