Монгол орны томоохон нуурууд

50 км²-аас дээш талбай бүхий нуурууд
Зэрэг Нэр Аймаг Д.т.д.,
м
Талбай,
км²
Хамгийн
урт,
км
Дундаж
өргөн,
км
Хамгийн
өргөн,
км
Дундаж
гүн,
м
Хамгийн
гүн,
м
Эзэлхүүн,
км3
1 Увс нуур Увс 759 3,350 84 40 79 11.9 20 39.6
2 Хөвсгөл нуур Хөвсгөл 1,645 2760 136 20.8 36.5 137.9 262 380.7
3 Хар-Ус нуур Ховд 1,157 1,578 72.2 26 27 2.2 4.5 3.432
4 Хяргас нуур Увс 1,028.5 1.407 75 19 31 46.9 80 66.034
5 Буйр нуур Дорнод 581 615 40 15 21 6.5 10.2 3.784
6 Хар нуур Ховд 1,132 575 37 16 24 4.2 7422
7 Дөргөн нуур Ховд 1,132 305 24 13 17 14.3 27 4.367
8 Ачит нуур Увс, Ховд 1,435 297 24 12 18 2.2 5 0.665
9 Бөөн цагаан нуур Баянхонгор 1,312 252 24 11 19 9.3 16 2.355
10 Үүрэг нуур Увс 1,425 239 20 12 18 26.9 42 6.419
11 Тэлмэн нуур Завхан 1,789 194 28 12 16 13.8 27 2.671
12 Улаан нуур Өмнөговь 1,008 175 - - - - - -
13 Сангийн далай нуур Хөвсгөл, Завхан 1,888 165 32 5 13 12.1 30 1.995
14 Айраг нуур Увс 1,030 143 18 9 13 5.7 10 0.820
15 Орог нуур Баянхонгор 1,217 140 31.8 2 7.7 3.0 5 0.420
16 Яхь нуур Дорнод 670 97 20.4 4.2 11.9 2.3 4 0.223
17 Хар нуур Завхан 1,980 84.5 29.3 3.5 6.6 19.6 47 1.654
18 Толбо нуур Баян-Өлгий 2,080 84 21 4 7 6.8 12 0.571
19 Хурган нуур Баян-Өлгий 2,072 71 23.3 3 6 7.8 28 0.537
20 Даян нуур Баян-Өлгий 2,232 67 18 4 9 2.3 4 0.157
21 Доод цагаан нуур Хөвсгөл 1,538 64 18 4 7 6.0 14 0.384
22 Баян нуур Завхан 1,491 64 14 5 8 21.7 50 1.390
23 Хар-Ус нуур Увс 1,574 63 19 5 7.8 5.2 8.2 0.3265
24 Ойгон нуур Завхан 1,664 61 18 3 8 3.4 8 0.207
25 Тэрхийн цагаан нуур Архангай 2,060 61 16 4 6 6.0 20 0.369
26 Хотон нуур Баян-Өлгий 2,084 50 22 2.3 4 26.8 58 1.341