Тоон зурхай

Чөлөөт нэвтэрхий толь — Википедиагаас
Jump to navigation Jump to search

Numerology буюу Тоон зурхай нь тооны шинж чанараар янз бүрийн үзэгдэл, хүний зан чанар ирээдүйн ерөнхий байдлыг урьдчилан таамагладаг шинжлэх ухаан юм.

Pietro Bongo, Numerorum mysteria, 1591

Тоон зурхайд хувь тавилангийн тоог олохдоо: төрсөн он сар өдөр-ийн тоог нэгтгэж, нэг оронтой болгон өөрчлөх аргыг хэрэглэдэг. Ж

Хүний хувь тавилангийн тоог олохдоо нэгтгэн гаргаж болно. Жишээ нь: 1985 оны 10 дугаар сарын 21-нд төрсөн хүний хувь тавилангийн тоог бодохдоо 1+9+8+5+1+2+1=27 2+7=9 аргачлалаар боддог. Үүнээс гадна дараах аргачлалаар бас бодно.

   21  Эндээс 2+0+1+6=9 гарна. Энэ 9 тоо нь тухайн хүний шинж чанарыг илэрхийлэх тоо болно.
   10  Үүнийг Life path number буюу Хувь тавилангийн тоо гэдэг. Харин 11 22 33 гэсэн гурван тоо 
  1985  гарвал эдгээрийг нэгтгэн хураангуйлахгүй ба эдгээрийг Master Number буюу Их/Шилдэг Тоо 
  ----  гэж тооцож, өөрийн гэсэн утга илэрхийлдэг. 
  2016