Монгол овог аймгуудын жагсаалт

Энэхүү жагсаалт нь орчин үеийн Монголын овог аймгуудын жагсаалт болно.

А[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Авга нар
 2. Авга тайж
 3. Авгас
 4. Авгачуул
 5. Авгайчууд
 6. Авхайнхан
 7. Авьнай
 8. Агьтын цагаан гэр
 9. Адуучин
 10. Алагчууд
 11. Алтанхан
 12. Амбагайт
 13. Анга
 14. Андагай
 15. Ар тогоруутан
 16. Аргалчийнхан
 17. Асуд
 18. Аягачин
 19. Алаг адуу
 20. Анчин
 21. Ашбагад
 22. Аошила

Б[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Бааж
 2. Баатууд
 3. Баарин
 4. Бага тугтан
 5. Бага хотгойд
 6. Бага шарнууд
 7. Багтаамал
 8. Багшийн элгэн
 9. Байлгас
 10. Балигч
 11. Барга
 12. Барнууд
 13. Барлагууд
 14. Бархай
 15. Батнай
 16. Башгид
 17. Баягид, баягууд
 18. Баяд
 19. Бичээч
 20. Бодон
 21. Бодонгууд
 22. Боовтон
 23. Боржигин
 24. Борлууд
 25. Борогчууд
 26. Бор адуу
 27. Бошго
 28. Бохог
 29. Бугус
 30. Булгадар
 31. Бүргэд
 32. Бүрд
 33. Бүрдүүд
 34. Бөөрдөн
 35. Бурдууд
 36. Бутангууд
 37. Бууч
 38. Бэсүд
 39. Баяжих#Бөөгүүд
 40. Боргочин
 41. Буни

В[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Вангаахан

Г[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Газарч
 2. Гарьд
 3. Галзууд
 4. Галууд
 5. Горлууд
 6. Говь Түшээ
 7. Гөлгөд
 8. Гучид
 9. Гуулин
 10. Гурван Сайхан
 11. Гуртааш
 12. Гүнийхэн
 13. Гэхтэр
 14. Гэхэрмид
 15. Гэлэнгүүд
 16. Гэрүүд
 17. Гэрсүүд

Д[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Давдан
 2. Дайртан
 3. Дархад
 4. Дархан
 5. Дархчуул
 6. Долоон
 7. Долоон сувай
 8. Дотно
 9. Дөрвөд
 10. Дөчин дөрөв
 11. Дураал
 12. Дуутан
 13. Дууч
 14. Даржаа
 15. Дээд чоно
 16. Догшин Худагт

Ж[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Жалавч
 2. Жалайр
 3. Жаран
 4. Жарууд
 5. Жас нар
 6. Жонгоор
 7. Жүрхин
 8. Жиндүү

З[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Заанүүд
 2. Загасан
 3. Заргачин
 4. Зууд
 5. Зуутраг
 6. Зүрчид
 7. Зэлмэн
 8. Зээрднүүд
 9. Захирагч

10.Замбага

И[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Их Монгол
 2. Ихирэс
 3. Их тугтан
 4. Их хотгойд
 5. Их шарнууд
 6. Илжигэн
 7. Индэр

М[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Марлан
 2. Мангуд
 3. Махранз
 4. Модон хиргис
 5. Мөнх
 6. Монголмууд
 7. Монгол
 8. Мудар
 9. Мэргид
 10. Мээрэн
 11. Мэхээрчин
 12. Мянгад
 13. Мянган
 14. Мөнх-Тойн
 15. Мэргэн
 16. Могол

Н[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Найман
 2. Намиад
 3. Намнаач
 4. Наяа
 5. Ноёгидай
 6. Ноён
 7. Номчин
 8. Нохойнхон
 9. Нумчин
 10. Нүцгэд
 11. Нэрээд
 12. Ногоон Оройт
 13. Ноосойнхон
 14. Начингууд

О[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Онгиуд
 2. Оготор
 3. Ойгорууд
 4. Оймууд
 5. Олхунуд
 6. Онгууд, Онход
 7. Орууд
 8. Орцос
 9. Ордос
 10. Орчид
 11. Ончуул
 12. Олонгол
 13. Овсгоохон

Ө[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Өвөр тогоруутан
 2. Өлчир
 3. Өндөрийнхэн
 4. Өөлд
 5. Өвөөн
 6. Өрлүүд

С[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Савар
 2. Савартангууд
 3. Салаа
 4. Сайгууд
 5. Сартуул
 6. Сахлагууд
 7. Соён, Соёд
 8. Солоон, Солонгод
 9. Сөнид
 10. Сумчин
 11. Сэвж
 12. Сээрдэн
 13. Cэнгэлдэр
 14. Суурь

Т[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Таваг зааныхан
 2. Тавнан
 3. Тавлаа
 4. Тайж
 5. Тайжийнхан
 6. Тайчууд
 7. Тайжууд
 8. Тангач
 9. Тангуд
 10. Тандылар
 11. Таргуд
 12. Тариачин
 13. Татар
 14. Такианар (Тахианар)
 15. Товсон
 16. Тогооч
 17. Тогоруутан
 18. Тодно
 19. Томой
 20. Тонгорууд
 21. Тоос
 22. Торгууд
 23. Тува нар
 24. Тугчин
 25. Тулам
 26. Төвд
 27. Түмт
 28. Түмэд
 29. Тэлэнгэд
 30. Тэнэмэл
 31. Тэрт
 32. Тольтон Бургууд
 33. Таваглаа

У[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Улаагчин
 2. Улаандай
 3. Уйгур
 4. Уух
 5. Уушгийнхан
 6. Уушин
 7. Урианхан
 8. Уулар
 9. Уран
 10. Ухайдай
 11. Урианхад
 12. утай
 13. Уулынхан

Ү[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Үхэр онход
 2. Үжиэд (Өзөөд)
 3. Үзэмчин
 4. Үнэгийнхэн
 5. Үхэр болдуу
 6. Үзээн

Х[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Хаасууд
 2. Хавхчин
 3. Хавханас
 4. Хавчууд
 5. Хавчигууд
 6. Хадай
 7. Халбин
 8. Халиуд
 9. Халиучин
 10. Халт вангаахан
 11. Халх овогтон
 12. Ханд
 13. Хар гэрүүд
 14. Хар намиад
 15. Хар орцос
 16. Хар үхэрт
 17. Хар хиргис
 18. Хар ямаат
 19. Харагчууд
 20. Харгана овогтон
 21. Харгиуд
 22. Хард
 23. Харидал
 24. Хариад
 25. Харнүд
 26. Харнууд
 27. Харцага
 28. Харчу
 29. Харчин
 30. Харуулч
 31. Хасагууд
 32. Хатаамад
 33. Хатагин
 34. Хиа нар
 35. Хиад
 36. Киргиз
 37. Хишигт
 38. Хойд (овог)
 39. Хонгоодор
 40. Хонгирад
 41. Хондого
 42. Хонин хотгойд
 43. Хонин Онход
 44. Хорхой нүдтэн
 45. Хорхойнхон
 46. Хорь түмэд
 47. Хорчин, Хортон
 48. Хотгойд
 49. Хотдууд
 50. Хотон
 51. Хошууд
 52. Ховоо
 53. Хөх нохойнхон
 54. Хөх нуур
 55. Хөхий
 56. Хөх хайрхан
 57. Хөхнүүд
 58. Хөхчин, Хөхнүүд
 59. Хөшүүр
 60. Хуасай
 61. Худай
 62. Худууд
 63. Хурниад
 64. Хуулар
 65. Хуушан
 66. Хурамши
 67. Хүнхээрийнхэн
 68. Хүнхүрээ
 69. Хүрд
 70. Хэрдэг
 71. Хэрэйд
 72. Хэрээд

73. Хүрлүүд

74. Хөвдүүд

Ц[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Цаатан
 2. Цагаан
 3. Цагаан гэрүүд
 4. Цагаан малгайт
 5. Цагаан тугтан
 6. Цагаан шувуу
 7. Цагаанууд
 8. Цагаагчууд (Цагаачууд)
 9. Цахар
 10. Цогнууд
 11. Цогтчууд
 12. Цоохор
 13. Цонгол
 14. Цорос
 15. Цувдаг
 16. Цэлх

Ч[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Чонос
 2. Чорос
 3. Чойвал
 4. Чулуу
 5. Чулуун
 6. Чуухтай
 7. Чухал
 8. Чойжин
 9. Чилингир

Ш[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Шаазган
 2. Шавагууд
 3. Шалбууртийнхан
 4. Шангас
 5. Шангуучин
 6. Шандивууд
 7. Шар хиргис
 8. Шарайд
 9. Шаргууд
 10. Шарнууд
 11. Шархаших
 12. Шуудай нар
 13. Шүүлэнхэн
 14. Шар бүрд

Э[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Эгүс
 2. Элжигин
 3. Эмээлт
 4. Ээмдээ
 5. Эзэн
 6. эрхэт

Ю[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Юншээбүү

Я[засварлах | кодоор засварлах]

 1. Ямааныхан
 2. Ямаат
 3. Ямаатынхан
 4. Ямбат
 5. Яргай