"Усан боомт"-ны өөр хувилбарууд

Jump to navigation Jump to search
 
==== Туслах боомт ====
Эмээлт буюу туслах боомт нь үндсэн боомтоор бий болсон усан сангийн хамгийн их түвшинтэй үед усан сангийн мандлын талбайг тэлэх, хөтөл давж алдагдах зэргээс хамгаалж баригддаг. Мөн тулсах боомт нь усан сангийн ирмэг дахь тогтворгүй бүтэцтэй хөтлийг бэхжүүлэх зорилгоор баригдахаас гадна усны давалгаа, усны түрэгдэлтийн нөлөөгөөр үерт газар нутаг автахаас хамгаалж голын эргийн далантай ижил үүргээр баригддаг. Түр боомтын уртын хэмжээ ихэсвэл түүнийг далан гэж нэрлэх тохиолдол бий.
A saddle dam is an auxiliary dam constructed to confine the reservoir created by a primary dam either to permit a higher water elevation and storage or to limit the extent of a reservoir for increased efficiency. An auxiliary dam is constructed in a low spot or ''saddle'' through which the reservoir would otherwise escape. On occasion, a reservoir is contained by a similar structure called a [[dike (construction)|dike]] to prevent inundation of nearby land. Dikes are commonly used for ''reclamation'' of arable land from a shallow lake. This is similar to a [[levee]], which is a wall or embankment built along a river or stream to protect adjacent land from [[flood]]ing.
 
==== Ус халиах боомт ====

Хажуугийн цэс