Догсомын Батцогт

Догсомын Батцогт

1968 онд Ховд аймгийн Мөст суманд төрсөн

1986 онд Ховд аймгийн 10 жилийн 1 сургууль,

1992 онд Москва хотын Усны Аж Ахуйн Дээд Сургууль,

1998 онд Санхүү Эдийн Засгийн Дээд Сургууль,

2001онд Лондонгийн Стэнтон коллежийг төгссөн, усны инженер, эдийн засагч банк санхүүч мэргэжилтэй.

2012-2016 УИХ-ын гишүүн,

2013-2016 НББСШУ-ны байнгын хорооны даргаар онуудад ажилласан