Загвар:Үелэх системийн холбоос мөр

Холбоосын бүрэн эсэхийг шалгаx