Монгол Улсын аймгууд

Үндсэн өгүүлэл: Аймаг
Монгол Улсын аймгууд ба улсын нийслэл Улаанбаатар

Монгол Улсын аймгуудын жагсаалт:

Аймаг Сумын тоо (2013) Хүн ам (2015) Газар нутаг (км²) Хүн амын нягтрал (/км²) Аймгийн төв
Архангай 19 92,059 55,300 1.7 Цэцэрлэг хот
Баян-Өлгий 13 100,189 45,700 2.2 Өлгий
Баянхонгор 20 83,936 116,000 0.7 Баянхонгор (аймгийн төв)
Булган 16 60,014 48,700 1.2 Булган (аймгийн төв)
Говь-Алтай 18 56,209 141,400 0.4 Алтай
Говьсүмбэр 3 16,522 5,540 3.0 Чойр
Дархан-Уул 4 100,939 3,280 30.6 Дархан
Дорноговь 14 65,267 109,500 0.6 Сайншанд
Дорнод 14 76,476 123,600 0.6 Чойбалсан
Дундговь 15 44,429 74,700 0.6 Мандалговь
Завхан 24 69,916 82,500 0.8 Улиастай
Орхон 2 100,731 840 119.9 Эрдэнэт
Өвөрхангай 19 112,353 62,900 1.8 Арвайхээр
Өмнөговь 15 61,655 165,400 0.4 Даланзадгад
Сүхбаатар 13 59,034 82,300 0.7 Баруун-Урт
Сэлэнгэ 17 106,292 41,200 2.6 Сүхбаатар (хот)
Төв 27 90,421 74,000 1.2 Зуунмод
Увс 19 80,763 69,585 1.2 Улаангом
Ховд 17 83,517 76,060 1.1 Ховд (хот)
Хөвсгөл 24 128,159 100,628 1.3 Мөрөн
Хэнтий 17 72,609 80,325 0.9 Чингис