Загвар:Хөтлөгч мөр Шанхайн хамтын ажиллагааны байгууллага

Холбоосын бүрэн эсэхийг шалгаx