Загвар:Азийн улсын нийслэл

Холбоосын бүрэн эсэхийг шалгаx