Тоон зурхай

Чөлөөт нэвтэрхий толь — Википедиагаас
Jump to navigation Jump to search

Numerology Тооны шинж чанраар янз бүрийн үзэгдэл,хүний зан чанар ирээдүйн ерөнхий байдлыг урьдчилан таамагладаг шинжлэх ухаан юм.

Pietro Bongo, Numerorum mysteria, 1591

Numerology-д тоог нэгтгэх/нэг оронтой болгон өөрчлөх/ аргыг их хэрэглэдэг. Жишээ нь 123 гэсэн тоо байхад үүнийг 1+2+3=6 болгон хувиргадаг.

Хүиий төрсөн өдрийг мөн дээрх байдлаар нэгтгэн гаргаж болно. Жишээ 1985-10-21нд төрсөн хүн

   21  Эндээс 2+0+1+6=9 гарна. Энэ 9 тоо нь тухайн хүний шинж чанарыг илэрхийлэх тоо болно.
   10  Үүнийг Life path number гэдэг. Энэ 2016 гэж гарсантай адил хэрвээ 2019 гарвал 12 буюу 
  1985  1+2=3 болно. Харин 11 22 33 гэсэн 3 тоо гарвал эдгээрийг нэгтгэн хураангуйлахгүй ба 
  ----  эдгээр нь өөрийн гэсэн утгатай болно.
  2016

Тооны шинжүүдийг доорх байдлаар тайлбарладаг байна. 1 Нэг

2 Хоёр 3 Гурав 4 Дөрөв 5 Тав 6 Зургаа 7 Долоо 8 Найм 9 Ес 11 Арав 22 Хорин Хоёр 33 Гучин гурав