Монгол овог аймгуудын жагсаалт

Чөлөөт нэвтэрхий толь — Википедиагаас
Jump to navigation Jump to search

Энэхүү жагсаалт нь орчин үеийн Монголын овог аймгуудын жагсаалт болно.

А[засварлах | edit source]

 1. Авга нар
 2. Авга тайж
 3. Авгас
 4. Авгачуул
 5. Авгайчууд
 6. Авхайнхан
 7. Авьнай
 8. Агьтын цагаан гэр
 9. Адуучин
 10. Алагчууд
 11. Алтанхан
 12. Амбагайт
 13. Анга
 14. Андагай
 15. Ар тогоруутан
 16. Аргалчийнхан
 17. Асуд
 18. Аягачин
 19. Алаг адуу
 20. Анчин
 21. Ашбагад

Б[засварлах | edit source]

 1. Бааж
 2. Баатууд
 3. Баарин
 4. Бага тугтан
 5. Бага хотгойд
 6. Бага шарнууд
 7. Багтаамал
 8. Байлгас
 9. Балигч
 10. Барга
 11. Барнууд
 12. Барлагууд
 13. Бархай
 14. Батнай
 15. Башгид
 16. Баягид, баягууд
 17. Баяд
 18. Бичээч
 19. Бодон
 20. Бодонгууд
 21. Боовтон
 22. Боржигин
 23. Борлууд
 24. Борогчууд
 25. Бошго
 26. Бохог
 27. Бугус
 28. Булгадар
 29. Бүргэд
 30. Бүрд
 31. Бүрдүүд
 32. Бөөрдөн
 33. Бурдууд
 34. Бутангууд
 35. Бууч
 36. Бэсүд
 37. Баяжих

В[засварлах | edit source]

 1. Вангаахан

Г[засварлах | edit source]

 1. Газарч
 2. Гарьд
 3. Галзууд
 4. Галууд
 5. Горлууд
 6. Говь Түшээ
 7. Гөлгөд
 8. Гучид
 9. Гуулин
 10. Гурван Сайхан
 11. Гуртааш
 12. Гүнийхэн
 13. Гэхтэр
 14. Гэхэрмид
 15. Гэлэнгүүд
 16. Гэрүүд
 17. Гэрсүүд

Д[засварлах | edit source]

 1. Давдан
 2. Дайртан
 3. Дархад
 4. Дархан
 5. Дархчуул
 6. Долоон
 7. Долоон сувай
 8. Дотно
 9. Дөрвөд
 10. Дөчин дөрөв
 11. Дураал
 12. Дуутан
 13. Дууч
 14. Даржаа
 15. Дээд чоно

Ж[засварлах | edit source]

 1. Жалавч
 2. Жалайр
 3. Жаран
 4. Жарууд
 5. Жас нар
 6. Жонгоор
 7. Жүрхин
 8. Жиндүү

З[засварлах | edit source]

 1. Засгууд
 2. Загасан
 3. Заргачин
 4. Зууд
 5. Зуутраг
 6. Зүрчид
 7. Зэлмэн
 8. Зээрднүүд
 9. Захирагч

10.Замбага

И[засварлах | edit source]

 1. Их Монгол
 2. Ихирэс
 3. Их тугтан
 4. Их хотгойд
 5. Их шарнууд
 6. Илжигэн
 7. Индэр

М[засварлах | edit source]

 1. Марлан
 2. Мангуд
 3. Модон хиргис
 4. Монголмууд
 5. Монгол
 6. Мудар
 7. Мэргид
 8. Мээрэн
 9. Мэхээрчин
 10. Мянгад
 11. Мянган
 12. Мөнх-Тойн
 13. Мэргэн
 14. Могол

Н[засварлах | edit source]

 1. Найман
 2. Намиад
 3. Намнаач
 4. Наяа
 5. Ноёгидай
 6. Ноён
 7. Номчин
 8. Нохойнхон
 9. Нумчин
 10. Нүцгэд
 11. Нэрээд
 12. Ногоон Оройт
 13. Ноосойнхон

О[засварлах | edit source]

 1. Онгиуд
 2. Оготор
 3. Ойгорууд
 4. Оймууд
 5. Олхунуд
 6. Онгууд, Онход
 7. Орууд
 8. Орцос
 9. Ордос
 10. Орчид
 11. Ончуул
 12. Олонгол
 13. Овсгоохон

Ө[засварлах | edit source]

 1. Өвөр тогоруутан
 2. Өлчир
 3. Өндөрийнхэн
 4. Өөлд
 5. Өвөөн
 6. Өрлүүд

С[засварлах | edit source]

 1. Савар
 2. Савартангууд
 3. Салаа
 4. Сайгууд
 5. Сартуул
 6. Сахлагууд
 7. Соён, Соёд
 8. Солоон, Солонгод
 9. Сөнид
 10. Сумчин
 11. Сээрдэн
 12. Cэнгэлдэр
 13. Суурь

Т[засварлах | edit source]

 1. Таваг зааныхан
 2. Тавнан
 3. Тавлаа
 4. Тайжийнхан
 5. Тайчууд
 6. Тайжууд
 7. Тангач
 8. Тангуд
 9. Тандылар
 10. Таргуд
 11. Тариачин
 12. Татар
 13. Такианар (Тахианар)
 14. Товсон
 15. Тогооч
 16. Тогоруутан
 17. Тодно
 18. Томой
 19. Тонгорууд
 20. Тоос
 21. Торгууд
 22. Тува нар
 23. Тугчин
 24. Тулам
 25. Түмт
 26. Түмэд
 27. Тэлэнгэд
 28. Тэрт
 29. Тольтон Бургууд
 30. Таваглаа

У[засварлах | edit source]

 1. Улаагчин
 2. Улаандай
 3. Уйгур
 4. Уух
 5. Уушгийнхан
 6. Уушин
 7. Урианхан
 8. Уулар
 9. Уран
 10. Ухайдай

Ү[засварлах | edit source]

 1. Үхэр онход
 2. Үжиэд (Өзөөд)
 3. Үзэмчин
 4. Үнэгийнхэн
 5. Үхэр болдуу
 6. Үзээн

Х[засварлах | edit source]

 1. Хаасууд
 2. Хавхчин
 3. Хавханас
 4. Хавчууд
 5. Хавчигууд
 6. Хадай
 7. Халбин
 8. Халиуд
 9. Халиучин
 10. Халт вангаахан
 11. Халх овогтон
 12. Ханд
 13. Хар гэрүүд
 14. Хар намиад
 15. Хар орцос
 16. Хар үхэрт
 17. Хар хиргис
 18. Хар ямаат
 19. Харагчууд
 20. Харгана овогтон
 21. Харгиуд
 22. Харидал
 23. Хариад
 24. Харнүд
 25. Харнууд
 26. Харцага
 27. Харчу
 28. Харчин
 29. Харуулч
 30. Хасагууд
 31. Хатаамад
 32. Хатагин
 33. Хиа нар
 34. Хиад
 35. Киргиз
 36. Хишигт
 37. Хойд (овог)
 38. Хонгоодор
 39. Хонгирад
 40. Хондого
 41. Хонин хотгойд
 42. Хонин Онход
 43. Хорхой нүдтэн
 44. Хорхойнхон
 45. Хорь түмэд
 46. Хорчин, Хортон
 47. Хотгойд
 48. Хотдууд
 49. Хотон
 50. Хошууд
 51. Хөвдүүд
 52. Хөх нохойнхон
 53. Хөх нуур
 54. Хөхий
 55. Хөх хайрхан
 56. Хөхнүүд
 57. Хөхчин, Хөхнүүд
 58. Хөшүүр
 59. Хуасай
 60. Худай
 61. Худууд
 62. Хурниад
 63. Хуулар
 64. Хуушан
 65. Хурамши
 66. Хүнхээрийнхэн
 67. Хүнхүрээ
 68. Хүрд
 69. Хэрдэг
 70. Хэрэйд
 71. Хэрээд

Ц[засварлах | edit source]

 1. Цаатан
 2. Цагаан гэрүүд
 3. Цагаан тугтан
 4. Цагаан шувуу
 5. Цагаанууд
 6. Цагаагчууд (Цагаачууд)
 7. Цахар
 8. Цогнууд
 9. Цогтчууд
 10. Цоохор
 11. Цонгол
 12. Цорос
 13. Цувдаг
 14. Цэлх

Ч[засварлах | edit source]

 1. Чонос
 2. Чорос
 3. Чойвал
 4. Чулуу
 5. Чулуун
 6. Чуухтай

Ш[засварлах | edit source]

 1. Шаазган
 2. Шавагууд
 3. Шалбууртийнхан
 4. Шангас
 5. Шангуучин
 6. Шандивууд
 7. Шар хиргис
 8. Шарайд
 9. Шаргууд
 10. Шарнууд
 11. Шархаших
 12. Шуудай нар
 13. Шүүлэнхэн
 14. Шар бүрд

Э[засварлах | edit source]

 1. Эгүс
 2. Элжигин
 3. Эмээлт
 4. Ээмдээ
 5. Эзэн
 6. эрхэт

Ю[засварлах | edit source]

 1. Юншээбүү

Я[засварлах | edit source]

 1. Ямааныхан
 2. Ямаат
 3. Ямаатынхан
 4. Ямбат
 5. Яргай