Jump to content

Хэрэглэгч:Chinneeb/1

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь
Аймаг Сум Сум Ангилал Ангилал (Хүн) existing Ангилал (Хүн) existing Exists? Notes
Архангай Ангилал:Архангайнхан Батцэнгэл сум Батцэнгэл сум Ангилал:Батцэнгэл сум Ангилал:Батцэнгэлийн хүн Батцэнгэлийн хүн
Архангай Ангилал:Архангайнхан Булган сум (Архангай) Булган сум (Архангай) Ангилал:Булган сум (Архангай) Ангилал:Булганы (Архангай) хүн Булганы (Архангай) хүн
Архангай Ангилал:Архангайнхан Ихтамир сум Ихтамир сум Ангилал:Ихтамир сум Ангилал:Ихтамирын хүн Ихтамирын хүн
Архангай Ангилал:Архангайнхан Өгийнуур сум Өгийнуур сум Ангилал:Өгийнуур сум Ангилал:Өгийнуурын хүн Өгийнуурын хүн
Архангай Ангилал:Архангайнхан Өлзийт сум (Архангай) Өлзийт сум (Архангай) Ангилал:Өлзийт сум (Архангай) Ангилал:Өлзийтийн (Архангай) хүн Өлзийтийн (Архангай) хүн
Архангай Ангилал:Архангайнхан Өндөр-Улаан сум Өндөр-Улаан сум Ангилал:Өндөр-Улаан сум Ангилал:Өндөр-Улааны хүн Өндөр-Улааны хүн
Архангай Ангилал:Архангайнхан Тариат сум Тариат сум Ангилал:Тариат сум Ангилал:Тариатын хүн Тариатын хүн
Архангай Ангилал:Архангайнхан Төвшрүүлэх сум Төвшрүүлэх сум Ангилал:Төвшрүүлэх сум Ангилал:Төвшрүүлэхийн хүн Төвшрүүлэхийн хүн
Архангай Ангилал:Архангайнхан Хайрхан сум Хайрхан сум Ангилал:Хайрхан сум Ангилал:Хайрханы хүн Хайрханы хүн
Архангай Ангилал:Архангайнхан Хашаат сум Хашаат сум Ангилал:Хашаат сум Ангилал:Хашаатын хүн Хашаатын хүн
Архангай Ангилал:Архангайнхан Хотонт сум Хотонт сум Ангилал:Хотонт сум Ангилал:Хотонтын хүн Хотонтын хүн
Архангай Ангилал:Архангайнхан Цахир сум Цахир сум Ангилал:Цахир сум Ангилал:Цахирын хүн Цахирын хүн
Архангай Ангилал:Архангайнхан Цэнхэр сум Цэнхэр сум Ангилал:Цэнхэр сум Ангилал:Цэнхэрийн хүн Цэнхэрийн хүн
Архангай Ангилал:Архангайнхан Цэцэрлэг Цэцэрлэг Ангилал:Цэцэрлэг Ангилал:Цэцэрлэгийн (хот) хүн Цэцэрлэгийн (хот) хүн Эрдэнэбулган
Архангай Ангилал:Архангайнхан Чулуут сум Чулуут сум Ангилал:Чулуут сум Ангилал:Чулуутын хүн Чулуутын хүн
Архангай Ангилал:Архангайнхан Эрдэнэмандал сум Эрдэнэмандал сум Ангилал:Эрдэнэмандал сум Ангилал:Эрдэнэмандалын хүн Эрдэнэмандалын хүн
Архангай Ангилал:Архангайнхан Жаргалант сум (Архангай) Жаргалант сум (Архангай) Ангилал:Жаргалант сум (Архангай) Ангилал:Жаргалантын (Архангай) хүн Жаргалантын (Архангай) хүн N
Архангай Ангилал:Архангайнхан Хангай сум Хангай сум Ангилал:Хангай сум Ангилал:Хангайн хүн Хангайн хүн N
Архангай Ангилал:Архангайнхан Цэцэрлэг сум (Архангай) Цэцэрлэг сум (Архангай) Ангилал:Цэцэрлэг сум (Архангай) Ангилал:Цэцэрлэгийн (Архангай) хүн Цэцэрлэгийн (Архангай) хүн N
Баян-Өлгий Ангилал:Баян-Өлгийнхөн Алтай сум (Баян-Өлгий) Алтай сум (Баян-Өлгий) Ангилал:Алтай сум (Баян-Өлгий) Ангилал:Алтайн (Баян-Өлгий) хүн Алтайн (Баян-Өлгий) хүн N
Баян-Өлгий Ангилал:Баян-Өлгийнхөн Алтанцөгц сум Алтанцөгц сум Ангилал:Алтанцөгц сум Ангилал:Алтанцөгцийн хүн Алтанцөгцийн хүн
Баян-Өлгий Ангилал:Баян-Өлгийнхөн Баяннуур сум (Баян-Өлгий) Баяннуур сум (Баян-Өлгий) Ангилал:Баяннуур сум (Баян-Өлгий) Ангилал:Баяннуурын (Баян-Өлгий) хүн Баяннуурын (Баян-Өлгий) хүн
Баян-Өлгий Ангилал:Баян-Өлгийнхөн Булган сум (Баян-Өлгий) Булган сум (Баян-Өлгий) Ангилал:Булган сум (Баян-Өлгий) Ангилал:Булганы (Баян-Өлгий) хүн Булганы (Баян-Өлгий) хүн
Баян-Өлгий Ангилал:Баян-Өлгийнхөн Буянт сум (Баян-Өлгий) Буянт сум (Баян-Өлгий) Ангилал:Буянт сум (Баян-Өлгий) Ангилал:Буянтын (Баян-Өлгий) хүн Буянтын (Баян-Өлгий) хүн
Баян-Өлгий Ангилал:Баян-Өлгийнхөн Өлгий Өлгий Ангилал:Өлгий Ангилал:Өлгийн хүн Өлгийн хүн
Баян-Өлгий Ангилал:Баян-Өлгийнхөн Сагсай сум Сагсай сум Ангилал:Сагсай сум Ангилал:Сагсайн хүн Сагсайн хүн
Баян-Өлгий Ангилал:Баян-Өлгийнхөн Цэнгэл сум Цэнгэл сум Ангилал:Цэнгэл сум Ангилал:Цэнгэлийн хүн Цэнгэлийн хүн
Баян-Өлгий Ангилал:Баян-Өлгийнхөн Бугат сум (Баян-Өлгий) Бугат сум (Баян-Өлгий) Ангилал:Бугат сум (Баян-Өлгий) Ангилал:Бугатын (Баян-Өлгий) хүн Бугатын (Баян-Өлгий) хүн N
Баян-Өлгий Ангилал:Баян-Өлгийнхөн Дэлүүн сум Дэлүүн сум Ангилал:Дэлүүн сум Ангилал:Дэлүүний хүн Дэлүүний хүн N
Баян-Өлгий Ангилал:Баян-Өлгийнхөн Ногооннуур сум Ногооннуур сум Ангилал:Ногооннуур сум Ангилал:Ногооннуурын хүн Ногооннуурын хүн N
Баян-Өлгий Ангилал:Баян-Өлгийнхөн Толбо сум Толбо сум Ангилал:Толбо сум Ангилал:Толбын хүн Толбын хүн N
Баян-Өлгий Ангилал:Баян-Өлгийнхөн Улаанхус сум Улаанхус сум Ангилал:Улаанхус сум Ангилал:Улаанхусын хүн Улаанхусын хүн N
Баян-Өлгий Ангилал:Баян-Өлгийнхөн Цагааннуур сум (Баян-Өлгий) Цагааннуур сум (Баян-Өлгий) Ангилал:Цагааннуур сум (Баян-Өлгий) Ангилал:Цагааннуурын (Баян-Өлгий) хүн Цагааннуурын (Баян-Өлгий) хүн N
Баянхонгор Ангилал:Баянхонгорынхон Баацагаан сум Баацагаан сум Ангилал:Баацагаан сум Ангилал:Баацагааны хүн Баацагааны хүн
Баянхонгор Ангилал:Баянхонгорынхон Баян-Овоо сум (Баянхонгор) Баян-Овоо сум (Баянхонгор) Ангилал:Баян-Овоо сум (Баянхонгор) Ангилал:Баян-Овоогийн (Баянхонгор) хүн Баян-Овоогийн (Баянхонгор) хүн
Баянхонгор Ангилал:Баянхонгорынхон Баянбулаг сум Баянбулаг сум Ангилал:Баянбулаг сум Ангилал:Баянбулагийн хүн Баянбулагийн хүн
Баянхонгор Ангилал:Баянхонгорынхон Баян-Өндөр сум (Баянхонгор) Баян-Өндөр сум (Баянхонгор) Ангилал:Баян-Өндөр сум (Баянхонгор) Ангилал:Баян-Өндөрийн (Баянхонгор) хүн Баян-Өндөрийн (Баянхонгор) хүн N
Баянхонгор Ангилал:Баянхонгорынхон Баянговь сум Баянговь сум Ангилал:Баянговь сум Ангилал:Баянговийн хүн Баянговийн хүн
Баянхонгор Ангилал:Баянхонгорынхон Баянлиг сум Баянлиг сум Ангилал:Баянлиг сум Ангилал:Баянлигийн хүн Баянлигийн хүн
Баянхонгор Ангилал:Баянхонгорынхон Богд сум (Баянхонгор) Богд сум (Баянхонгор) Ангилал:Богд сум (Баянхонгор) Ангилал:Богдын (Баянхонгор) хүн Богдын (Баянхонгор) хүн
Баянхонгор Ангилал:Баянхонгорынхон Бууцагаан сум Бууцагаан сум Ангилал:Бууцагаан сум Ангилал:Бууцагааны хүн Бууцагааны хүн
Баянхонгор Ангилал:Баянхонгорынхон Галуут сум Галуут сум Ангилал:Галуут сум Ангилал:Галуутын хүн Галуутын хүн
Баянхонгор Ангилал:Баянхонгорынхон Жаргалант сум (Баянхонгор) Жаргалант сум (Баянхонгор) Ангилал:Жаргалант сум (Баянхонгор) Ангилал:Жаргалантын (Баянхонгор) хүн Жаргалантын (Баянхонгор) хүн
Баянхонгор Ангилал:Баянхонгорынхон Жинст сум Жинст сум Ангилал:Жинст сум Ангилал:Жинстийн хүн Жинстийн хүн
Баянхонгор Ангилал:Баянхонгорынхон Өлзийт сум (Баянхонгор) Өлзийт сум (Баянхонгор) Ангилал:Өлзийт сум (Баянхонгор) Ангилал:Өлзийтийн (Баянхонгор) хүн Өлзийтийн (Баянхонгор) хүн
Баянхонгор Ангилал:Баянхонгорынхон Хүрээмарал сум Хүрээмарал сум Ангилал:Хүрээмарал сум Ангилал:Хүрээмаралын хүн Хүрээмаралын хүн
Баянхонгор Ангилал:Баянхонгорынхон Эрдэнэцогт сум Эрдэнэцогт сум Ангилал:Эрдэнэцогт сум Ангилал:Эрдэнэцогтын хүн Эрдэнэцогтын хүн
Баянхонгор Ангилал:Баянхонгорынхон Баянхонгор (хот) Баянхонгор Ангилал:Баянхонгор Ангилал:Баянхонгорын (хот) хүн Баянхонгор хотын хүн N
Баянхонгор Ангилал:Баянхонгорынхон Баянцагаан сум (Баянхонгор) Баянцагаан сум (Баянхонгор) Ангилал:Баянцагаан сум (Баянхонгор) Ангилал:Баянцагааны (Баянхонгор) хүн Баянцагааны (Баянхонгор) хүн N
Баянхонгор Ангилал:Баянхонгорынхон Бөмбөгөр сум Бөмбөгөр сум Ангилал:Бөмбөгөр сум Ангилал:Бөмбөгөрийн хүн Бөмбөгөрийн хүн N
Баянхонгор Ангилал:Баянхонгорынхон Гурванбулаг сум (Баянхонгор) Гурванбулаг сум (Баянхонгор) Ангилал:Гурванбулаг сум (Баянхонгор) Ангилал:Гурванбулагийн (Баянхонгор) хүн Гурванбулагийн (Баянхонгор) хүн N
Баянхонгор Ангилал:Баянхонгорынхон Заг сум Заг сум Ангилал:Заг сум Ангилал:Загийн хүн Загийн хүн N
Баянхонгор Ангилал:Баянхонгорынхон Шинэжинст сум Шинэжинст сум Ангилал:Шинэжинст сум Ангилал:Шинэжинстийн хүн Шинэжинстийн хүн N
Булган Ангилал:Булганыхан Баян-Агт сум Баян-Агт сум Ангилал:Баян-Агт сум Ангилал:Баян-Агтын хүн Баян-Агтын хүн
Булган Ангилал:Булганыхан Баяннуур сум (Булган) Баяннуур сум (Булган) Ангилал:Баяннуур сум (Булган) Ангилал:Баяннуурын (Булган) хүн Баяннуурын (Булган) хүн
Булган Ангилал:Булганыхан Бугат сум (Булган) Бугат сум (Булган) Ангилал:Бугат сум (Булган) Ангилал:Бугатын (Булган) хүн Бугатын (Булган) хүн
Булган Ангилал:Булганыхан Бүрэгхангай сум Бүрэгхангай сум Ангилал:Бүрэгхангай сум Ангилал:Бүрэгхангайн хүн Бүрэгхангайн хүн
Булган Ангилал:Булганыхан Гурванбулаг сум (Булган) Гурванбулаг сум (Булган) Ангилал:Гурванбулаг сум (Булган) Ангилал:Гурванбулагийн (Булган) хүн Гурванбулагийн (Булган) хүн
Булган Ангилал:Булганыхан Дашинчилэн сум Дашинчилэн сум Ангилал:Дашинчилэн сум Ангилал:Дашинчилэнгийн хүн Дашинчилэнгийн хүн
Булган Ангилал:Булганыхан Могод сум Могод сум Ангилал:Могод сум Ангилал:Могодын хүн Могодын хүн
Булган Ангилал:Булганыхан Сайхан сум (Булган) Сайхан сум (Булган) Ангилал:Сайхан сум (Булган) Ангилал:Сайханы (Булган) хүн Сайханы (Булган) хүн Сайханы (Булган) хүн
Булган Ангилал:Булганыхан Сэлэнгэ сум (Булган) Сэлэнгэ сум (Булган) Ангилал:Сэлэнгэ сум (Булган) Ангилал:Сэлэнгийн (Булган) хүн Сэлэнгийн (Булган) хүн
Булган Ангилал:Булганыхан Тэшиг сум Тэшиг сум Ангилал:Тэшиг сум Ангилал:Тэшигийн хүн Тэшигийн хүн
Булган Ангилал:Булганыхан Хангал сум Хангал сум Ангилал:Хангал сум Ангилал:Хангалын хүн Хангалын хүн
Булган Ангилал:Булганыхан Хишиг-Өндөр сум Хишиг-Өндөр сум Ангилал:Хишиг-Өндөр сум Ангилал:Хишиг-Өндөрийн хүн Хишиг-Өндөрийн хүн
Булган Ангилал:Булганыхан Хутаг-Өндөр сум Хутаг-Өндөр сум Ангилал:Хутаг-Өндөр сум Ангилал:Хутаг-Өндөрийн хүн Хутаг-Өндөрийн хүн
Булган Ангилал:Булганыхан Булган (хот) Булган Ангилал:Булган Ангилал:Булганы хүн Булганы хүн N
Булган Ангилал:Булганыхан Орхон сум (Булган) Орхон сум (Булган) Ангилал:Орхон сум (Булган) Ангилал:Орхоны (Булган) хүн Орхоны (Булган) хүн N
Булган Ангилал:Булганыхан Рашаант сум (Булган) Рашаант сум (Булган) Ангилал:Рашаант сум (Булган) Ангилал:Рашаантын (Булган) хүн Рашаантын (Булган) хүн N
Говь-Алтай Ангилал:Говь-Алтайнхан Алтай сум (Говь-Алтай) Алтай сум (Говь-Алтай) Ангилал:Алтай сум (Говь-Алтай) Ангилал:Алтайн (Говь-Алтай) хүн Алтайн (Говь-Алтай) хүн
Говь-Алтай Ангилал:Говь-Алтайнхан Баян-Уул сум (Говь-Алтай) Баян-Уул сум (Говь-Алтай) Ангилал:Баян-Уул сум (Говь-Алтай) Ангилал:Баян-Уулын (Говь-Алтай) хүн Баян-Уулын (Говь-Алтай) хүн
Говь-Алтай Ангилал:Говь-Алтайнхан Бигэр сум Бигэр сум Ангилал:Бигэр сум Ангилал:Бигэрийн хүн Бигэрийн хүн
Говь-Алтай Ангилал:Говь-Алтайнхан Бугат сум (Говь-Алтай) Бугат сум (Говь-Алтай) Ангилал:Бугат сум (Говь-Алтай) Ангилал:Бугатын (Говь-Алтай) хүн Бугатын (Говь-Алтай) хүн
Говь-Алтай Ангилал:Говь-Алтайнхан Дарви сум (Говь-Алтай) Дарви сум (Говь-Алтай) Ангилал:Дарви сум (Говь-Алтай) Ангилал:Дарвийн сум (Говь-Алтай) хүн Дарвийн сум (Говь-Алтай) хүн
Говь-Алтай Ангилал:Говь-Алтайнхан Дэлгэр сум Дэлгэр сум Ангилал:Дэлгэр сум Ангилал:Дэлгэрийн хүн Дэлгэрийн хүн
Говь-Алтай Ангилал:Говь-Алтайнхан Есөнбулаг сум Есөнбулаг сум Ангилал:Есөнбулаг сум Ангилал:Есөнбулагийн хүн Есөнбулагийн хүн
Говь-Алтай Ангилал:Говь-Алтайнхан Жаргалан сум Жаргалан сум Ангилал:Жаргалан сум Ангилал:Жаргалангийн хүн Жаргалангийн хүн
Говь-Алтай Ангилал:Говь-Алтайнхан Тайшир сум Тайшир сум Ангилал:Тайшир сум Ангилал:Тайширын хүн Тайширын хүн
Говь-Алтай Ангилал:Говь-Алтайнхан Тонхил сум Тонхил сум Ангилал:Тонхил сум Ангилал:Тонхилын хүн Тонхилын хүн
Говь-Алтай Ангилал:Говь-Алтайнхан Төгрөг сум (Говь-Алтай) Төгрөг сум (Говь-Алтай) Ангилал:Төгрөг сум (Говь-Алтай) Ангилал:Төгрөгийн сум (Говь-Алтай) хүн Төгрөгийн сум (Говь-Алтай) хүн
Говь-Алтай Ангилал:Говь-Алтайнхан Халиун сум Халиун сум Ангилал:Халиун сум Ангилал:Халиуны хүн Халиуны хүн
Говь-Алтай Ангилал:Говь-Алтайнхан Хөхморьт сум Хөхморьт сум Ангилал:Хөхморьт сум Ангилал:Хөхморьтын Хөхморьтын
Говь-Алтай Ангилал:Говь-Алтайнхан Цогт сум Цогт сум Ангилал:Цогт сум Ангилал:Цогтын хүн Цогтын хүн
Говь-Алтай Ангилал:Говь-Алтайнхан Цээл сум (Говь-Алтай) Цээл сум (Говь-Алтай) Ангилал:Цээл сум (Говь-Алтай) Ангилал:Цээлийн (Говь-Алтай) хүн Цээлийн (Говь-Алтай) хүн
Говь-Алтай Ангилал:Говь-Алтайнхан Чандмань сум (Говь-Алтай) Чандмань сум (Говь-Алтай) Ангилал:Чандмань сум (Говь-Алтай) Ангилал:Чандманийн (Говь-Алтай) хүн Чандманийн (Говь-Алтай) хүн
Говь-Алтай Ангилал:Говь-Алтайнхан Шарга сум Шарга сум Ангилал:Шарга сум Ангилал:Шаргын хүн Шаргын хүн
Говь-Алтай Ангилал:Говь-Алтайнхан Эрдэнэ сум (Говь-Алтай) Эрдэнэ сум (Говь-Алтай) Ангилал:Эрдэнэ сум (Говь-Алтай) Ангилал:Эрдэнийн (Говь-Алтай) хүн Эрдэнийн (Говь-Алтай) хүн
Говьсүмбэр Ангилал:Говьсүмбэрийнхэн Баянтал сум Баянтал сум Ангилал:Баянтал сум Ангилал:Баянталын хүн Баянталын хүн N
Говьсүмбэр Ангилал:Говьсүмбэрийнхэн Сүмбэр сум (Говьсүмбэр) Сүмбэр сум (Говьсүмбэр) Ангилал:Сүмбэр сум (Говьсүмбэр) Ангилал:Сүмбэрийн (Говьсүмбэр) хүн Сүмбэрийн (Говьсүмбэр) хүн
Говьсүмбэр Ангилал:Говьсүмбэрийнхэн Шивээговь сум Шивээговь сум Ангилал:Шивээговь сум Ангилал:Шивээговийн хүн Шивээговийн хүн N
Дархан-Уул Ангилал:Дархан-Уулынхан Дархан Дархан Ангилал:Дархан Ангилал:Дарханы хүн Дарханы хүн
Дархан-Уул Ангилал:Дархан-Уулынхан Шарынгол сум Шарынгол сум Ангилал:Шарынгол сум Ангилал:Шарынголын хүн Шарынголын хүн
Дархан-Уул Ангилал:Дархан-Уулынхан Орхон сум (Дархан-Уул) Орхон сум (Дархан-Уул) Ангилал:Орхон сум (Дархан-Уул) Ангилал:Орхоны (Дархан-Уул) хүн Орхоны (Дархан) хүн N
Дархан-Уул Ангилал:Дархан-Уулынхан Хонгор сум Хонгор сум Ангилал:Хонгор сум Ангилал:Хонгорын (Дархан-Уул) хүн Хонгорын (Дархан) хүн N
Дорноговь Ангилал:Дорноговийнхон Айраг сум Айраг сум Ангилал:Айраг сум Ангилал:Айрагийн хүн Айрагийн хүн
Дорноговь Ангилал:Дорноговийнхон Алтанширээ сум Алтанширээ сум Ангилал:Алтанширээ сум Ангилал:Алтанширээгийн хүн Алтанширээгийн хүн
Дорноговь Ангилал:Дорноговийнхон Иххэт сум Иххэт сум Ангилал:Иххэт сум Ангилал:Иххэтийн хүн Иххэтийн хүн
Дорноговь Ангилал:Дорноговийнхон Мандах сум Мандах сум Ангилал:Мандах сум Ангилал:Мандахын хүн Мандахын хүн
Дорноговь Ангилал:Дорноговийнхон Өргөн сум Өргөн сум Ангилал:Өргөн сум Ангилал:Өргөний хүн Өргөний хүн
Дорноговь Ангилал:Дорноговийнхон Сайхандулаан сум Сайхандулаан сум Ангилал:Сайхандулаан сум Ангилал:Сайхандулааны хүн Сайхандулааны хүн
Дорноговь Ангилал:Дорноговийнхон Улаанбадрах сум Улаанбадрах сум Ангилал:Улаанбадрах сум Ангилал:Улаанбадрахын хүн Улаанбадрахын хүн
Дорноговь Ангилал:Дорноговийнхон Хатанбулаг сум Хатанбулаг сум Ангилал:Хатанбулаг сум Ангилал:Хатанбулагийн хүн Хатанбулагийн хүн
Дорноговь Ангилал:Дорноговийнхон Даланжаргалан сум Даланжаргалан сум Ангилал:Даланжаргалан сум Ангилал:Даланжаргалангийн хүн Даланжаргалангийн хүн N
Дорноговь Ангилал:Дорноговийнхон Хөвсгөл сум Хөвсгөл сум Ангилал:Хөвсгөл сум Ангилал:Хөвсгөлийн хүн Хөвсгөлийн хүн
Дорноговь Ангилал:Дорноговийнхон Эрдэнэ сум (Дорноговь) Эрдэнэ сум (Дорноговь) Ангилал:Эрдэнэ сум (Дорноговь) Ангилал:Эрдэнийн (Дорноговь) хүн Эрдэнийн (Дорноговь) хүн
Дорноговь Ангилал:Дорноговийнхон Дэлгэрэх сум Дэлгэрэх сум Ангилал:Дэлгэрэх сум Ангилал:Дэлгэрэхийн хүн Дэлгэрэхийн хүн N
Дорноговь Ангилал:Дорноговийнхон Замын-Үүд сум Замын-Үүд сум Ангилал:Замын-Үүд сум Ангилал:Замын-Үүдийн хүн Замын-Үүдийн хүн N
Дорноговь Ангилал:Дорноговийнхон Сайншанд Сайншанд Ангилал:Сайншанд Ангилал:Сайншандын хүн Сайншандын хүн N
Дорнод Ангилал:Дорнодынхон Баян-Уул сум (Дорнод) Баян-Уул сум (Дорнод) Ангилал:Баян-Уул сум (Дорнод) Ангилал:Баян-Уулын (Дорнод) хүн Баян-Уулын (Дорнод) хүн
Дорнод Ангилал:Дорнодынхон Баяндун сум Баяндун сум Ангилал:Баяндун сум Ангилал:Баяндуны хүн Баяндуны хүн
Дорнод Ангилал:Дорнодынхон Баянтүмэн сум Баянтүмэн сум Ангилал:Баянтүмэн сум Ангилал:Баянтүмэний хүн Баянтүмэний хүн
Дорнод Ангилал:Дорнодынхон Булган сум (Дорнод) Булган сум (Дорнод) Ангилал:Булган сум (Дорнод) Ангилал:Булганы (Дорнод) хүн Булганы (Дорнод) хүн
Дорнод Ангилал:Дорнодынхон Гурванзагал сум Гурванзагал сум Ангилал:Гурванзагал сум Ангилал:Гурванзагалын хүн Гурванзагалын хүн
Дорнод Ангилал:Дорнодынхон Дашбалбар сум Дашбалбар сум Ангилал:Дашбалбар сум Ангилал:Дашбалбарын хүн Дашбалбарын хүн
Дорнод Ангилал:Дорнодынхон Матад сум Матад сум Ангилал:Матад сум Ангилал:Матадын хүн Матадын хүн
Дорнод Ангилал:Дорнодынхон Халхгол сум Халхгол сум Ангилал:Халхгол сум Ангилал:Халхголын хүн Халхголын хүн Сүмбэр
Дорнод Ангилал:Дорнодынхон Хөлөнбуйр сум Хөлөнбуйр сум Ангилал:Хөлөнбуйр сум Ангилал:Хөлөнбуйрын хүн Хөлөнбуйрын хүн
Дорнод Ангилал:Дорнодынхон Цагаан-Овоо сум Цагаан-Овоо сум Ангилал:Цагаан-Овоо сум Ангилал:Цагаан-Овоогийн хүн Цагаан-Овоогийн хүн
Дорнод Ангилал:Дорнодынхон Чойбалсан сум Чойбалсан сум Ангилал:Чойбалсан сум Ангилал:Чойбалсаны (сум) хүн Чойбалсаны (хот) хүн need disambig Хэрлэн
Дорнод Ангилал:Дорнодынхон Сэргэлэн сум (Дорнод) Сэргэлэн сум (Дорнод) Ангилал:Сэргэлэн сум (Дорнод) Ангилал:Сэргэлэнгийн (Дорнод) хүн Сэргэлэнгийн (Дорнод) хүн N
Дорнод Ангилал:Дорнодынхон Чойбалсан (хот) Чойбалсан Ангилал:Чойбалсан Ангилал:Чойбалсаны (хот) хүн Чойбалсаны (хот) хүн N
Дорнод Ангилал:Дорнодынхон Чулуунхороот сум Чулуунхороот сум Ангилал:Чулуунхороот сум Ангилал:Чулуунхороотын хүн Чулуунхороотын хүн N Эрээнцав
Дундговь Ангилал:Дундговийнхон Адаацаг сум Адаацаг сум Ангилал:Адаацаг сум Ангилал:Адаацагийн хүн Адаацагийн хүн N
Дундговь Ангилал:Дундговийнхон Дэрэн сум Дэрэн сум Ангилал:Дэрэн сум Ангилал:Дэрэнгийн хүн Дэрэнгийн хүн N
Дундговь Ангилал:Дундговийнхон Баянжаргалан сум (Дундговь) Баянжаргалан сум (Дундговь) Ангилал:Баянжаргалан сум (Дундговь) Ангилал:Баянжаргалангийн (Дундговь) хүн Баянжаргалангийн (Дундговь) хүн
Дундговь Ангилал:Дундговийнхон Говь-Угтаал сум Говь-Угтаал сум Ангилал:Говь-Угтаал сум Ангилал:Говь-Угтаалын хүн Говь-Угтаалын хүн
Дундговь Ангилал:Дундговийнхон Гурвансайхан сум Гурвансайхан сум Ангилал:Гурвансайхан сум Ангилал:Гурвансайханы хүн Гурвансайханы хүн
Дундговь Ангилал:Дундговийнхон Дэлгэрхангай сум Дэлгэрхангай сум Ангилал:Дэлгэрхангай сум Ангилал:Дэлгэрхангайн хүн Дэлгэрхангайн хүн
Дундговь Ангилал:Дундговийнхон Дэлгэрцогт сум Дэлгэрцогт сум Ангилал:Дэлгэрцогт сум Ангилал:Дэлгэрцогтын хүн Дэлгэрцогтын хүн
Дундговь Ангилал:Дундговийнхон Өлзийт сум (Дундговь) Өлзийт сум (Дундговь) Ангилал:Өлзийт сум (Дундговь) Ангилал:Өлзийтийн (Дундговь) хүн Өлзийтийн (Дундговь) хүн
Дундговь Ангилал:Дундговийнхон Өндөршил сум Өндөршил сум Ангилал:Өндөршил сум Ангилал:Өндөршилийн хүн Өндөршилийн хүн
Дундговь Ангилал:Дундговийнхон Сайнцагаан сум Сайнцагаан сум Ангилал:Сайнцагаан сум Ангилал:Сайнцагааны хүн Сайнцагааны хүн
Дундговь Ангилал:Дундговийнхон Сайхан-Овоо сум Сайхан-Овоо сум Ангилал:Сайхан-Овоо сум Ангилал:Сайхан-Овоогийн хүн Сайхан-Овоогийн хүн мандалговь
Дундговь Ангилал:Дундговийнхон Хулд сум Хулд сум Ангилал:Хулд сум Ангилал:Хулдын хүн Хулдын хүн
Дундговь Ангилал:Дундговийнхон Эрдэнэдалай сум Эрдэнэдалай сум Ангилал:Эрдэнэдалай сум Ангилал:Эрдэнэдалайн хүн Эрдэнэдалайн хүн
Дундговь Ангилал:Дундговийнхон Луус сум Луус сум Ангилал:Луус сум Ангилал:Луусын хүн Луусын хүн N
Дундговь Ангилал:Дундговийнхон Цагаандэлгэр сум Цагаандэлгэр сум Ангилал:Цагаандэлгэр сум Ангилал:Цагаандэлгэрийн хүн Цагаандэлгэрийн хүн N
Завхан Ангилал:Завханыхан Асгат сум (Завхан) Асгат сум (Завхан) Ангилал:Асгат сум (Завхан) Ангилал:Асгатын (Завхан) хүн Асгатын (Завхан) хүн N
Завхан Ангилал:Завханыхан Баянтэс сум Баянтэс сум Ангилал:Баянтэс сум Ангилал:Баянтэсийн хүн Баянтэсийн хүн N
Завхан Ангилал:Завханыхан Алдархаан сум Алдархаан сум Ангилал:Алдархаан сум Ангилал:Алдархааны хүн Алдархааны хүн
Завхан Ангилал:Завханыхан Завханмандал сум Завханмандал сум Ангилал:Завханмандал сум Ангилал:Завханмандалын хүн Завханмандалын хүн N
Завхан Ангилал:Завханыхан Баянхайрхан сум Баянхайрхан сум Ангилал:Баянхайрхан сум Ангилал:Баянхайрханы хүн Баянхайрханы хүн
Завхан Ангилал:Завханыхан Дөрвөлжин сум Дөрвөлжин сум Ангилал:Дөрвөлжин сум Ангилал:Дөрвөлжингийн хүн Дөрвөлжингийн хүн
Завхан Ангилал:Завханыхан Улиастай Улиастай Ангилал:Улиастай Ангилал:Улиастайн хүн Улиастайн хүн Жавхлант сум (Улиастай)
Завхан Ангилал:Завханыхан Идэр сум Идэр сум Ангилал:Идэр сум Ангилал:Идэрийн хүн Идэрийн хүн
Завхан Ангилал:Завханыхан Их-Уул сум (Завхан) Их-Уул сум (Завхан) Ангилал:Их-Уул сум (Завхан) Ангилал:Их-Уулын (Завхан) хүн Их-Уулын (Завхан) хүн
Завхан Ангилал:Завханыхан Нөмрөг сум Нөмрөг сум Ангилал:Нөмрөг сум Ангилал:Нөмрөгийн хүн Нөмрөгийн хүн
Завхан Ангилал:Завханыхан Отгон сум Отгон сум Ангилал:Отгон сум Ангилал:Отгоны хүн Отгоны хүн
Завхан Ангилал:Завханыхан Сантмаргац сум Сантмаргац сум Ангилал:Сантмаргац сум Ангилал:Сантмаргацын хүн Сантмаргацын хүн
Завхан Ангилал:Завханыхан Сонгино сум Сонгино сум Ангилал:Сонгино сум Ангилал:Сонгинын хүн Сонгинын хүн
Завхан Ангилал:Завханыхан Тосонцэнгэл сум (Завхан) Тосонцэнгэл сум (Завхан) Ангилал:Тосонцэнгэл сум (Завхан) Ангилал:Тосонцэнгэлийн (Завхан) хүн Тосонцэнгэлийн (Завхан) хүн
Завхан Ангилал:Завханыхан Түдэвтэй сум Түдэвтэй сум Ангилал:Түдэвтэй сум Ангилал:Түдэвтэйн хүн Түдэвтэйн хүн
Завхан Ангилал:Завханыхан Тэлмэн сум Тэлмэн сум Ангилал:Тэлмэн сум Ангилал:Тэлмэний хүн Тэлмэний хүн
Завхан Ангилал:Завханыхан Тэс сум (Завхан) Тэс сум (Завхан) Ангилал:Тэс сум (Завхан) Ангилал:Тэсийн (Завхан) хүн Тэсийн (Завхан) хүн
Завхан Ангилал:Завханыхан Цагаанхайрхан сум (Завхан) Цагаанхайрхан сум (Завхан) Ангилал:Цагаанхайрхан сум (Завхан) Ангилал:Цагаанхайрханы (Завхан) хүн Цагаанхайрханы (Завхан) хүн
Завхан Ангилал:Завханыхан Цагаанчулуут сум Цагаанчулуут сум Ангилал:Цагаанчулуут сум Ангилал:Цагаанчулуутын хүн Цагаанчулуутын хүн
Завхан Ангилал:Завханыхан Цэцэн-Уул сум Цэцэн-Уул сум Ангилал:Цэцэн-Уул сум Ангилал:Цэцэн-Уулын хүн Цэцэн-Уулын хүн
Завхан Ангилал:Завханыхан Шилүүстэй сум Шилүүстэй сум Ангилал:Шилүүстэй сум Ангилал:Шилүүстэйн хүн Шилүүстэйн хүн
Завхан Ангилал:Завханыхан Эрдэнэхайрхан сум Эрдэнэхайрхан сум Ангилал:Эрдэнэхайрхан сум Ангилал:Эрдэнэхайрханы хүн Эрдэнэхайрханы хүн
Завхан Ангилал:Завханыхан Яруу сум Яруу сум Ангилал:Яруу сум Ангилал:Яруугийн хүн Яруугийн хүн
Завхан Ангилал:Завханыхан Ургамал сум Ургамал сум Ангилал:Ургамал сум Ангилал:Ургамалын хүн Ургамалын хүн N
Орхон Ангилал:Орхоныхон Жаргалант сум (Орхон) Жаргалант сум (Орхон) Ангилал:Жаргалант сум (Орхон) Ангилал:Жаргалантын (Орхон) хүн Жаргалантын (Орхон) хүн N
Орхон Ангилал:Орхоныхон Баян-Өндөр сум (Орхон) Баян-Өндөр сум (Орхон) Ангилал:Баян-Өндөр сум (Орхон) Ангилал:Баян-Өндөрийн (Орхон) хүн Баян-Өндөрийн (Орхон) хүн merge Эрдэнэт?
Өвөрхангай Ангилал:Өвөрхангайнхан Арвайхээр Арвайхээр Ангилал:Арвайхээр Ангилал:Арвайхээрийн хүн Арвайхээрийн хүн
Өвөрхангай Ангилал:Өвөрхангайнхан Баруунбаян-Улаан сум Баруунбаян-Улаан сум Ангилал:Баруунбаян-Улаан сум Ангилал:Баруунбаян-Улааны хүн Баруунбаян-Улааны хүн
Өвөрхангай Ангилал:Өвөрхангайнхан Бат-Өлзий сум Бат-Өлзий сум Ангилал:Бат-Өлзий сум Ангилал:Бат-Өлзийн хүн Бат-Өлзийн хүн
Өвөрхангай Ангилал:Өвөрхангайнхан Баян-Өндөр сум (Өвөрхангай) Баян-Өндөр сум (Өвөрхангай) Ангилал:Баян-Өндөр сум (Өвөрхангай) Ангилал:Баян-Өндөрийн (Өвөрхангай) хүн Баян-Өндөрийн (Өвөрхангай) хүн
Өвөрхангай Ангилал:Өвөрхангайнхан Баянгол сум (Өвөрхангай) Баянгол сум (Өвөрхангай) Ангилал:Баянгол сум (Өвөрхангай) Ангилал:Баянголын (Өвөрхангай) хүн Баянголын (Өвөрхангай) хүн
Өвөрхангай Ангилал:Өвөрхангайнхан Богд сум (Өвөрхангай) Богд сум (Өвөрхангай) Ангилал:Богд сум (Өвөрхангай) Ангилал:Богдын (Өвөрхангай) хүн Богдын (Өвөрхангай) хүн
Өвөрхангай Ангилал:Өвөрхангайнхан Бүрд сум Бүрд сум Ангилал:Бүрд сум Ангилал:Бүрдийн хүн Бүрдийн хүн
Өвөрхангай Ангилал:Өвөрхангайнхан Гучин-Ус сум Гучин-Ус сум Ангилал:Гучин-Ус сум Ангилал:Гучин-Усын хүн Гучин-Усын хүн
Өвөрхангай Ангилал:Өвөрхангайнхан Есөнзүйл сум Есөнзүйл сум Ангилал:Есөнзүйл сум Ангилал:Есөнзүйлийн хүн Есөнзүйлийн хүн
Өвөрхангай Ангилал:Өвөрхангайнхан Зүүнбаян-Улаан сум Зүүнбаян-Улаан сум Ангилал:Зүүнбаян-Улаан сум Ангилал:Зүүнбаян-Улааны хүн Зүүнбаян-Улааны хүн
Өвөрхангай Ангилал:Өвөрхангайнхан Нарийнтээл сум Нарийнтээл сум Ангилал:Нарийнтээл сум Ангилал:Нарийнтээлийн хүн Нарийнтээлийн хүн
Өвөрхангай Ангилал:Өвөрхангайнхан Өлзийт сум (Өвөрхангай) Өлзийт сум (Өвөрхангай) Ангилал:Өлзийт сум (Өвөрхангай) Ангилал:Өлзийтийн (Өвөрхангай) хүн Өлзийтийн (Өвөрхангай) хүн
Өвөрхангай Ангилал:Өвөрхангайнхан Сант сум (Өвөрхангай) Сант сум (Өвөрхангай) Ангилал:Сант сум (Өвөрхангай) Ангилал:Сантын (Өвөрхангай) хүн Сантын (Өвөрхангай) хүн
Өвөрхангай Ангилал:Өвөрхангайнхан Тарагт сум Тарагт сум Ангилал:Тарагт сум Ангилал:Тарагтын хүн Тарагтын хүн
Өвөрхангай Ангилал:Өвөрхангайнхан Төгрөг сум (Өвөрхангай) Төгрөг сум (Өвөрхангай) Ангилал:Төгрөг сум (Өвөрхангай) Ангилал:Төгрөгийн (Өвөрхангай) хүн Төгрөгийн (Өвөрхангай) хүн
Өвөрхангай Ангилал:Өвөрхангайнхан Уянга сум Уянга сум Ангилал:Уянга сум Ангилал:Уянгын хүн Уянгын хүн
Өвөрхангай Ангилал:Өвөрхангайнхан Хайрхандулаан сум Хайрхандулаан сум Ангилал:Хайрхандулаан сум Ангилал:Хайрхандулааны хүн Хайрхандулааны хүн
Өвөрхангай Ангилал:Өвөрхангайнхан Хархорин сум Хархорин сум Ангилал:Хархорин сум Ангилал:Хархорины хүн Хархорины хүн
Өвөрхангай Ангилал:Өвөрхангайнхан Хужирт сум Хужирт сум Ангилал:Хужирт сум Ангилал:Хужиртын хүн Хужиртын хүн
Өмнөговь Ангилал:Өмнөговийнхон Булган сум (Өмнөговь) Булган сум (Өмнөговь) Ангилал:Булган сум (Өмнөговь) Ангилал:Булганы (Өмнөговь) хүн Булганы (Өмнөговь) хүн N
Өмнөговь Ангилал:Өмнөговийнхон Гурвантэс сум Гурвантэс сум Ангилал:Гурвантэс сум Ангилал:Гурвантэсийн хүн Гурвантэсийн хүн N
Өмнөговь Ангилал:Өмнөговийнхон Мандал-Овоо сум Мандал-Овоо сум Ангилал:Мандал-Овоо сум Ангилал:Мандал-Овоогийн хүн Мандал-Овоогийн хүн N
Өмнөговь Ангилал:Өмнөговийнхон Баян-Овоо сум (Өмнөговь) Баян-Овоо сум (Өмнөговь) Ангилал:Баян-Овоо сум (Өмнөговь) Ангилал:Баян-Овоогийн (Өмнөговь) хүн Баян-Овоогийн (Өмнөговь) хүн
Өмнөговь Ангилал:Өмнөговийнхон Баяндалай сум Баяндалай сум Ангилал:Баяндалай сум Ангилал:Баяндалайн хүн Баяндалайн хүн
Өмнөговь Ангилал:Өмнөговийнхон Даланзадгад Даланзадгад Ангилал:Даланзадгад Ангилал:Даланзадгадын хүн Даланзадгадын хүн
Өмнөговь Ангилал:Өмнөговийнхон Манлай сум Манлай сум Ангилал:Манлай сум Ангилал:Манлайн хүн Манлайн хүн
Өмнөговь Ангилал:Өмнөговийнхон Ноён сум Ноён сум Ангилал:Ноён сум Ангилал:Ноёны хүн Ноёны хүн
Өмнөговь Ангилал:Өмнөговийнхон Номгон сум Номгон сум Ангилал:Номгон сум Ангилал:Номгоны хүн Номгоны хүн
Өмнөговь Ангилал:Өмнөговийнхон Ханбогд сум Ханбогд сум Ангилал:Ханбогд сум Ангилал:Ханбогдын хүн Ханбогдын хүн
Өмнөговь Ангилал:Өмнөговийнхон Цогт-Овоо сум Цогт-Овоо сум Ангилал:Цогт-Овоо сум Ангилал:Цогт-Овоогийн хүн Цогт-Овоогийн хүн
Өмнөговь Ангилал:Өмнөговийнхон Цогтцэций сум Цогтцэций сум Ангилал:Цогтцэций сум Ангилал:Цогтцэцийн хүн Цогтцэцийн хүн
Өмнөговь Ангилал:Өмнөговийнхон Сэврэй сум Сэврэй сум Ангилал:Сэврэй сум Ангилал:Сэврэйн хүн Сэврэйн хүн N
Өмнөговь Ангилал:Өмнөговийнхон Ханхонгор сум Ханхонгор сум Ангилал:Ханхонгор сум Ангилал:Ханхонгорын хүн Ханхонгорын хүн N
Өмнөговь Ангилал:Өмнөговийнхон Хүрмэн сум Хүрмэн сум Ангилал:Хүрмэн сум Ангилал:Хүрмэний хүн Хүрмэний хүн N
Сүхбаатар аймаг Ангилал:Сүхбаатарынхан Асгат сум (Сүхбаатар) Асгат сум (Сүхбаатар) Ангилал:Асгат сум (Сүхбаатар) Ангилал:Асгатын (Сүхбаатар) хүн Асгатын (Сүхбаатар) хүн
Сүхбаатар аймаг Ангилал:Сүхбаатарынхан Баруун-Урт сум Баруун-Урт сум Ангилал:Баруун-Урт сум Ангилал:Баруун-Уртын хүн Баруун-Уртын хүн
Сүхбаатар аймаг Ангилал:Сүхбаатарынхан Баяндэлгэр сум (Сүхбаатар) Баяндэлгэр сум (Сүхбаатар) Ангилал:Баяндэлгэр сум (Сүхбаатар) Ангилал:Баяндэлгэрийн (Сүхбаатар) хүн Баяндэлгэрийн (Сүхбаатар) хүн
Сүхбаатар аймаг Ангилал:Сүхбаатарынхан Дарьганга сум Дарьганга сум Ангилал:Дарьганга сум Ангилал:Дарьгангын хүн Дарьгангын хүн
Сүхбаатар аймаг Ангилал:Сүхбаатарынхан Мөнххаан сум Мөнххаан сум Ангилал:Мөнххаан сум Ангилал:Мөнххааны хүн Мөнххааны хүн
Сүхбаатар аймаг Ангилал:Сүхбаатарынхан Наран сум Наран сум Ангилал:Наран сум Ангилал:Нарангийн хүн Нарангийн хүн
Сүхбаатар аймаг Ангилал:Сүхбаатарынхан Онгон сум Онгон сум Ангилал:Онгон сум Ангилал:Онгоны хүн Онгоны хүн
Сүхбаатар аймаг Ангилал:Сүхбаатарынхан Сүхбаатар сум Сүхбаатар сум Ангилал:Сүхбаатар сум Ангилал:Сүхбаатарын (Сүхбаатар) хүн Сүхбаатарын (Сүхбаатар) хүн
Сүхбаатар аймаг Ангилал:Сүхбаатарынхан Түвшинширээ сум Түвшинширээ сум Ангилал:Түвшинширээ сум Ангилал:Түвшинширээгийн хүн Түвшинширээгийн хүн
Сүхбаатар аймаг Ангилал:Сүхбаатарынхан Уулбаян сум Уулбаян сум Ангилал:Уулбаян сум Ангилал:Уулбаяны хүн Уулбаяны хүн
Сүхбаатар аймаг Ангилал:Сүхбаатарынхан Халзан сум Халзан сум Ангилал:Халзан сум Ангилал:Халзангийн хүн Халзангийн хүн
Сүхбаатар аймаг Ангилал:Сүхбаатарынхан Эрдэнэцагаан сум Эрдэнэцагаан сум Ангилал:Эрдэнэцагаан сум Ангилал:Эрдэнэцагааны хүн Эрдэнэцагааны хүн
Сүхбаатар аймаг Ангилал:Сүхбаатарынхан Түмэнцогт сум Түмэнцогт сум Ангилал:Түмэнцогт сум Ангилал:Түмэнцогтын хүн Түмэнцогтын хүн N
Сэлэнгэ Ангилал:Сэлэнгийнхэн Жавхлант сум Жавхлант сум Ангилал:Жавхлант сум Ангилал:Жавхлантын хүн Жавхлантын хүн N
Сэлэнгэ Ангилал:Сэлэнгийнхэн Орхон сум (Сэлэнгэ) Орхон сум (Сэлэнгэ) Ангилал:Орхон сум (Сэлэнгэ) Ангилал:Орхоны (Сэлэнгэ) хүн Орхоны (Сэлэнгэ) хүн N
Сэлэнгэ Ангилал:Сэлэнгийнхэн Алтанбулаг сум (Сэлэнгэ) Алтанбулаг сум (Сэлэнгэ) Ангилал:Алтанбулаг сум (Сэлэнгэ) Ангилал:Алтанбулагийн (Сэлэнгэ) хүн Алтанбулагийн (Сэлэнгэ) хүн
Сэлэнгэ Ангилал:Сэлэнгийнхэн Баруунбүрэн сум Баруунбүрэн сум Ангилал:Баруунбүрэн сум Ангилал:Баруунбүрэний хүн Баруунбүрэний хүн duplicated
Сэлэнгэ Ангилал:Сэлэнгийнхэн Баянгол сум (Сэлэнгэ) Баянгол сум (Сэлэнгэ) Ангилал:Баянгол сум (Сэлэнгэ) Ангилал:Баянголын (Сэлэнгэ) хүн Баянголын (Сэлэнгэ) хүн
Сэлэнгэ Ангилал:Сэлэнгийнхэн Ерөө сум Ерөө сум Ангилал:Ерөө сум Ангилал:Ерөөгийн хүн Ерөөгийн хүн
Сэлэнгэ Ангилал:Сэлэнгийнхэн Зүүнбүрэн сум Зүүнбүрэн сум Ангилал:Зүүнбүрэн сум Ангилал:Зүүнбүрэний хүн Зүүнбүрэний хүн
Сэлэнгэ Ангилал:Сэлэнгийнхэн Мандал сум Мандал сум Ангилал:Мандал сум Ангилал:Мандалын хүн Мандалын хүн also: Зүүнхараа
Сэлэнгэ Ангилал:Сэлэнгийнхэн Орхонтуул сум Орхонтуул сум Ангилал:Орхонтуул сум Ангилал:Орхонтуулын хүн Орхонтуулын хүн
Сэлэнгэ Ангилал:Сэлэнгийнхэн Сайхан сум (Сэлэнгэ) Сайхан сум (Сэлэнгэ) Ангилал:Сайхан сум (Сэлэнгэ) Ангилал:Сайханы (Сэлэнгэ) хүн Сайханы (Сэлэнгэ) хүн
Сэлэнгэ Ангилал:Сэлэнгийнхэн Сант сум (Сэлэнгэ) Сант сум (Сэлэнгэ) Ангилал:Сант сум (Сэлэнгэ) Ангилал:Сантын (Сэлэнгэ) хүн Сантын (Сэлэнгэ) хүн
Сэлэнгэ Ангилал:Сэлэнгийнхэн Сүхбаатар (хот) Сүхбаатар (хот) Ангилал:Сүхбаатар (хот) Ангилал:Сүхбаатарын (Сэлэнгэ) хүн Сүхбаатарын (Сэлэнгэ) хүн
Сэлэнгэ Ангилал:Сэлэнгийнхэн Хушаат сум Хушаат сум Ангилал:Хушаат сум Ангилал:Хушаатын хүн Хушаатын хүн
Сэлэнгэ Ангилал:Сэлэнгийнхэн Цагааннуур сум (Сэлэнгэ) Цагааннуур сум (Сэлэнгэ) Ангилал:Цагааннуур сум (Сэлэнгэ) Ангилал:Цагааннуурын (Сэлэнгэ) хүн Цагааннуурын (Сэлэнгэ) хүн
Сэлэнгэ Ангилал:Сэлэнгийнхэн Шаамар сум Шаамар сум Ангилал:Шаамар сум Ангилал:Шаамарын хүн Шаамарын хүн
Сэлэнгэ Ангилал:Сэлэнгийнхэн Түшиг сум Түшиг сум Ангилал:Түшиг сум Ангилал:Түшигийн хүн Түшигийн хүн N
Сэлэнгэ Ангилал:Сэлэнгийнхэн Хүдэр сум Хүдэр сум Ангилал:Хүдэр сум Ангилал:Хүдэрийн хүн Хүдэрийн хүн N
Төв аймаг Ангилал:Төвийнхөн Архуст сум Архуст сум Ангилал:Архуст сум Ангилал:Архустын хүн Архустын хүн N
Төв аймаг Ангилал:Төвийнхөн Баянчандмань сум Баянчандмань сум Ангилал:Баянчандмань сум Ангилал:Баянчандманийн хүн Баянчандманийн хүн N
Төв аймаг Ангилал:Төвийнхөн Борнуур сум Борнуур сум Ангилал:Борнуур сум Ангилал:Борнуурын хүн Борнуурын хүн N
Төв аймаг Ангилал:Төвийнхөн Сүмбэр сум (Төв) Сүмбэр сум (Төв) Ангилал:Сүмбэр сум (Төв) Ангилал:Сүмбэрийн (Төв) хүн Сүмбэрийн (Төв) хүн N
Төв аймаг Ангилал:Төвийнхөн Алтанбулаг сум (Төв) Алтанбулаг сум (Төв) Ангилал:Алтанбулаг сум (Төв) Ангилал:Алтанбулагийн (Төв) хүн Алтанбулагийн (Төв) хүн
Төв аймаг Ангилал:Төвийнхөн Аргалант сум Аргалант сум Ангилал:Аргалант сум Ангилал:Аргалантын хүн Аргалантын хүн
Төв аймаг Ангилал:Төвийнхөн Батсүмбэр сум Батсүмбэр сум Ангилал:Батсүмбэр сум Ангилал:Батсүмбэрийн хүн Батсүмбэрийн хүн
Төв аймаг Ангилал:Төвийнхөн Баян сум Баян сум Ангилал:Баян сум Ангилал:Баяны хүн Баяны хүн
Төв аймаг Ангилал:Төвийнхөн Баян-Өнжүүл сум Баян-Өнжүүл сум Ангилал:Баян-Өнжүүл сум Ангилал:Баян-Өнжүүлийн хүн Баян-Өнжүүлийн хүн
Төв аймаг Ангилал:Төвийнхөн Баяндэлгэр сум (Төв) Баяндэлгэр сум (Төв) Ангилал:Баяндэлгэр сум (Төв) Ангилал:Баяндэлгэрийн (Төв) хүн Баяндэлгэрийн (Төв) хүн
Төв аймаг Ангилал:Төвийнхөн Баянжаргалан сум (Төв) Баянжаргалан сум (Төв) Ангилал:Баянжаргалан сум (Төв) Ангилал:Баянжаргалангийн (Төв) хүн Баянжаргалангийн (Төв) хүн
Төв аймаг Ангилал:Төвийнхөн Баянхангай сум Баянхангай сум Ангилал:Баянхангай сум Ангилал:Баянхангайн хүн Баянхангайн хүн
Төв аймаг Ангилал:Төвийнхөн Баянцагаан сум (Төв) Баянцагаан сум (Төв) Ангилал:Баянцагаан сум (Төв) Ангилал:Баянцагааны (Төв) хүн Баянцагааны (Төв) хүн
Төв аймаг Ангилал:Төвийнхөн Баянцогт сум Баянцогт сум Ангилал:Баянцогт сум Ангилал:Баянцогтын хүн Баянцогтын хүн
Төв аймаг Ангилал:Төвийнхөн Бүрэн сум Бүрэн сум Ангилал:Бүрэн сум Ангилал:Бүрэнгийн хүн Бүрэнгийн хүн
Төв аймаг Ангилал:Төвийнхөн Дэлгэрхаан сум (Төв) Дэлгэрхаан сум (Төв) Ангилал:Дэлгэрхаан сум (Төв) Ангилал:Дэлгэрхааны (Төв) хүн Дэлгэрхааны (Төв) хүн
Төв аймаг Ангилал:Төвийнхөн Жаргалант сум (Төв) Жаргалант сум (Төв) Ангилал:Жаргалант сум (Төв) Ангилал:Жаргалантын (Төв) хүн Жаргалантын (Төв) хүн
Төв аймаг Ангилал:Төвийнхөн Заамар сум Заамар сум Ангилал:Заамар сум Ангилал:Заамарын хүн Заамарын хүн
Төв аймаг Ангилал:Төвийнхөн Зуунмод Зуунмод Ангилал:Зуунмод Ангилал:Зуунмодын хүн Зуунмодын хүн
Төв аймаг Ангилал:Төвийнхөн Лүн сум Лүн сум Ангилал:Лүн сум Ангилал:Лүнгийн хүн Лүнгийн хүн
Төв аймаг Ангилал:Төвийнхөн Мөнгөнморьт сум Мөнгөнморьт сум Ангилал:Мөнгөнморьт сум Ангилал:Мөнгөнморьтын хүн Мөнгөнморьтын хүн
Төв аймаг Ангилал:Төвийнхөн Өндөрширээт сум Өндөрширээт сум Ангилал:Өндөрширээт сум Ангилал:Өндөрширээтийн хүн Өндөрширээтийн хүн
Төв аймаг Ангилал:Төвийнхөн Сэргэлэн сум (Төв) Сэргэлэн сум (Төв) Ангилал:Сэргэлэн сум (Төв) Ангилал:Сэргэлэнгийн (Төв) хүн Сэргэлэнгийн (Төв) хүн
Төв аймаг Ангилал:Төвийнхөн Угтаалцайдам сум Угтаалцайдам сум Ангилал:Угтаалцайдам сум Ангилал:Угтаалцайдамын хүн Угтаалцайдаын хүн
Төв аймаг Ангилал:Төвийнхөн Эрдэнэсант сум Эрдэнэсант сум Ангилал:Эрдэнэсант сум Ангилал:Эрдэнэсантын хүн Эрдэнэсантын хүн
Төв аймаг Ангилал:Төвийнхөн Цээл сум (Төв) Цээл сум (Төв) Ангилал:Цээл сум (Төв) Ангилал:Цээлийн (Төв) хүн Цээлийн (Төв) хүн N
Төв аймаг Ангилал:Төвийнхөн Эрдэнэ сум (Төв) Эрдэнэ сум (Төв) Ангилал:Эрдэнэ сум (Төв) Ангилал:Эрдэнийн (Төв) хүн Эрдэнийн (Төв) хүн N
Увс Ангилал:Увсынхан Тариалан сум (Увс) Тариалан сум (Увс) Ангилал:Тариалан сум (Увс) Ангилал:Тариаланы (Увс) хүн Тариаланы (Увс) хүн N
Увс Ангилал:Увсынхан Түргэн сум Түргэн сум Ангилал:Түргэн сум Ангилал:Түргэний хүн Түргэний хүн N
Увс Ангилал:Увсынхан Баруунтуруун сум Баруунтуруун сум Ангилал:Баруунтуруун сум Ангилал:Баруунтурууны хүн Баруунтурууны хүн
Увс Ангилал:Увсынхан Бөхмөрөн сум Бөхмөрөн сум Ангилал:Бөхмөрөн сум Ангилал:Бөхмөрөнгийн хүн Бөхмөрөнгийн хүн
Увс Ангилал:Увсынхан Давст сум Давст сум Ангилал:Давст сум Ангилал:Давстын хүн Давстын хүн
Увс Ангилал:Увсынхан Завхан сум Завхан сум Ангилал:Завхан сум Ангилал:Завханы хүн Завханы хүн
Увс Ангилал:Увсынхан Зүүнговь сум Зүүнговь сум Ангилал:Зүүнговь сум Ангилал:Зүүнговийн хүн Зүүнговийн хүн
Увс Ангилал:Увсынхан Зүүнхангай сум Зүүнхангай сум Ангилал:Зүүнхангай сум Ангилал:Зүүнхангайн хүн Зүүнхангайн хүн
Увс Ангилал:Увсынхан Малчин сум Малчин сум Ангилал:Малчин сум Ангилал:Малчины хүн Малчины хүн
Увс Ангилал:Увсынхан Наранбулаг сум Наранбулаг сум Ангилал:Наранбулаг сум Ангилал:Наранбулагийн хүн Наранбулагийн хүн
Увс Ангилал:Увсынхан Өлгий сум Өлгий сум Ангилал:Өлгий сум Ангилал:Өлгийн хүн Өлгийн хүн
Увс Ангилал:Увсынхан Өмнөговь сум Өмнөговь сум Ангилал:Өмнөговь сум Ангилал:Өмнөговийн (Увс) хүн Өмнөговийн (Увс) хүн
Увс Ангилал:Увсынхан Өндөрхангай сум Өндөрхангай сум Ангилал:Өндөрхангай сум Ангилал:Өндөрхангайн хүн Өндөрхангайн хүн
Увс Ангилал:Увсынхан Сагил сум Сагил сум Ангилал:Сагил сум Ангилал:Сагилын хүн Сагилын хүн
Увс Ангилал:Увсынхан Тэс сум (Увс) Тэс сум (Увс) Ангилал:Тэс сум (Увс) Ангилал:Тэсийн (Увс) хүн Тэсийн (Увс) хүн
Увс Ангилал:Увсынхан Улаангом сум Улаангом сум Ангилал:Улаангом сум Ангилал:Улаангомын хүн Улаангомын хүн
Увс Ангилал:Увсынхан Ховд сум (Увс) Ховд сум (Увс) Ангилал:Ховд сум (Увс) Ангилал:Ховдын (Увс) хүн Ховдын (Увс) хүн
Увс Ангилал:Увсынхан Хяргас сум Хяргас сум Ангилал:Хяргас сум Ангилал:Хяргасын хүн Хяргасын хүн
Увс Ангилал:Увсынхан Цагаанхайрхан сум (Увс) Цагаанхайрхан сум (Увс) Ангилал:Цагаанхайрхан сум (Увс) Ангилал:Цагаанхайрханы (Увс) хүн Цагаанхайрханы (Увс) хүн
Ховд Ангилал:Ховдынхон Алтай сум (Ховд) Алтай сум (Ховд) Ангилал:Алтай сум (Ховд) Ангилал:Алтайн (Ховд) хүн Алтайн (Ховд) хүн N
Ховд Ангилал:Ховдынхон Дөргөн сум Дөргөн сум Ангилал:Дөргөн сум Ангилал:Дөргөний хүн Дөргөний хүн N
Ховд Ангилал:Ховдынхон Дуут сум Дуут сум Ангилал:Дуут сум Ангилал:Дуутын хүн Дуутын хүн N
Ховд Ангилал:Ховдынхон Ховд сум (Ховд) Ховд сум (Ховд) Ангилал:Ховд сум (Ховд) Ангилал:Ховдын (Ховд) хүн Ховдын (Ховд) хүн N
Ховд Ангилал:Ховдынхон Булган сум (Ховд) Булган сум (Ховд) Ангилал:Булган сум (Ховд) Ангилал:Булганы (Ховд) хүн Булганы (Ховд) хүн
Ховд Ангилал:Ховдынхон Буянт сум (Ховд) Буянт сум (Ховд) Ангилал:Буянт сум (Ховд) Ангилал:Буянтын (Ховд) хүн Буянтын (Ховд) хүн
Ховд Ангилал:Ховдынхон Дарви сум (Ховд) Дарви сум (Ховд) Ангилал:Дарви сум (Ховд) Ангилал:Дарвийн (Ховд) хүн Дарвийн (Ховд) хүн
Ховд Ангилал:Ховдынхон Зэрэг сум Зэрэг сум Ангилал:Зэрэг сум Ангилал:Зэрэгийн хүн Зэрэгийн хүн
Ховд Ангилал:Ховдынхон Манхан сум Манхан сум Ангилал:Манхан сум Ангилал:Манханы хүн Манханы хүн
Ховд Ангилал:Ховдынхон Мөнххайрхан сум Мөнххайрхан сум Ангилал:Мөнххайрхан сум Ангилал:Мөнххайрханы хүн Мөнххайрханы хүн
Ховд Ангилал:Ховдынхон Мөст сум Мөст сум Ангилал:Мөст сум Ангилал:Мөстийн хүн Мөстийн хүн
Ховд Ангилал:Ховдынхон Мянгад сум Мянгад сум Ангилал:Мянгад сум Ангилал:Мянгадын хүн Мянгадын хүн
Ховд Ангилал:Ховдынхон Үенч сум Үенч сум Ангилал:Үенч сум Ангилал:Үенчийн хүн Үенчийн хүн
Ховд Ангилал:Ховдынхон Ховд (хот) Ховд Ангилал:Ховд Ангилал:Ховдын (хот) хүн Ховдын (хот) хүн Жаргалант сум
Ховд Ангилал:Ховдынхон Цэцэг сум Цэцэг сум Ангилал:Цэцэг сум Ангилал:Цэцэгийн хүн Цэцэгийн хүн
Ховд Ангилал:Ховдынхон Чандмань сум (Ховд) Чандмань сум (Ховд) Ангилал:Чандмань сум (Ховд) Ангилал:Чандманийн (Ховд) хүн Чандманийн (Ховд) хүн
Ховд Ангилал:Ховдынхон Эрдэнэбүрэн сум Эрдэнэбүрэн сум Ангилал:Эрдэнэбүрэн сум Ангилал:Эрдэнэбүрэний хүн Эрдэнэбүрэний хүн
Хөвсгөл аймаг Ангилал:Хөвсгөлийнхөн Алаг-Эрдэнэ сум Алаг-Эрдэнэ сум Ангилал:Алаг-Эрдэнэ сум Ангилал:Алаг-Эрдэнийн хүн Алаг-Эрдэнийн хүн N
Хөвсгөл аймаг Ангилал:Хөвсгөлийнхөн Баянзүрх сум Баянзүрх сум Ангилал:Баянзүрх сум Ангилал:Баянзүрхийн хүн Баянзүрхийн хүн N
Хөвсгөл аймаг Ангилал:Хөвсгөлийнхөн Рашаант сум (Хөвсгөл) Рашаант сум (Хөвсгөл) Ангилал:Рашаант сум (Хөвсгөл) Ангилал:Рашаантын (Хөвсгөл) хүн Рашаантын (Хөвсгөл) хүн N
Хөвсгөл аймаг Ангилал:Хөвсгөлийнхөн Түнэл сум Түнэл сум Ангилал:Түнэл сум Ангилал:Түнэлийн хүн Түнэлийн хүн N
Хөвсгөл аймаг Ангилал:Хөвсгөлийнхөн Цагааннуур сум (Хөвсгөл) Цагааннуур сум (Хөвсгөл) Ангилал:Цагааннуур сум (Хөвсгөл) Ангилал:Цагааннуурын (Хөвсгөл) хүн Цагааннуурын (Хөвсгөл) хүн N
Хөвсгөл аймаг Ангилал:Хөвсгөлийнхөн Арбулаг сум Арбулаг сум Ангилал:Арбулаг сум Ангилал:Арбулагийн хүн Арбулагийн хүн
Хөвсгөл аймаг Ангилал:Хөвсгөлийнхөн Бүрэнтогтох сум Бүрэнтогтох сум Ангилал:Бүрэнтогтох сум Ангилал:Бүрэнтогтохын хүн Бүрэнтогтохын хүн
Хөвсгөл аймаг Ангилал:Хөвсгөлийнхөн Галт сум Галт сум Ангилал:Галт сум Ангилал:Галтын хүн Галтын хүн
Хөвсгөл аймаг Ангилал:Хөвсгөлийнхөн Жаргалант сум (Хөвсгөл) Жаргалант сум (Хөвсгөл) Ангилал:Жаргалант сум (Хөвсгөл) Ангилал:Жаргалантын (Хөвсгөл) хүн Жаргалантын (Хөвсгөл) хүн
Хөвсгөл аймаг Ангилал:Хөвсгөлийнхөн Их-Уул сум (Хөвсгөл) Их-Уул сум (Хөвсгөл) Ангилал:Их-Уул сум (Хөвсгөл) Ангилал:Их-Уулын (Хөвсгөл) хүн Их-Уулын (Хөвсгөл) хүн
Хөвсгөл аймаг Ангилал:Хөвсгөлийнхөн Мөрөн Мөрөн Ангилал:Мөрөн Ангилал:Мөрөнгийн (Хөвсгөл) хүн Мөрөнгийн (Хөвсгөл) хүн
Хөвсгөл аймаг Ангилал:Хөвсгөлийнхөн Рэнчинлхүмбэ сум Рэнчинлхүмбэ сум Ангилал:Рэнчинлхүмбэ сум Ангилал:Рэнчинлхүмбийн хүн Рэнчинлхүмбийн хүн
Хөвсгөл аймаг Ангилал:Хөвсгөлийнхөн Тариалан сум (Хөвсгөл) Тариалан сум (Хөвсгөл) Ангилал:Тариалан сум (Хөвсгөл) Ангилал:Тариалангийн (Хөвсгөл) хүн Тариалангийн (Хөвсгөл) хүн
Хөвсгөл аймаг Ангилал:Хөвсгөлийнхөн Тосонцэнгэл сум (Хөвсгөл) Тосонцэнгэл сум (Хөвсгөл) Ангилал:Тосонцэнгэл сум (Хөвсгөл) Ангилал:Тосонцэнгэлийн (Хөвсгөл) хүн Тосонцэнгэлийн (Хөвсгөл) хүн
Хөвсгөл аймаг Ангилал:Хөвсгөлийнхөн Төмөрбулаг сум Төмөрбулаг сум Ангилал:Төмөрбулаг сум Ангилал:Төмөрбулагийн хүн Төмөрбулагийн хүн
Хөвсгөл аймаг Ангилал:Хөвсгөлийнхөн Улаан-Уул сум Улаан-Уул сум Ангилал:Улаан-Уул сум Ангилал:Улаан-Уулын хүн Улаан-Уулын хүн
Хөвсгөл аймаг Ангилал:Хөвсгөлийнхөн Ханх сум Ханх сум Ангилал:Ханх сум Ангилал:Ханхын хүн Ханхын хүн
Хөвсгөл аймаг Ангилал:Хөвсгөлийнхөн Цагаан-Уул сум Цагаан-Уул сум Ангилал:Цагаан-Уул сум Ангилал:Цагаан-Уулын хүн Цагаан-Уулын хүн
Хөвсгөл аймаг Ангилал:Хөвсгөлийнхөн Чандмань-Өндөр сум Чандмань-Өндөр сум Ангилал:Чандмань-Өндөр сум Ангилал:Чандмань-Өндөрийн хүн Чандмань-Өндөрийн хүн N
Хөвсгөл аймаг Ангилал:Хөвсгөлийнхөн Цагаан-Үүр сум Цагаан-Үүр сум Ангилал:Цагаан-Үүр сум Ангилал:Цагаан-Үүрийн хүн Цагаан-Үүрийн хүн
Хөвсгөл аймаг Ангилал:Хөвсгөлийнхөн Цэцэрлэг сум (Хөвсгөл) Цэцэрлэг сум (Хөвсгөл) Ангилал:Цэцэрлэг сум (Хөвсгөл) Ангилал:Цэцэрлэгийн (Хөвсгөл) хүн Цэцэрлэгийн (Хөвсгөл) хүн
Хөвсгөл аймаг Ангилал:Хөвсгөлийнхөн Шинэ-Идэр сум Шинэ-Идэр сум Ангилал:Шинэ-Идэр сум Ангилал:Шинэ-Идэрийн хүн Шинэ-Идэрийн хүн
Хөвсгөл аймаг Ангилал:Хөвсгөлийнхөн Эрдэнэбулган сум Эрдэнэбулган сум Ангилал:Эрдэнэбулган сум Ангилал:Эрдэнэбулганы хүн Эрдэнэбулганы хүн
Хэнтий Ангилал:Хэнтийнхэн Баян-Овоо сум (Хэнтий) Баян-Овоо сум (Хэнтий) Ангилал:Баян-Овоо сум (Хэнтий) Ангилал:Баян-Овоогийн (Хэнтий) хүн Баян-Овоогийн (Хэнтий) хүн N
Хэнтий Ангилал:Хэнтийнхэн Баянмөнх сум Баянмөнх сум Ангилал:Баянмөнх сум Ангилал:Баянмөнхийн хүн Баянмөнхийн хүн N
Хэнтий Ангилал:Хэнтийнхэн Дэлгэрхаан сум (Хэнтий) Дэлгэрхаан сум (Хэнтий) Ангилал:Дэлгэрхаан сум (Хэнтий) Ангилал:Дэлгэрхааны (Хэнтий) хүн Дэлгэрхааны (Хэнтий) хүн N
Хэнтий Ангилал:Хэнтийнхэн Батноров сум Батноров сум Ангилал:Батноров сум Ангилал:Батноровын хүн Батноровын хүн
Хэнтий Ангилал:Хэнтийнхэн Батширээт сум Батширээт сум Ангилал:Батширээт сум Ангилал:Батширээтийн хүн Батширээтийн хүн
Хэнтий Ангилал:Хэнтийнхэн Баян-Адрага сум Баян-Адрага сум Ангилал:Баян-Адрага сум Ангилал:Баян-Адрагын хүн Баян-Адрагын хүн
Хэнтий Ангилал:Хэнтийнхэн Баянхутаг сум Баянхутаг сум Ангилал:Баянхутаг сум Ангилал:Баянхутагийн хүн Баянхутагийн хүн
Хэнтий Ангилал:Хэнтийнхэн Биндэр сум Биндэр сум Ангилал:Биндэр сум Ангилал:Биндэрийн хүн Биндэрийн хүн
Хэнтий Ангилал:Хэнтийнхэн Галшар сум Галшар сум Ангилал:Галшар сум Ангилал:Галшарын хүн Галшарын хүн
Хэнтий Ангилал:Хэнтийнхэн Дадал сум Дадал сум Ангилал:Дадал сум Ангилал:Дадалын хүн Дадалын хүн
Хэнтий Ангилал:Хэнтийнхэн Дархан сум Дархан сум Ангилал:Дархан сум Ангилал:Дарханы (Хэнтий) хүн Дарханы (Хэнтий) хүн
Хэнтий Ангилал:Хэнтийнхэн Жаргалтхаан сум Жаргалтхаан сум Ангилал:Жаргалтхаан сум Ангилал:Жаргалтхааны хүн Жаргалтхааны хүн
Хэнтий Ангилал:Хэнтийнхэн Мөрөн сум (Хэнтий) Мөрөн сум (Хэнтий) Ангилал:Мөрөн сум (Хэнтий) Ангилал:Мөрөнгийн (Хэнтий) хүн Мөрөнгийн (Хэнтий) хүн
Хэнтий Ангилал:Хэнтийнхэн Норовлин сум Норовлин сум Ангилал:Норовлин сум Ангилал:Норовлингийн хүн Норовлингийн хүн
Хэнтий Ангилал:Хэнтийнхэн Өмнөдэлгэр сум Өмнөдэлгэр сум Ангилал:Өмнөдэлгэр сум Ангилал:Өмнөдэлгэрийн хүн Өмнөдэлгэрийн хүн
Хэнтий Ангилал:Хэнтийнхэн Хэрлэн сум Хэрлэн сум Ангилал:Хэрлэн сум Ангилал:Хэрлэний хүн Хэрлэний хүн aka Өндөрхаан
Хэнтий Ангилал:Хэнтийнхэн Цэнхэрмандал сум Цэнхэрмандал сум Ангилал:Цэнхэрмандал сум Ангилал:Цэнхэрмандалын хүн Цэнхэрмандалын хүн