Тэнгис

Tenggis-tengis.PNG

Тэнгис гэдэг нь эх газрын ойролцоох далайн усны томоохон цогц хэсгийг хэлдэг. Далай, тэнгисийн ус нь давстай байдаг учир эх газрын томоохон давстай нууруудыг мөн тэнгис гэж нэрлэж ирсэн уламжлалтай.

Олон Улсын Усзүйн байгууллага (International Hydrographic Organization, IHO) нь тэнгис, нуур зэргийг тодорхойлж, ангилдаг бөгөөд одоо мөрдөж буй тодорхойлолт, ангилалыг "Special publication S-23, Limits of Oceans and Seas, 3rd edition, 1953"-ээс үзэж болно. Энэ товхимол нь 3 дахь хэвлэл нь бөгөөд 4 дэх хэвлэлийн нооргийг 1986 онд бэлэн болгосон боловч, зарим нэг нэршил дээр санал нэгдээгүй тул хэвлээгүй байна (Жишээ нь, Япон тэнгисийн нэр).

Тэмдэглэхүйц тэнгисүүдийн жагсаалт[засварлах | кодоор засварлах]

Далайн[засварлах | кодоор засварлах]

Эх газрын[засварлах | кодоор засварлах]


Мөн үзэх[засварлах | кодоор засварлах]