Загвар:Хөтлөгч мөр Арабын Барилдлага

Холбоосын бүрэн эсэхийг шалгаx